Přejít k obsahu


Tvořivost v edukačním procesu

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Tvořivost v edukačním procesu. In Univerzita. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. s. 235-248. ISBN: 80-86898-60-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creativity In the education process
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o výchově k tvořivosti v edukačním procesu. Za důležité pro výchovu a rozvoj tvořivosti jsou považovány axiomy tvořivosti - tvořivý může být každý člověk; tvořivost se může projevit v každé činnosti, ale ne každá činnost poskytuje stejné možnosti pro tvořivost; je to cvičitelná funkce, která se dá rozvíjet; tvořivost lze považovat za těžkou v tom smyslu, že člověk musí nejdříve mnoho vědět, poznat, přemýšlet, aby mohl vytvořit nový produkt.
Abstrakt EN: The contribution deals with the issue of leading to creativity within the educational process. The following creativity axioms are considered to be essential for educating and developing creativity – every person can be creative; creativity can be applied in every activity but not every activity provides the same creative potential; it is a function which can be trained and can be developed; creativity may be considered to be difficult in the sense that a person must first learn a lot, have a lot of experience and think to create a new product.
Klíčová slova

Zpět

Patička