Přejít k obsahu

Projekty různé v roce 2011

V roce 2011 byly na FPE řešeny tři další projekty.

Číslo projektu

Řešitel, spoluřešitel

Název projektu

Grantový program magistrátu města Plzně na podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže

PaedDr. Petr Mach, CSc.

(KMT)

Olympiáda techniky Plzeň 2011

Plzeň – univerzitní město

PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D.

(KVK)

Children´s Identity, Culture and Media in Visegrad Context

Dotace z Fondu životního prostředí města Plzně

Svatopluk Holec

(KBI)

Houbařská poradna a výstava hub Plzeň 2011

Patička