Přejít k obsahu

Projekty různé v roce 2009

V roce 2009 bylo na FPE řešeno celkem 8 dalších vědeckých projektů.

Číslo projektu

Řešitel, spoluřešitel

Název projektu

EU SF, Cíl 3, č. 62

Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.,  prof. PhDr. Tomáš Jílek, CSc. , řešitelé (KGE) a spoluřešitelé z kateder  KBI, KHI, KNJ.

Historie česko-bavorského pohraničí v letech 1945-2008

EU SF,  Cíl 3, č. 71

Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (KGE), spoluřešitel 

Propojení sítě ochrany spotřebitelů Bavorsko/Česko ConNet

MMR WD-19-07-1 (2007–

2011)

RNDr. Jiří Ježek, Ph.D., řešitel Doc. PaedDr. J. Dokoupil, Ph.D., Doc. PaedDr. A. Matušková, CSc., spoluřešitelé (KGE)

Konkurenceschopnost malých měst v České republice

MSM 0021620862

 

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (KVK) řešitel – člen Rady výzkumného záměru 2007 – 2012

Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (výzkumný záměr UK – Pedagogické fakulty) 

MSM 0021620862

PhDr. Martina Komzáková aktivní spoluúčast na výzkumném záměru vykonavatel PedF UK realizace  (KVK)

„Učitelské profese v měnících se požadavcích na vzdělávání

Plzeň – univerzitní město

PhDr. Jan Mašek Ph.D. (hlavní řešitel) (KVK)

Konference Mediální pedagogika v teorii a praxi

Plzeň – univerzitní město

RNDr. J. Prokšová, Ph.D. (KOF)

Mezinárodní seminář Mnichov a Bad Honnef

4080643 Česko-německý fond budoucnosti

PhDr. Jan Mašek Ph.D. (hlavní řešitel), Ph.Dr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. spoluřešitel (KVK)

Mezinárodní vědecká konference, diskusní fórum a doprovodná publikace „Mediální pedagogika v teorii a praxi“

Patička