Přejít k obsahu

Rozvojové projekty v roce 2010

V roce 2010 byla FPE řešitelem nebo spoluřešitelem šesti rozvojových projektů.

Číslo projektu

Garant

Název projektu

Rozvojový projekt  MŠMT

HABILITACE - 10

Doc. PhDr. J. Miňhová, CSc. (vedoucí řešitelského týmu na FPE)

Podpora přípravy habilitačních prací a zahájení jmenovacího řízení

Rozvojový projekt  MŠMT

INTERSTUD-10

Doc. L. Čepička, Ph.D. (vedoucí řešitelského týmu na FPE)

Stipendijní program pro nadané zahraniční studenty

Rozvojový projekt  MŠMT

MOBILITA-10

Doc. RNDr. M. Mergl, CSc. (vedoucí řešitelského týmu na FPE)

Mobilitní program pro studenty

Rozvojový projekt  MŠMT

POSTDOC-10

Doc. RNDr. M. Mergl, CSc. (vedoucí řešitelského týmu na FPE)

Podpora absolventů doktorských studijních programů

Rozvojový projekt  MŠMT

TALENT -10

Doc. PhDr. J. Miňhová, CSc. (vedoucí řešitelského týmu na FPE)

Systém podpory talentovaných studentů v magisterských a doktorských studijních programech

Rozvojový projekt  MŠMT

ECTS-10

PhDr. J. Vaňková (vedoucí řešitelského týmu na FPE)

Rozvoj systému ECTS a jeho implementace v souladu s připravovaným Národním rámcem kvalifikací

Patička