Přejít k obsahu

Rozvojové projekty v roce 2008

V roce 2008 byla FPE v rámci rozvojových projektů řešitelem nebo se podílela na řešení celkem dvou projektů.

Číslo projektu

Řešitel, spoluřešitel

Název projektu

Rozvojový projekt MŠMT

Učitel 08:

 

PhDr. Eva Pasáčková, CSc. (hlavní řešitelka ZČU), PhDr. Jana Vaňková (vedoucí řešitelského týmu na FPE)

Příprava učitelů a jejich další vzdělávání – orientace v problému přípravy ŠVP

Rozvojový projekt MŠMT

Integrace - 08

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. (hlavní řešitelka)

(KPG)

Integrace handicapovaných studentů na ZČU v Plzni

Patička