Přejít k obsahu


Vzdělávání, společnost a gendery

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Vzdělávání, společnost a gendery. In Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia. Prešov: Prešovská univerzita, 2006. s. 62-66. ISBN: 80-8068-462-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Education, company and gender
Rok vydání: 2006
Místo konání: Prešov
Název zdroje: Prešovská univerzita
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Článek pojednává o českém školství z genderového hlediska. Ukazuje postavení mužů a žen ve vzdělávacím procesu, jejich profesní růst a uplatnění na trhu práce.
Abstrakt EN: The article deals with the Czech school system from the perspektive gender. It shows the position of men and women in the education system, their professional progress and their use in the labor market.
Klíčová slova

Zpět

Patička