Přejít k obsahu


Pracovní činnosti a rámcový vzdělávací program v předškolním zařízení

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Pracovní činnosti a rámcový vzdělávací program v předškolním zařízení. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 79-84. ISBN: 978-80-7041-764-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Working activities and general training programme in pre-school period
Rok vydání: 2007
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Článek pojednává o pracovních činnostech v předškolním zařízení a o rámcovém vzdělávacím programu.
Abstrakt EN: This contribution present working activities in pre - school period. Characterizes child in it motto period and working activities in general education program.
Klíčová slova

Zpět

Patička