Přejít k obsahu


Fluidní katalytické krakování v rafinérii Kralupy a jeho souvislosti s životním prostředím

Citace:
KRAITR, M., RICHTR, V., SIROTEK, V. Fluidní katalytické krakování v rafinérii Kralupy a jeho souvislosti s životním prostředím. In Chemie. XXI. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 15-26. ISBN: 80-7043-452-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: FLUID CATALYTIC CRACKING IN KRALUPY REFINERY
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Milan Kraitr , Václav Richtr , Vladimír Sirotek
Abstrakt CZ: Rafinérie Kralupy (RK) je součástí a.s. Česká rafinérská a holdingu Unipetrol. V Kralupech je od r. 2001 v provozu jednotka fluidního katalytického krakování (FCC), která představuje největší investiční celek v českém chemickém průmyslu po r. 1990. Komplex FCC s kapacitou 1,3 mil. t/r užívá technologii americké firmy Universal Oil Products. Přechod RK k hlubokému zpracování ropy umožnil zvýšit produkci motorových paliv a LPG na úkor topných olejů, což výrazně přispívá ke zlepšení životního prostředí.
Abstrakt EN: The Kralupy Refinery (KR) is part of Česká Rafinérská company and Unipetrol holding group. The fluid catalytic cracking (FCC) unit was launched into operation at KR in 2001. This unit represents the biggest investment in the Czech chemical industry since 1990. FCC complex with production capacity 1,3 million tonnes a year utilizes the Universal Oil Products (UOP) technology. The KR transition to the downstream crude oil processing facilitates increase of the production of motor fuels and LPG at the expense of fuel oils. It contributes considerably to improvement of the environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička