Přejít k obsahu


Pracovní prostředí jako jedna z podmínek rozvoje tvořivých schopností

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., ROUČOVÁ, E. Pracovní prostředí jako jedna z podmínek rozvoje tvořivých schopností. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 20-23. ISBN: 80-7041-342-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2004
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Jarmila Honzíková , Eva Roučová
Abstrakt CZ: Článek představuje možnosti uspořádání pracovního prostoru pro tvořivé aktivity jako jednu z podmínek rozvoje pracovní a technické tvořivosti. Konkrétně představuje umístění učeben v prostorách školy, dispoziční řešení a vybavení učeben pro tvořivé aktivity na základní škole.
Abstrakt EN: The article describes variants of classrooms for creative work activities as one of the conditions of development of technical creativity. Precisely it presents the location of a classroom, dispositional solution and equipment of work activities classrooms for basic school.
Klíčová slova

Zpět

Patička