Přejít k obsahu

Rozvojové projekty v roce 2007

V roce 2007 byla FPE v rámci rozvojových projektů řešitelem nebo se podílela na řešení celkem devíti projektů.

Číslo projektu

Řešitel, spoluřešitel

Název projektu

Rozvojový projekt  MŠMT

INTEGRACE-07

Doc. PaedDr. M. Kocurová, Ph.D.

(KPG)

Integrace handicapovaných studentů na ZČU v Plzni

Rozvojový projekt  MŠMT

TALENT-07

Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc.

(DFPE)

Využití potenciálu vysokoškolských pracovišť ZČU v Plzni a LF UK v Plzni pro zvýšení zájmu studentů a žáků o technické a přírodovědné obory

Rozvojový projekt  MŠMT

STUDIUM-07

PhDr. J. Vaňková

(DFPE)

Inovace studijních programů fakult ZČU

Rozvojový projekt  MŠMT

MOBILITA-07

PaedDr. G. Höfer, CSc.

(DFPE)

Mobilní program pro studenty

Rozvojový projekt  MŠMT

HABILITACE-07

PaedDr. G. Höfer, CSc.

(DFPE)

Podpora habilitačního a jmenovacího řízení

Rozvojový projekt  MŠMT

PORADNA-07

PhDr. M. Hříchová, Csc.

(KPS)

Zefektivnění poskytování poradenských služeb Informačním a poradenským centrem ZČU

Rozvojový projekt  MŠMT

KVALITA-07

Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc.

(DFPE)

Vnitřní a vnější hodnocení veškerých činností ZČU

Rozvojový projekt  MŠMT

PRAXE-07

PhDr. J. Vaňková

(DFPE)

Podpora praxí studentů

Rozvojový projekt  MŠMT

POSTDOC-07

PaedDr. G. Höfer, CSc.

(DFPE)

Podpora  talentovaných studentů a postdoktorandů

Patička