Přejít k obsahu

Projekty různé v roce 2007

V roce 2007 bylo na FPE v řešeno celkem pět dalších vědeckých projektů.

Číslo projektu

Řešitel, spoluřešitel

Název projektu

Česko-slovenská mezivládní vědecko-technická spolupráce na léta 2006-2007 CZ-35

RNDr. P. Mentlík, Ph.D.

(KGE)

Geomorfologický a environmentální informační systém jako nástroj výzkumu a managementu krajiny

ZČE/17/07

PaedDr. P. Mach, CSc.

(KAT)

Technické památky Plzeňska

Nadace 700 let města Plzně

Doc. PhDr. V. Bokůvková, CSc. (KHK)

Portréty plzeňských skladatelů - Artuš Rektorys, Jiří Štěpánek, Jiří Bezděk

Nadace 700 let města Plzně

Doc. PhDr. J. Fiala, CSc.

(KHK)

Jaroslav Vlach – akordeonový virtuos a pedagog

8/2007/VYD

 

PhDr. J. Sováková, CSc.

(KRF)

Ruské dramatické formy na scénách Plzeňských divadel (60.-90. léta 20. stol.) a jejich ohlas v tisku

Patička