Přejít k obsahu

Rozvojové projekty v roce 2009

V roce 2009 byla FPE v rámci rozvojových projektů řešitelem nebo spoluřešitelem 9 projektů MŠMT.

Číslo projektu

Garant

Název projektu

Rozvojový projekt  MŠMT

KVALIFIKACE-09

PhDr. Jana Vaňková (vedoucí řešitelského týmu na FPE)

Implementace národní soustavy kvalifikací do programů ZČU

Rozvojový projekt  MŠMT

INTERSTUD-09

Doc. L. Čepička, Ph.D. (vedoucí řešitelského týmu na FPE)

Stipendijní program pro nadané zahraniční studenty

Rozvojový projekt  MŠMT

MOBILITA-09

Doc. RNDr. M. Mergl, CSc. (vedoucí řešitelského týmu na FPE)

Mobilitní program pro studenty

Rozvojový projekt  MŠMT

PORADNA-09

KPG, KPS

Poradenství a integrace

Rozvojový projekt  MŠMT

POSTDOC-09

Doc. RNDr. M. Mergl, CSc. (vedoucí řešitelského týmu na FPE)

Podpora absolventů doktorských studijních programů

Rozvojový projekt  MŠMT

TALENT-09

Doc. PhDr. J. Miňhová, CSc. (vedoucí řešitelského týmu na FPE)

Systém podpory talentovaných studentů v magisterských a doktorských studijních programech

Rozvojový projekt  MŠMT

MANAGER-09

Doc. L. Čepička, Ph.D. (vedoucí řešitelského týmu na FPE)

Podpora strategie

Rozvojový projekt  MŠMT

MOTIV-09

Doc. RNDr. M. Mergl, CSc. (vedoucí řešitelského týmu na FPE)

Motivační program pro dosahování excelence v úspěšnosti doktorského studia

Rozvojový projekt  MŠMT

STUDIUM-09

Doc. PhDR. J. Pasáčková, CSc. (vedoucí řešitelského týmu)

Vyhodnocení provedené restrukturalizace studijních programů

Patička