Přejít k obsahu

SGS V ROCE 2010

V roce 2010 bylo na FPE řešeno pět projektů SGS.

Číslo projektu

Řešitel, spoluřešitel

Název projektu

SGS–2010–051

RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

(KBI)

Odraz environmentálních vlivů ve výuce přírodních věd (2010-2012)

SGS–2010–053

Doc. L. Čepička, Ph.D.

(KTV)

Diagnostika vývojové poruchy koordinace u dětí předškolního a mladšího školního věku s mentálním postižením

(2010-2011)

SGS–2010–073

Mgr. Tomáš Přibáň

(KVD)

Porovnání efektivity výuky za pomoci e-learningu a blended learningu

(2010-2011)

SGS–2010–076

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.

(KMT)

Efektivita projektové metody ve vyučování matematiky, fyziky a informatiky

(2010-2011)

SVK2–2010–002

PhDR. Jiří Stočes, Ph.D.

(KNJ)

Scamna super Misam II

(2010)

Patička