Přejít k obsahu


Distanční vzdělávání

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Distanční vzdělávání . In XIII international collquium on the acquisition process management. Brno: University of Defence, 2005. s. [9] s.-abstrakt 58. ISBN: 80-85960-92-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2005
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Defence
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Článek pojednává o významu distančního vzdělávání v edukačním procesu. Představuje distanční vzdělávání jako jednu z forem studia. Konkrétně pak ukazuje uplatnění této formy studia ve studijním programu pro učitelství 1. stupně základní školy.
Abstrakt EN: The article disserts upon significance of distans education in the education process. It present how to use distance learning as a form of study. It shows how to use this form of study for teaching at 1st level of teacher training school.
Klíčová slova

Zpět

Patička