Přejít k obsahu

Grantový systém pro akademické pracovníky FPE

Grantový systém vyhlašovaný děkanem FPE  na podporu publikační aktivity akademických a vědeckých pracovníků FPE ZČU. 

Cílem je podpořit formou individuálních grantových příspěvků a cílové odměny publikační aktivity pracovníků FPE ZČU, které budou uznány jako nenulové podle pravidel v Hodnocení VaV. 

Patička