Přejít k obsahu


Rozvoj technické představivosti a tvořivosti při hrových činnostech

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Rozvoj technické představivosti a tvořivosti při hrových činnostech. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 16-19. ISBN: 80-7041-342-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2004
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá hrou a herními objekty jako jedním z prostředků pro celkový rozvoj dítěte. Ukazuje využití dětského hřiště a herních objektů pro rozvoj vnímání, senzomotorických dovedností, sluchového i zrakového poznání, technické představivosti a tvořivosti.
Abstrakt EN: The article deals with play and play aids as one of the means of a child's general development. It shows the use of a playground and play aids for developing perception, senzomotorical skills, auditory and visual recognition, technical imagination and creativity.
Klíčová slova

Zpět

Patička