Přejít k obsahu


Distanční vzdělávání jako forma výuky

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Distanční vzdělávání jako forma výuky. In Acta Humanica. 1/2005, Humanizácia a globalizácia edukačného procesu v informačnej spoločnosti : Borová Sihoť 21.-22.9.2005. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 185-188.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2005
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Žilinská univerzita
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Článek pojednává o významu distančního vzdělávání v edukačním procesu. Představuje distanční vzdělávání jako jednu z forem studia. Konkrétně pak ukazuje uplatnění této formy studia ve studijním programu pro učitelství 1. stupně základní školy.
Abstrakt EN: The article disserts upon significance of distans education in the education process. This contribution present how to use distance learning as a form of study. It shows how to use this form of study for teaching at 1st level of teacher training school.
Klíčová slova

Zpět

Patička