Přejít k obsahu

SGS V ROCE 2012

V roce 2012 bylo na FPE řešeno třináct projektů SGS.

Číslo projektu

Řešitel, spoluřešitel

Název projektu

SGS–2010–051

RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

(KBI)

Odraz environmentálních vlivů ve výuce přírodních věd

(2010-2012)

SGS–2012–046

Mgr. Petr Simbartl

(KVD)

Validace interaktivní učebnice zeměpisu

(2012)

SGS–2012–050

Mgr. Jan Hodinář

KVD)

Vliv projektové výuky na rozvoj klíčových kompetencí

(2012)

SGS–2012–052

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.

(KTV)

Vliv motorických a somatických předpokladů na vývoj koordinace pohybu

(2012-2013)

SGS–2012–060

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

KNJ)

Příspěvky k dějinám německého obyvatelstva v západních Čechách

(2012-2013)

SGS–2012–062

Mgr. Jiří Novotný

(KCJ)

Vybraná latinská terminologie a interpretace nejstarší české hagiografie a historiografie

(2012-2013)

SGS–2012–066

Mgr. Andrea Konigsmarková

(KCJ)

Využití diachronního přístupu k jazyku při rozvíjení tvořivosti žáků

(2012-2013)

SGS–2012–074

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D.

(KPS)

Způsoby komunikace ve výuce a jejich psychodidaktické aspekty

(2012-2013)

SGS–2012–078

Mgr. Michaela Voltrová

(KNJ)

Výzkum kvalitativní úrovně výslovnosti německého jazyka mezi žáky SŠ a následná analýza výsledků a kauzálních vztahů

(2012)

SGS–2012–082

Mgr. Martina Spěváčková

(KCJ)

Vývojové tendence staré češtiny v rukopisech Dalimilovy kroniky (část nominální)

(2012-2013)

SGS–2012–084

Mgr. Daniel Aichinger

(KMT)

Objektivní akustické metody analýzy pěveckého hlasu a jejich využití v hlasové výchově

(2012)

SGS–2012–090

Mgr. Eva Mušková, Ph.D.

(KHI)

Biografie významných představitelů západočeských kulturních a technických dějin

(2012-2014)

SGS–2010–098

Mgr. Jiří Kout, Ph.D.

(CBG)

Biodiverzita vybraných skupin bezobratlých evropsky významné lokality Těchonická draha (Plánicko, jz. Čechy)

(2012-2013)

Patička