Přejít k obsahu

Projekty BAPE

Bakalářská agentura FPE ZČU vznikla v roce 2010 na podporu vědecké a publikační aktivity studentů bakalářských studijních programů FPE a jejich vedoucích prací od roku 2011. Projekty jsou podávány na jeden kalendářní rok. Soutěž vyhlašuje děkan FPE ZČU v prosinci, vždy na následující rok.

Pro rok 2018 vyhlašujeme I. kolo podávání projektů BAPE,
v němž je možné podat projekty do 10. 2. 2018.

Vyhlášení BAPE 2018 je zde.

Žádost o grant  BAPE 2018 je zde.

Patička