Přejít k obsahu


Subjektivní předpoklady a objektivní podmínky rozvoje dětské tvořivosti a představivosti

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Subjektivní předpoklady a objektivní podmínky rozvoje dětské tvořivosti a představivosti. In Trendy technického vzdělávání 2005. Praha: Votobia, 2005. s. 72-75. ISBN: 80-7220-277-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Subjektive expectations and objektive conditions expanzion childrens creativity and imagination
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: Votobia
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Cílem článku je poukázat na základě vlastních výzkumů a příslušné literatury na subjektivní předpoklady a objektivní podmínky rozvoje dětské tvořivosti a představivosti.
Abstrakt EN: This contribution present on the basis personal researchs and appropriate literature to subjective expectations and objektive conditions of expanzion children´s creativity and imagination.
Klíčová slova

Zpět

Patička