Přejít k obsahu


Dětské hřiště jako jedna z možností rozvoje dětské tvořivosti a představivosti

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Dětské hřiště jako jedna z možností rozvoje dětské tvořivosti a představivosti. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003. s. 99-104. ISBN: 80-8055-870-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2003
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá hrou a herními objekty jako jedním z prostředků pro celkový rozvoj dítěte. Ukazuje využití dětského hřiště a herních objektů pro rozvoj vnímání, senzomotorických dovedností, sluchového i zrakového poznání, technické představivosti a tvořivosti.
Abstrakt EN: The article deals with play and play aids as one of the means of a child's general development. It shows the use of a playground and play aids for developing perception, senzomotorical skills, auditory and visual recognition, technical imagination and creativity.
Klíčová slova

Zpět

Patička