Přejít k obsahu

GAPE V ROCE 2008

V roce 2008 bylo na FPE řešeno šest projektů GAPE.

Katedra

Řešitel/Student

Název projektu

KCH

Marek Martinec

Stanovení celkové antioxidační kapacity potravin skladovaných za různých podmínek

KTV

Mikuláš Splítek

Diagnostika základních lokomočních dovedností u dětí mladšího školního věku

KTV

Iveta Kotcherová

Diagnostika základních manipulačních dovedností u dětí mladšího školního věku

KHI

Veronika Lišková

Pozice provizních pokladen v hornickém pojištění se zaměřením na oblast Radnicka.

KHI

Lenka Špačková

Josef Ondřej Liboslav Rettig. Biografická črta zapomenutého syna slavné matky

KHI

Jana  Ženíšková

Četnická stanice v Rokycanech v letech 1918-1945.

Patička