Přejít k obsahu

GAPE V ROCE 2009

V roce 2009 bylo na FPE řešeno čtrnáct projektů GAPE.

Katedra

Řešitel /Student

Název projektu

KBI

Pavlína Šrámková

Mechovky dolního toku Úslavy

KBI

Zuzana Prokopová

Mechovky Úslavy mezi Koterovem a Lobzy

KBI

Alena Košťáková

Arachnofauna lomu Koterov u Plzně

KBI

Zdeňka Petrová

Mapování ruderální flóry Plzně se zaměřením na invazní druhy

KBI

Martin Pták

Makrofyta rybníků Šídlovský a Kamenný v Bolevecké rybniční soustavě

KBI

Nikola Bílá

DNA v lidské plazmě

KHI

Lucie Reháková

Odsun obyvatelstva německé národnosti z bývalého okresu Stod a jeho následné osídlení v letech 1945-1951

KHI

Barbora Tomanova

Václav Křížek, první ředitel reálného gymnázia v Táboře

KCH

Alena Krejčíková

Optimalizace podmínek výukového experimentu z chemie

KMT

Mgr. Lukáš Honzík

Počítačové dokazování některých tříd matematických vět a jeho didaktické souvislosti

KMT

Mgr. Miroslava Chmelová.

Individuální předpoklady žáků 1. stupně pro další rozvoj jejich matematického myšlení

KTV

Nikol Vlasáková

Vliv  vybrané specifické poruchy učení a projevy základních motorických dovedností u dětí mladšího školního věku

KCH

Jan Koťuha

Elektrochemické přípravy organických  látek

Patička