Přejít k obsahu


Příprava pedagogů pro mateřské školy

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Příprava pedagogů pro mateřské školy. In Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrny priestor. Prešov: Prešovská univerzita, 2005. s. 165-168. ISBN: 80-8068-372-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Training the pedagogues for kindergarten
Rok vydání: 2005
Místo konání: Prešov
Název zdroje: Prešovská univerzita
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o pracovních činnostech v předškolní výchově, o cílech a obsahu technického vzdělávání poskytovaného mateřskou školou. Protože předškolní výchova klade na pedagoga a jeho práci v mateřské škole mimořádné nároky, zabývá se příspěvek též i přípravou těchto pedagogů.
Abstrakt EN: The contribution deals with working activities in pre-school training, aims and contents of technical education provided by kindergarten. The pre-school education makes extraordinary demands on pedagogues and their work at the kindergarten, therefore the contribution deals with training the pedagogues as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička