Přejít k obsahu


Krátkodobý studijní pobyt v závodech chemického a potravinářského průmyslu jako forma dalšího vzdělávání učitelů chemie

Citace:
KRAITR, M., SIROTEK, V., RICHTR, V., NÁPRAVNÍK, V. Krátkodobý studijní pobyt v závodech chemického a potravinářského průmyslu jako forma dalšího vzdělávání učitelů chemie. In Chemie. XXI. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 95-100. ISBN: 80-7043-452-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: SHORT-TERM STUDY STAY AT THE CHEMICAL AND
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Milan Kraitr , Vladimír Sirotek , Václav Richtr , Vladimír Nápravník
Abstrakt CZ: Je pojednáno o ověřování modelu krátkodobého studijního pobytu (dále KSP) učitelů chemie v závodech chemického a potravinářského průmyslu. Zkušební studijní pobyt se uskutečnil v r. 2005 v závodech zaměřených na rafinérské zpracování ropy, petrochemii, výrobu polymerů, průmyslových hnojiv a na výrobu piva ve třech celodenních zaměstnáních, kterých se účastnilo 25 učitelů základních a středních škol. Potvrdilo se, že KSP je efektivní forma dalšího vzdělávání učitelů chemie vhodná pro zvýšení odborné kvalifikace v rámci „kariérního systému pedagogických pracovníků“. Absolvování KSP ve výrobních závodech pomáhá zvýšit kompetence učitelů chemie a přiblížit výuku chemie současné realitě každodenního života.
Abstrakt EN: Verification of the model short-term study stay (STSS) of chemistry teachers at the chemical and food factories is discussed. Pilot STTS was realized at oil refinery, petrochemical plant, polymer plant, fertilizer factory and brewery during three all-day activities. 25 chemistry teachers of primary and secondary schools took part in pilot STSS. It was confirmed, that STSS is effective form of the further education of chemistry teachers, suitable for improvement of professional qualification. Completion of STSS at the production factories improves competences of teachers and brings chemistry teaching nearer to the present reality of the daily life.
Klíčová slova

Zpět

Patička