Přejít k obsahu

Projekty různé v roce 2008

V roce 2008 bylo na FPE celkem 8 dalších vědeckých projektů.

Číslo projektu

Řešitel, spoluřešitel

Název projektu

APLEC, 229790-CP-1-2006-1-FR-Lingua-L1

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (KČJ)

Interaktivní učebnice češtiny pro frankofonní mluvčí na DVD-ROM

KONTAKT MEB 080896

Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (UKF Nitra), RNDr. Marie Novotná, CSc., doc. PaedDr. A. Matušková, CSc., RNDr. Jan Kopp, Ph.D.

(KGE)

Porovnání transformačních změn v příměstském a venkovském prostoru Plzeňského a Nitranského kraje v období od vzniku samostatných republik

MMR WD-19-07-1 (2007 – 2011)

RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D., (spolupracovník)

doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. (spolupracovník)

(KGE)

Konkurenceschopnost malých měst v České republice

MSM 0021622443   

Doc. PaedDr. Ladislava    Lederbuchová, CSc.

(KČJ)

Čtenářská zkušenost žáka jako didaktický prekoncept

 

Nadace 700 let města Plzně

Doc. PhDr. V. Bokůvková, CSc.

(KHK)

Portréty plzeňských skladatelů – Jiří Teml

Nadace 700 let města Plzně

Doc. PhDr. J.Fiala, CSc.

(KHK)

Portréty plzeňských skladatelů – Jan Děd

Nadace 700 let města Plzně

Mgr. N. Potůčková

(KVK)

Výtvarné osobnosti Plzeňska. 60 let výtvarné katedry v Plzni - Výtvarné osobnosti v historii KVK FPE

Plzeň – evropské město kultury 2015

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D., Mgr. Marie Lukavská, CSc., Mgr. Daniela Benešová, Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. Mgr. Pavel Krásný, Mgr. Ilona Kolovská, Mgr. Radek Zeman

(KTV)

Pohybově rekreační program pro Sportovní a relaxační centrum – Plzeň

Patička