Přejít k obsahu

Hodnocení VaV 2015

Výsledky hodnocení VaV 2015 za FPE.

Glaciation in the surroundings of Prášilské Lake (Bohemian Forest, Czech Republic) 12,067999839783
Mentlík, Pavel odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Geomorphology 0169-555X
Slope development reconstruction at two sites in the Bohemian Forest Mountains 21,944000244141
Mentlík, Pavel odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Earth Surface Processes and Landforms 0197-9337
Chování spotřebitelů v česko-bavorském pohraničí po Schengenu 0,7620000243187
Dokoupil, Jaroslav; Matušková, Alena odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Regionální výzkum v česko-německém pohraničí 978-80-7414-236-9
Geografie pandemie HIV/AIDS: rozbor vybraných dostupných článků a studií 10,569000244141
Preis, Jiří odkaz
FN - 11 - LÉKAŘSKÉ VĚDY
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 1210-7913
Applied robotics and automation in teaching at primary schools in the context of the teacher preparation 0
Krotký, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Technical Creativity In School´s Curricula With The Form Of Project Learning "From Idea to the Product" - from the kindergarten to the technical faculty 978-961-6728-09-6
Negativní dopady přímých zahraničních investic na trh práce města Plzně 9,6180000305176
Baštová, Magdalena; Dokoupil, Jaroslav odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Geografie 1212-0014
GeoGebra - více než dynamická geometrie. [2. část] 2,6909999847412
Honzík, Lukáš odkaz
IN - 04 - TECHNICKÉ a INFORMATICKÉ VĚDY
Matematika - fyzika - informatika 1210-1761
GeoGebra - více než dynamická geometrie. [1. část] 2,6909999847412
Honzík, Lukáš odkaz
IN - 04 - TECHNICKÉ a INFORMATICKÉ VĚDY
Matematika - fyzika - informatika 1210-1761
Základní pojmy objektově orientovaného programování 10,798999786377
Přibáň, Tomáš; Vrbík, Václav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Matematika - fyzika - informatika 1210-1761
HIV/AIDS epidemics and human development index at the beginning of the 21st century: case studies of Uganda and Estonia 0
Preis, Jiří; Kopp, Jan odkaz
DN - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Infekcijni chvoroby 1681-2727
Výchova ke zdraví z pohledu české kurikulární reformy 0
Čábalová, Dagmar odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Psychologia Cassoviensis 2008 978-80-7097-793-4
Trojí tvář starší české literatury - I. středověk 11,079999923706
Viktora, Viktor odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Notes on two species of Diplomitoporus (Basidiomycota, Polyporaceae) of Central America 10,598999977112
Kout, Jiří odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Revista Mexicana de Biodiversidad 1870-3453
Klimatické klasifikace a regionalizace světa ve výuce 10,798999786377
Kopp, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Geografické rozhledy 1210-3004
Svařitelné oceli podle EN, AISI, ASTM pro stavební svařované konstrukce 5,1020002365112
Pilous, Václav odkaz
JG - 04 - TECHNICKÉ a INFORMATICKÉ VĚDY
Konstrukce 1213-8762
Verification of practical skills in an e-course 0
Filipi, Zbyněk; Přibáň, Tomáš; Vrbík, Václav odkaz
IN - 04 - TECHNICKÉ a INFORMATICKÉ VĚDY
Computer Based Learning in Science 978-9963-689-85-9
Vývoj postupů výroby organických látek (2) 5,1979999542236
Kraitr, Milan; Richtr, Václav; Sirotek, Vladimír; Štrofová, Jitka odkaz
CC - 09 - CHEMICKÉ VĚDY
Biologie - chemie - zeměpis 1210-3349
Lokality velmi vzácného choroše síťkovce trojbarvého - daedaleopsis tricolor - v České republice 2,2530000209808
Kout, Jiří odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Mykologické listy 1213-5887
Návštěva mateřské a základní školy v Keni 0
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Technológia vzdelávania 1335-003X
Využití rozhovoru jako jedné z metod kvalitativního výzkumu v technické výchově 0
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania 978-80-557-0071-7
Sarcoporia polyspora and Jahnoporus hirtus: two rare polypores collected in South Bohemia, Czech Republic 2,2530000209808
Kout, Jiří odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Czech Mycology 1211-0981
Vodní a mokřadní měkkýši PR Nový rybník u Líní 4,5060000419617
Mergl, Michal odkaz
EG - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Erica 1210-065X
Občanská vybavenost a technická infrastruktura 1,2029999494553
Matušková, Alena odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Lokální rozvoj na Šumavě 978-80-87257-06-7
Periodikum Život Plzeňska: Možnosti odborné publikace regionální historie v padesátých letech 0,77200001478195
Morávková, Naděžda odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Věda a technika v Československu v letech 1945-1960 978-80-7037-197-8
Sladkovodní mechovky (Bryozoa: Phylactolaemata, Gymnolaemata) řeky Úslavy v Plzni 4,5060000419617
Šrámková, Pavlína; Prokopová, Zuzana odkaz
EG - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Erica 1210-065X
K původu názvů lumpů v Devateru pohádek 11,079999923706
Chýlová, Helena odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Trojí tvář starší české literatury III - Baroko 11,079999923706
Viktora, Viktor odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Variability in the crystallographic texture of bivalve nacre 7,2179999351501
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Kapitoly o češtině jako cizím jazyku 44,319000244141
Hrdlička, Milan odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Kapitoly o češtině jako cizím jazyku 978-80-7043-867-1
Trojí tvář starší české literatury II - Renesance, nebo humanismus? 11,079999923706
Viktora, Viktor odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Fakultní školy a jejich možnosti při uvádění začínajících učitelů do praxe 0,86900001764297
Morávková, Naděžda odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Hledisko kvality v přípravě učitelů 978-80-7043-869-5
Discinid brachiopod life assemblages: Fossil and extant 25,261999130249
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Tvůrčí myšlení na základní škole 0
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Technológia vzdelávania 1338-1202
Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu 4,0890002250671
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 0514-8057
Od "nového člověka" k "homo sovieticus" 0,68000000715256
Pešková, Michaela odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Areálová slavistika a dnešní svět 978-80-7399-987-2
Pražské univerzitní národy do roku 1409 44,319000244141
Stočes, Jiří odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Pražské univerzitní národy do roku 1409 978-80-246-1627-8
A review of Silurian discinoid brachiopods from Gotland, Sweden 25,261999130249
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Silicification of fossils in the Silurian and Devonian of the Barrandian, Czech Republic 4,0890002250671
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 1802-6842
Normative data for the Test of Gross Motor Development-2 in 7-yr.-old children in the Czech Republic 12,958999633789
Čepička, Ladislav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Perceptual and Motor Skills 0031-5125
Creative thinking of primary school 0
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Technical Creativity in School's Curricula with the Form of Project Learning "From Idea to the Product" - from the kindergarten to the technical faculty 978-961-6728-09-6
Nonverbal creativity in technical education and its influence on the school management 10,798999786377
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Analysis of the case studies video recordings 7,1999998092651
Mach, Petr odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Vlastnosti ocelí C38 v porovnání s jemnozrnnými normalizovanými ocelemi S355N a s termomechanicky zpracovanými ocelemi S355M určenými pro stavbu mostů 5,1020002365112
Pilous, Václav odkaz
JG - 04 - TECHNICKÉ a INFORMATICKÉ VĚDY
Konstrukce 1213-8762
Výukové využití softwarových systémů pro techniku pojmového mapování 43,198001861572
Mašek, Jan; Zikmundová, Vladimíra odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Výukové využití softwarových systémů pro techniku pojmového mapování 978-80-7043-631-8
Inverze idey "nového člověka" v románech Andreje Platonova 11,079999923706
Pešková, Michaela odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Slavica Litteraria 1212-1509
Elementary forms and "scientific reliability" as an innovative approach to geomorphological mapping 15,312000274658
Mentlík, Pavel; Novotná, Marie odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Journal of Maps 1744-5647
N. V. Gogoľ i A. P. Platonov - postanovlenije problemy 0
Pešková, Michaela odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
N.V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví) 978-80-7399-197-5
Die Prager Juristenuniversität nach 1409 - Agonie, Auslaufmodell oder die Suche nach einem neuen Anfang? 11,079999923706
Stočes, Jiří odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis 0323-0562
Může vysoká škola připravit kvalitního učitele? 1,2710000276566
Coufalová, Jana; Vaňková, Jana odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Hledisko kvality v přípravě učitelů 978-80-7043-869-5
Česká próza a tzv. železná opona 0
Staněk, Jiří odkaz
AL - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
X Slavističeskije čtenija : pamjati professora P.A. Dmitrijeva i professora G.I. Safranova 978-5-8465-1007-4
Zu imagologischen Interpretationsverfahren - eine methodenkritische Anmerkung 22,159999847412
Voltrová, Michaela odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Germanoslavica 1210-9029
Recent distribution, population densities and ecological requirements of the stone crayfish (Austropotamobius torrentium) in the Czech Republic 6,1329998970032
Vlach, Pavel odkaz
DA - 06 - VĚDY O ZEMI
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 1961-9502
Několik úvah vyvolaných Frozínovou předmluvou k Obrovišti mariánského Atlanta 0,71100002527237
Viktora, Viktor odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Slovesné baroko ve středoevropském prostoru 978-80-7420-008-3
Personaldeiktika und Personalpronomina in der Wahlkampfkommunikation am Beispiel des österreichischen Nationalratswahlkampfes 2008 11,079999923706
Innerwinkler, Sandra; Innerwinkler, Sandra odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 0239-6661
Vidět, vědět ..., a (po)cítit 0
Komzáková, Martina odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Výtvarná výchova 1210-3691
Kras Dyleňské hornatiny - nejvýznamnější krasové území Karlovarského kraje 2,7260000705719
Suda, Jiří odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Sborník muzea Karlovarského kraje 1803-6066
Zwei Gedichte von Karel Hynek Mácha - Der Eremit und Svatý Ivan 22,159999847412
Viktora, Viktor odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Germanoslavica 1210-9029
Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol 8,6400003433228
Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol 978-80-87000-36-6
Jak rozumějí studenti slovům z náboženské oblasti 11,079999923706
Klimeš, Lumír odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření 5,7600002288818
Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření 978-80-87000-39-7
Microhabitat preferences of the stone crayfish Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) 6,1329998970032
Vlach, Pavel odkaz
DA - 06 - VĚDY O ZEMI
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 1961-9502
Das Café als literarischer Ort 22,159999847412
Mehnert, Elke odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Germanoslavica 1210-9029
Jazyk Antonína Frozína Plzeňského 1,4220000505447
Chýlová, Helena odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Slovesné baroko ve středoevropském prostoru 978-80-7420-008-3
Vidět, vědět ..., a (po)cítit 10,798999786377
Komzáková, Martina odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Výtvarná výchova 1210-3691
Teacher's communication competences as a part of pre-gradual preparation 0
Málková, Jitka odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Bohemistyka 1642-9893
Konceptová analýza aranžmá výtvarných úkolů na 1. stupni ZŠ 2,7739999294281
Lukavský, Jindřich odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Vizuální gramotnost 978-80-7290-487-7
Sprachliche Innovation im politischen Diskurs 44,319000244141
Innerwinkler, Sandra; Innerwinkler, Sandra odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Sprachliche Innovation im politischen Diskurs 978-3-631-60084-9
Psychologické aspekty pedagogické praxe v rámci strukturovaného učitelského studia 1,0590000152588
Lovasová, Vladimíra; Miňhová, Jana odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Hledisko kvality v přípravě učitelů 978-80-7043-869-5
Možnosti rozvoje specifických kompetencí učitelů psychologie a výchovy ke zdraví 1,9060000181198
Jiřincová, Božena; Kosíková, Věra; Lovasová, Vladimíra odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Hledisko kvality v přípravě učitelů 978-80-7043-869-5
Příprava učitelů na řešení nevhodného chování žáků 2,5409998893738
Holeček, Václav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Hledisko kvality v přípravě učitelů 978-80-7043-869-5
Neurální diferenciace myších embryonálních karcinomových a embryonálních kmenových buněk pomocí kyseliny retinové - pilotní studie 0,37099999189377
Houdek, Zbyněk odkaz
FP - 11 - LÉKAŘSKÉ VĚDY
Plzeňský lékařský sborník 0551-1038
Nová média na pomezí praxe a teorie výtvarné výchovy 5,4000000953674
Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Výtvarná výchova 1210-3691
Konceptová analýza - prostředek k porozumění výuce aneb o nádržích síly 4,3200001716614
Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Výtvarná výchova 1210-3691
Konceptová analýza výuky: didaktické poznatky z výzkumu reflexí studentů učitelství výtvarné výchovy 8,6400003433228
Slavík, Jan; Lukavský, Jindřich odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Pedagogická orientace 1211-4669
Jaký je ten/to student? 0
Hrdlička, Milan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Bohemistyka 1642-9893
Do Černé Hory versus na Černou horu 0
Hrdlička, Milan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Bohemistyka 1642-9893
K otázce mediačního jazyka ve výuce češtiny pro cizince 0
Hrdlička, Milan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Bohemistyka 1642-9893
Social Health in Terms of Students of Educational Courses 0
Jiřincová, Božena; Svoboda, Michal odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
School and Health 21 : Health education: international experiences 978-80-210-5398-4
Vliv pojetí doléčovacího programu na dispozice k neuroticizmu u pacientů, kteří prodělali srdeční koronární onemocnění 3,2400000095367
Miňhová, Jana odkaz
AN - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
Intervenční a akutní kardiologie 1213-807X
Migrační trendy v regionu Šumava po roce 1990 4,0890002250671
Novotná, Marie; Kopp, Jan odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Silva Gabreta 1211-7420
Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení českých dětí 0
Kocurová, Marie odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Kam směřuje současný pedagogický výzkum? : sborník příspěvků : XVIII. ceslostátní konference ČAPV : 7.-9. září 2010 978-80-7372-722-2
Módní výrazy v mluvených projevech žáků 0
Kyselová, Martina odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Bohemistyka 1642-9893
Učitelství pro mateřské školy 0,66100001335144
Sovová, Pavla odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku : vývoj po roce 1989 a perspektivy 978-80-7290-486-0
The theory of interpretation in choirmaster education 0
Bezděk, Jiří odkaz
AL - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Education and science without borders 1804-2473
Svalové dysbalance a možnosti jejich prevence a korekce u hráčů žákovské kategorie FC Viktoria Plzeň 4,3200001716614
Šrámková, Petra; Votík, Jaromír odkaz
AK - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
Studia Kinanthropologica 1213-2101
Oldrich Blecha - a music master, composer and collector of folk songs at the West Bohemian region 0
Feiferlíková, Romana odkaz
AL - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Education and science without borders 1804-2473
K paraverbálním prostředkům školního (výukového) dialogu 1,6059999465942
Málková, Jitka odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Fenomén řeči očima fonetiky a kybernetiky 978-80-7043-958-6
Tys medovitá dílně... 4,4320001602173
Novotný, Jiří odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Antiqua Cuthna 1803-1374
Tvořivá výuka fyziky na základní škole. Divergentní fyzikální úlohy 4,3200001716614
Meškan, Václav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Matematika - fyzika - informatika 1210-1761
K hlasové výchově budoucích učitelů základních škol 0
Slavíková, Marie odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 1802-6540
Psycho-didactic concept of school assessment - changes in pupil evaluation and error treatment 10,798999786377
Kosíková, Věra odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Studia edukacyjne 1233-6688
Neuroticism of Trainee Teachers as a Factor in Poor Academic Performance 10,798999786377
Miňhová, Jana; Lovasová, Vladimíra odkaz
AN - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
Studia edukacyjne 1233-6688
Výzkum v oblasti struktury a forem multimediálních učebnic 10,798999786377
Krotký, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML 3,4010000228882
Pilous, Václav odkaz
JG - 04 - TECHNICKÉ a INFORMATICKÉ VĚDY
Konstrukce 1213-8762
Svařování jemnozrnných ocelí S355 N v ochranných plynech dráty OK AristoRod 12 5,1020002365112
Pilous, Václav odkaz
JG - 04 - TECHNICKÉ a INFORMATICKÉ VĚDY
Konstrukce 1213-8762
Vliv ekologických faktorů na populace ryb v potoce Úpoř 0
Vlach, Pavel odkaz
EG - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Bohemia Centralis 0231-5807
Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) v CHKO Křivoklátsko 1,6349999904633
Vlach, Pavel odkaz
EG - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Bohemia centralis 0231-5807
Ichtyofauna CHKO Křivoklátsko v letech 1993-2008 0
Vlach, Pavel odkaz
EG - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Bohemia centralis 0231-5807
Dobrovolnictví jako nepostradatelný nástroj sociální inkluze 4,3200001716614
Slowík, Josef odkaz
AO - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
Sociální práce (Sociálna práca) 1213-6204
Trilobite biostratigraphy of the Králův Dvůr Formation (upper Katian, Prague Basin, Czech Republic): global faunal changes or facies-related distribution? 1,1679999828339
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 1212-6209
Cambrian and Ordovician fossil-Lagerstätten in the Barrandian area 0
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 1212-6209
Nová lokalita s faunou řevnických křemenců (libeňské souvrství) u Starého Plzence v jz. části pražské pánve 4,0890002250671
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Erica 1210-065X
Několik poznámek k funkční morfologii trinukleidních trilobitů 1,6349999904633
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Zprávy o geologických výzkumech v roce ? 0514-8057
Biologická exkurze pro základní a střední školy: Invazní druhy měkkýšů v ČR 0
Mergl, Michal odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Arnica 1804-8366
Souhrnné vydání díla Milady Součkové 4,4320001602173
Šíp, Martin odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Kommunikative Grundhaltung. Ein interkulturelles Paradigma in geschriebenen Texten 1,3990000486374
Heinrich, Dietmar odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Interkulturelle Linguistik im Aufbruch 978-3-8233-6682-9
Die Prager Juristenuniversität (1372-1419) als Begegnungs- und Kommunikationsstätte der zukünftigen Kirchenelite 2,6410000324249
Stočes, Jiří odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Ecclesia als Kommunikationsraum im Mitteleuropa (13.-16. Jahrhundert) 978-3-486-70661-1
New records of polypores from southern Florida 4,5060000419617
Kout, Jiří odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
MYCOTAXON 0093-4666
TECHNICKÁ TVOŘIVOST A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA ZŠ 0
Mach, Petr odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
TECHNICKÉ VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELÁVANIA 978-80-557-0265-0
Comparison virtual and real electronic measurements 0
Mach, Petr odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Technical creativity in school's curricula with the form of project learning ?From idea to the product? 978-961-6728-19-5
Staré mapy při poznání místního regionu 4,0890002250671
Novotná, Marie odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Geografické rozhledy 1210-3004
Die Lage der tschechisch-bayerischen Grenze an der europäischen Wasserscheide. Naturpotenzial und wasserwirtschaftliche Zusammenhänge 1,9900000095367
Kopp, Jan; Novotná, Marie odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimensionen 978-3-935052-88-7
Charakteristika pohybové aktivity obyvatel plzeňského regionu zjišťovaná v letech 2005-2009 2,8800001144409
Valach, Petr; Votík, Jaromír; Lukavská, Marie; Klobouk, Tomáš odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Tělesná kultura 1211-6521
Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet 3,6180000305176
Matušková, Alena odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive 978-3-935052-88-7
Od omezování k příležitostem 0
Slowík, Josef odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Speciální pedagogika: teorie a praxe oboru v 21. století : příspěvky ke 100. výročí I. sjezdu pro péči o slabomyslné a školství pomocné v Praze 1909 978-80-7435-132-7
Ještě čteme Jiráska? 10,798999786377
Lederbuchová, Ladislava odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Český jazyk a literatura 0009-0786
Auswirkungen der geschlossenen tschechoslowakisch-deutschen Grenze auf die Vielfalt der Phytozoenose/Pflanzengemeinschaft 1,0629999637604
Chocholoušková, Zdeňka odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimension 978-3-935052-88-7
Problematika vymezování a koncipování učiva přírodopisu v kurikulárních dokumentech základní školy z vývojového hlediska 0
Podroužek, Ladislav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Arnica 1804-8366
Komparativní analýza vývoje učiva o horninách, nerostech a půdě v naší primární škole 0
Podroužek, Ladislav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Arnica 1804-8366
Der zweite Versuch. Schwierige Anfänge des Reichsgaues Sudetenland 1,9609999656677
Breitfelder, Miroslav odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Die tschechisch-bayrische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimensionen 978-3-935052-88-7
Rozvoj hlasu pro pedagogickou komunikaci - mezi reflexí a prožitkem 0
Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Pedagogický časopis , Journal of pedagogy 1338-1563
Hospitace v souvislostech kurikulární reformy 0,75499999523163
Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Hudebníci Semináře sv. Josefa a jejich osudy - příspěvek k rekonstrukci sítě hudebních styků klatovské jezuitské koleje 22,159999847412
Aschenbrenner, Vít odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Folia Historica Bohemica 0231-7494
Transverzální výzkum tvořivých schopností na základní škole, subjektivní předpoklady a objektivní podmínky rozvoje dětské tvořivosti 0
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Arnica Acta Rerum Naturalium didactICA 1804-8366
Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století 44,319000244141
Aschenbrenner, Vít odkaz
AL - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století 978-80-87271-57-5
Podpora reflektivního praktika: rozvíjející hospitace jako způsob akčního výzkumu 2,2060000896454
Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Učitel jako reflektivní praktik: podpora kvality realizace kurikula 1,3930000066757
Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Virtuální hospitace v projektu Kurikulum G 1,7810000181198
Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu 2,0130000114441
Lukavský, Jindřich; Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Hospitační videostudie: snímky výukových situací a jejích analýza 1,9290000200272
Lukavský, Jindřich; Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Shrnutí poznatků z hospitačních videostudií 2,941999912262
Slavík, Jan; Lukavský, Jindřich odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Případové studie tvorby kurikula: shrnutí, diskuse, závěry 0,56800001859665
Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : Případové studie tvorby kurikula 978-80-87000-78-6
Případové studie: Výtvarná výchova a kurikulární reforma - změna, nebo pokračování tradice oboru? 5,4000000953674
Slavík, Jan; Lukavský, Jindřich odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : případové studie tvorby kurikula 978-80-87000-78-6
Kontaminace potravin dioxiny a její zdravotní riziko v České populaci 3,5230000019073
Zloch, Zdeněk odkaz
FM - 11 - LÉKAŘSKÉ VĚDY
Biologie - Chemie - Zeměpis 1210-3349
Role případových studií v profesní přípravě učitelů 10,798999786377
Mach, Petr odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Faunal turnover near the Katian/Hirnantian boundary in the Prague Basin (Czech Republic) 0,47999998927116
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Ordovician of the World 978-84-7840-857-3
Early Ordovician arthropod trace fossils in the Prague Basin (Czech Republic) 0,23999999463558
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Ordovician of the World 978-84-7840-857-3
Za Lumírem Klimešem 10,798999786377
Chýlová, Helena odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Český jazyk a literatura 0009-0786
On new methods of acoustic diagnostics of vocal tone 0
Feiferlíková, Romana odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Evropské pedagogické fórum 2011 : Současná společnost a profese učitele 978-80-904877-6-5
Zájmová činnost jako jedna z možností technické výchovy 10,798999786377
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Návštěva mateřské a základní školy v Japonsku 0
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Technológia vzdelávania 1335-003X
Alexander Herzen als sozialistischer Denker im europäischen Kontext 44,319000244141
Tonsern, Clemens odkaz
AA - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Alexander Herzen als sozialistischer Denker im europäischen Kontext 978-3-8300-5772-7
Pileate Fomitiporia species in the USA. New combinations Fomitiporia calkinsii and F. bakeri 12,25
Kout, Jiří odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
MYCOLOGICAL PROGRESS 1617-416X
Jak se počítá od jedné do tří? 0
Hrdlička, Milan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Bohemistyka 1642-9893
Odjeli na hory versus do hor 0
Hrdlička, Milan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Bohemistyka 1642-9893
Model životní dráhy v literatuře socialistického realismu. 0
Pešková, Michaela odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Dialog kultur VI : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18. - 19. ledna 2011 v Hradci Králové. 978-80-7399-199-9
K problému klasifikace studentských uměleckých výkonů na poli hudby 10,798999786377
Bezděk, Jiří odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Hudební výchova 1210-3683
Kniha Naše dítě v historickém, utopickém a antiutopickém kontextu 4,4320001602173
Pešková, Michaela odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 1802-0364
Ohlédnutí za konferencí Chemické vzdělávání v teorii a praxi 10,798999786377
Richtr, Václav; Kraitr, Milan; Sirotek, Vladimír odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Biologie - Chemie - Zeměpis 1210-3349
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und regionale Entwicklung im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet. Impulse und Barrieren 1,4470000267029
Dokoupil, Jaroslav odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimension 978-3-935052-88-7
Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty 43,198001861572
Kosíková, Věra odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty 978-80-247-2433-1
Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny 21,599000930786
Lovasová, Vladimíra odkaz
AN - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny 978-80-261-0076-8
Tropical Trametes lactinea is widely distributed in the eastern USA 6,7589998245239
Kout, Jiří odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Mycotaxon 0093-4666
A New Approach to Measuring of Computer Literacy at the UWB 10,798999786377
Přibáň, Tomáš; Hodinář, Jan; Vrbík, Václav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science 1803-1617
Mental hygiene problems of students in sports classes of primary schools 0
Miňhová, Jana; Lovasová, Vladimíra odkaz
AN - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
School and Health 21 : Health Literacy Through Education 978-80-210-5720-3
Proč při programování nemusí platit některá pravidla známá z hodin matematiky 10,798999786377
Mainz, Denis; Vrbík, Václav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Matematika - fyzika - informatika 1210-1761
Výsledky studujících prvního ročníku vysoké školy v základních oblastech počítačové gramotnosti 10,798999786377
Filipi, Zbyněk; Přibáň, Tomáš odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Praktická výuka IT daná možnostmi využití PC v počítačových učebnách s centrální správou 10,798999786377
Toman, Jiří; Michalík, Petr odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Jak souvisí kvalita života epileptiků s jejich dispozicemi k neurotickým poruchám? 5,4210000038147
Miňhová, Jana odkaz
FL - 11 - LÉKAŘSKÉ VĚDY
Česká a slovenská psychiatrie 1212-0383
Working with Wire on Basic School 0
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Technical creativity in school's curricula with the form of project learning "From idea to the product" - from the kindergarten to the technical faculty 978-961-6728-19-5
Earliest occurrence of the Hirnantia Fauna in the Prague Basin (Czech Republic) 23,54700088501
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Unikátní zachování exoskeletonů trilobitů v řevnických křemencích (libeňské souvrství, ordovik) z Ejpovic na Rokycansku 2,0439999103546
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Zprávy o geologických výzkumech v roce ? 0514-8057
Diverzita mechovek (Bryozoa) v nejvyšší části králodvorského souvrství (ordovik; svrchní katian) pražské pánve České republiky 4,0890002250671
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Zprávy o geologických výzkumech v roce ? 0514-8057
Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna 2,0439999103546
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Zprávy o geologických výzkumech v roce ? 0514-8057
Nové nebo vzácné chorošovité houby z Plzeňska 3,0039999485016
Kout, Jiří odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Erica 1210-065X
Reflexe studentů kombinované formy doktorského studijního programu psychologie 4,3200001716614
Lovasová, Vladimíra odkaz
AN - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
PhD existence I : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 978-80-244-2858-1
Lesklokorka tmavá (Ganoderma adspersum) z Podorlické oblasti 4,5060000419617
Kout, Jiří odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Acta musei richnoviensis, sect. natur. 1213-4260
Podíl účasti intelektových schopností v procesu senzomotorického učení 10,798999786377
Valach, Petr odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Studia Kinanthropologica 1213-2101
Komplexní výchovný potenciál geografie 10,798999786377
Matušková, Alena; Baštová, Magdalena odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Analýza úspěšnosti studentů FPE ZČU v Plzni při řešení úloh z obecné chemie a chemických výpočtů 5,1979999542236
Sirotek, Vladimír odkaz
CA - 09 - CHEMICKÉ VĚDY
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
E-learningový kurz pro učitele chemie Jihomoravského kraje 10,798999786377
Nápravník, Vladimír odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Racionalizace laboratorních cvičení z organické chemie 3,4649999141693
Richtr, Václav odkaz
CC - 09 - CHEMICKÉ VĚDY
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Porovnání obtížnosti učebnic obecné a anorganické chemie používaných na vyšším stupni gymnázií metodou Nestlerová - Průcha - Pluskal 7,1999998092651
Klečka, Milan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Editory chemických strukturních vzorců pro Linux 5,1979999542236
Hrdlička, Jan odkaz
CA - 09 - CHEMICKÉ VĚDY
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Karavana. Model integrativní práce s písní 10,798999786377
Slavíková, Marie odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Hudební výchova 1210-3683
Interregional differences in the Czech Republic, 2000-2008 4,0890002250671
Baštová, Magdalena odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Moravian Geographical Reports 1210-8812
Elektrochemické přeměny organických látek 5,1979999542236
Koťuha, Jan; Hrdlička, Jan; Richtr, Václav odkaz
CC - 09 - CHEMICKÉ VĚDY
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Pedagogika 43,198001861572
Čábalová, Dagmar odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Pedagogika 978-80-247-2993-0
Regionální aspekty výuky chemie - využití historie výroby kyseliny sírové na plzeňsku 5,1979999542236
Kraitr, Milan; Richtr, Václav; Sirotek, Vladimír odkaz
CA - 09 - CHEMICKÉ VĚDY
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Analýza úspěšnosti studentů FPE ZČU při řešení úloh z fyzikální chemie 5,1979999542236
Štrofová, Jitka odkaz
CF - 09 - CHEMICKÉ VĚDY
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Atraktivita jako významný prvek reálného chemického experimentu 5,1979999542236
Richtr, Václav; Kraitr, Milan; Štrofová, Jitka odkaz
CA - 09 - CHEMICKÉ VĚDY
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Další možnosti experimentálního vzdělávání v přípravě budoucích učitelů chemie 3,4649999141693
Richtr, Václav odkaz
CB - 09 - CHEMICKÉ VĚDY
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Reassessment of the Ordovician brachiopod Poramborthis and Poramborthidae 12,265999794006
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists 0810-8889
Úroveň tvořivých schopností na základní škole, subjektivní předpoklady a objektivní podmínky rozvoje tvořivosti 0
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Tvořivost v počátečním vyučování matematiky : vědecká konference s mezinárodní účastí věnovaná matematickému vzdělávání v primární škole 978-80-7043-992-0
La comptine et son utilité en classe de fle 0
Nováková, Sylva; Fridrichová, Radka odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Didactique du FLE dans les pays slaves 1337-9283
La problématique de la définition du mot abréviation - différents procédés de création de mots nouveaux par l'abréviation 4,4320001602173
Fridrichová, Radka odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Romanica Olomucensia 1803-4136
Nic nedojde k zmaření (K motivickým souvislostem Erbenova "majestátu zákona") 3,284030371528
Viktora, Viktor odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Z Českého ráje a Podkrkonoší 1211-975X
Pedagogický odkaz učitele a básníka Josefa Kožíška 0
Wagnerová, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Sapere Aude 2011: evropské a české vzdělávání 978-80-904877-2-7
K prezentaci skloňování číslovek ve vybraných českých gramatikách 0
Hrdlička, Milan odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Issledovanija po slavjanskim jazykam 1226-2323
Využití pojmových a myšlenkových map ve výuce fyziky 4,3200001716614
Meškan, Václav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Matematika - fyzika - informatika 1210-1761
Fenomény vývoje sportovní kariéry v generačním kontextu československých fotbalových reprezentantů 21,599000930786
Votík, Jaromír odkaz
AK - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
Fenomény vývoje sportovní kariéry v generačním kontextu československých fotbalových reprezentantů 978-80-247-4245-8
Germanizmy v češskom i russkom jazykach 0
Svobodová, Jiřina odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Aktual'nyje problemy kommunikaciji i kul'tury -13: sbornik naučnych trudov rossijskich i zaruběžnych učenych 978-5-4220-0138-5
Sports Context of the Original Families of Three Generations of National Football Team Players 5,4000000953674
Votík, Jaromír odkaz
AK - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica 1212-1185
Původ a studium bratří Konráda a Konstantina z Vechty 22,159999847412
Stočes, Jiří odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Mediaevalia Historica Bohemica 0862-979X
The influence of binocular vision on sensomotor learning process (pilot research n = 31) 0
Salcman, Václav; Benešová, Daniela; Valach, Petr odkaz
AK - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
Studia sportiva 1802-7679
Mentoring v dalším vzdělávání učitelů: Zkušenosti s kolegiální podporou (mentoringem) v programu Začít spolu 2,7530000209808
Lukavská, Eva odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Mentoring v učitelství 978-80-7290-589-8
Requirements for Social Health of Students in Terms of Basic Education Curriculum 0
Svoboda, Michal odkaz
AN - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
School and Health 21 : Education and Healthcare 978-80-210-5721-0
The Influence of a 3rd Age University Teacher to Subjective Experience of a Pensioner's Social Role 10,798999786377
Miňhová, Jana; Lovasová, Vladimíra odkaz
AN - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
Studia edukacyjne 1233-6688
Symbolic imagination as a didactic method of teaching "Family Psychology" 3,8529999256134
Lovasová, Vladimíra odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Relations in Marriage and Family: Genesis, Quality and Development 978-83-7096-830-4
Problem of Parent's Authority and its Solving in Balint Groups 10,798999786377
Kosíková, Věra; Miňhová, Jana odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Studia edukacyjne 1233-6688
Krupští bergmistři, horní inspektoři a páni Šternberkové 22,159999847412
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Theatrum historiae 1802-2502
Truskavna-víska ve skalách 4,4320001602173
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Muzeum a současnost. Řada společenskovědní. Středočeský vlastivědný sborník 0862-2043
Dějiny Liběchova 44,319000244141
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Dějiny Liběchova 978-80-254-9557-5
Ve znamení Viléma Tella. Střelecké spolky na Teplicku a jejich terče 29,545999526978
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Ve znamení Viléma Tella. Střelecké spolky na Teplicku a jejich terče 978-80-85321-61-6
Cíle a metodika výzkumu 0,59600001573563
Dokoupil, Jaroslav odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí 978-80-261-0089-8
Vliv česko-bavorské hranice na ekohydrologickou kvalitu vodních toků 1,7890000343323
Holický, Jiří odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí 978-80-261-0089-8
Shrnutí výsledků a závěry 1,6610000133514
Dokoupil, Jaroslav; Kopp, Jan odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí 978-80-261-0089-8
Změny ve využívání území na česko-bavorské hranici v období 1990 - 2006 1,2269999980927
Novotná, Marie odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí 978-80-261-0089-8
Historicko-demografický pohled na Domažlicko a Tachovsko 1,6610000133514
Matušková, Alena odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí 978-80-261-0089-8
Fridolín Macháček (1884-1954) - ideově nevhodný válečný hrdina 2,0060000419617
Morávková, Naděžda odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
O protektorátu v sociokulturních souvislostech 978-80-87378-79-3
Dopady uzavření česko-německé hranice na diverzitu fytocenóz 3,3789999485016
Chocholoušková, Zdeňka odkaz
EH - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí 978-80-261-0089-8
Příspěvek k problematice určení pramene Kosového potoka 0
Suda, Jiří odkaz
DA - 06 - VĚDY O ZEMI
Sborník muzea Karlovarského kraje 1803-6066
Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky 6,1710000038147
Kopp, Jan; Novotná, Marie odkaz
AO - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky 978-80-87154-49-6
Kvalitativní design experimentu 6,6760001182556
Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením 978-80-244-2957-1
Motiv odinočestva: oficial'nyj i inventirovannyj obraz v literature 20-30 gg. 20 veka 0
Pešková, Michaela odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
XXI. Olomoucké dny rusistů : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 07.09-09.09.2011 978-80-244-3243-4
Orální historie v přípravě budoucích učitelů dějepisu - několik postřehů z využití přímých i mediálně zprostředkovaných svědectví pamětníků ve výuce dějin 4,4320001602173
Morávková, Naděžda odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd 1211-6068
Evaluace pedagogického procesu osobnostního a sociálního rozvoje z pohledu výzkumu pedagogicko-psychologických jevů 0
Svoboda, Michal odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Smíšený design v pedagogickém výzkumu : sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu 978-80-210-5774-6
Pojetí vzdělávacích cílů v ČR a Německu aneb umělecko-pedagogická interpretace kurikulárních dokumentů českých a bavorských gymnázií 43,198001861572
Uhl Skřivanová, Věra odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Pojetí vzdělávacích cílů v ČR a Německu aneb umělecko-pedagogická interpretace kurikulárních dokumentů českých a bavorských gymnázií 978-80-7315-228-4
Virtualization of Teaching at the Department of KVD UWB in Pilsen, New Features and Benefits 10,300999641418
Toman, Jiří; Michalík, Petr odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Recent Patents on Computer Science 1874-4796
Phosphoinositide 3-kinase inhibition enables retinoic acid-induced neurogenesis in monolayer culture of embryonic stem cells 1,9919999837875
Houdek, Zbyněk odkaz
CE - 09 - CHEMICKÉ VĚDY
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY 0730-2312
Kvalitativní výzkum: projekty ve výuce informatiky na základní škole 2,8380000591278
Huclová, Miroslava odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Media4u Magazíne 1214-9187
Emsian-Eifelian lingulate brachiopods from the Daleje-Třebotov Formation (Třebotov and Suchomasty limestones) and the Choteč Formation (Choteč and Acanthopyge limestones) from the Prague Basin; the Czech Republic 12,114000320435
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Nový nález pórnatky vláknité - Anomoloma myceliosum - v České republice. 0
Kout, Jiří odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Mykologické listy 1213-5887
Training to creative thinking as one of educational aims 0
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Sovremennyj naučnyj vestnik 1561-6886
Bobbin lace as teaching project 0
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Technical creativity in school's curricula with the form of project learning "From Idea to the product"- from the kindergarten to the technical faculty : 10th international science symposium : proceedings 978-961-6728-24-9
Zavádění nových sofistikovaných laboratorních stanovišť pro specializovanou výuku fyziky na vysokých školách 0
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
XXX. International Colloquium on the Management of Educational Process 978-80-7231-865-0
Puppets - Creative Element in Teaching at the Primary Schools 0
Mach, Petr odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Technical creativity in school's curricula with the form of project learning "From Idea to the product"- from the kindergarten to the technical faculty : 10th international science symposium : proceedings 978-961-6728-25-6
Research On Multimedia Textbooks In the Czech Republic And Abroad 0
Krotký, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Technical Creativity in School's Curricula with the Form of Project Learning "From Idea to the Product"- from the kindergarten to the technical faculty 978-961-6728-25-6
Idea "nového člověka" v ruské literatuře 20. a 30. let 20. století 40,101001739502
Pešková, Michaela odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Idea "nového člověka" v ruské literatuře 20. a 30. let 20. století 978-80-261-0134-5
Familiarity with and attitudes towards epilepsy among teachers at Czech elementary schools - The effect of personal experience and subspecialization 5,2569999694824
Lovasová, Vladimíra odkaz
AN - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
Seizure - European Journal of Epilepsy 1059-1311
Communicative Approach to Teaching Programming With Focus on Project-Based Learning 10,300999641418
Vrbík, Václav; Hodinář, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Recent Patents on Computer Science 1874-4796
New Mediterranean Biodiversity Records (June 2012) 2,8429999351501
Kout, Jiří odkaz
EG - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Mediterranean Marine Science 1108-393X
Studentské výmluvy jako nové badatelské téma? 3,970999956131
Stočes, Jiří odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 0323-0562
Problematika výzkumu neverbální tvořivosti 1,4190000295639
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Paidagogos 1213-3809
Lingulate and craniate brachiopods from the top of the Králův Dvůr Formation (latest Katian) and their contribution to palaeogeography 37,007999420166
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Sborník Národního muzea. Řada B, Přírodní vědy 0036-5343
Možnosti redukce poruch emocionality v hodinách informatiky prostřednictvím projektového vyučování 2,8380000591278
Lovasová, Vladimíra; Mainz, Denis odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Problematika osvojování psychomotorických dovedností 1,4190000295639
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení 25,22500038147
Kocurová, Marie; Wagnerová, Jarmila; Lukavská, Eva; Šámalová, Kateřina; Nováková, Sylva; Kocur, Pavel; Slánská, Dana; Duchková, Helena odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení 978-80-7290-578-2
Towards Promoting Active learning in On-line Courses for Lecturers in Further Education: Experience and Observations 1,7960000038147
Rohlíková, Lucie; Vejvodová, Jana odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
DiVAI 2012 : 9th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics: Conference Proceedings 978-80-558-0092-9
New and revised occurrences of rhynchonelliformean brachiopods from the middle Cambrian of the Iberian Chains, NE Spain 16,152000427246
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Efektivnost projektové metody v matematice z hlediska rozvoje žákovských kompetencí 0
Coufalová, Jana odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Matematika 5, Specifika matematické edukace v prostředí primární školy : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí 0862-9765978-80-244-3048-5
English Back-Formation in the 20th and the Early 21st Centuries 14,093000411987
Stašková, Naděžda odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Linguistica Pragensia 0862-8432
Stereotype über "die Ungarn" 26,733999252319
Tonsern, Clemens odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Stereotype über "die Ungarn" 978-3-86924-335-1
"Bulgarien, das ist die Selbstzerstörung" (Sibylle Lewitscharoff) 4,5570001602173
Mehnert, Elke odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
From the West to the East : Litarary Paths against the Current 978-83-7654-138-9
ICT Education Should Be Started in Time 1,347000002861
Huclová, Miroslava odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Information and Communication Technology in Education 2012 978-80-7464-135-0
Chemický průmysl v České republice po 15 letech 2,8380000591278
Kraitr, Milan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Biologie. Chemie. Zeměpis 1210-3349
Aktivační úroveň v průběhu testu bimanuální koordinace. 2,8380000591278
Benešová, Daniela odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Studia Kinanthropologica 1213-2101
Fosilní fauna třenického souvrství (ordovik, tremadok) u Cheznovic (jihozápadní část Barrandienu) 0
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Zprávy o geologických výzkumech v roce .... 0514-8057
Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve 0
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Zprávy o geologických výzkumech v roce .... 0514-8057
Analysis of the Case Studies Video Recordings 0
Mach, Petr odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Computer and Information Science 1913-8989
Projevy poruchy pozornosti v závislosti na stupni pohybového vývoje u dětí předškolního věku 0,81099998950958
Čepička, Ladislav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Česká kinantropologie 1211-9261
Rozptýlená praxe - jeden z faktorů ovlivňujících proces motorického učení 2,8380000591278
Valach, Petr odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Tělesná kultura 1211-6521
Effects of applying deicing salt to roads in protected areas: A preliminary study in the Bavarian Forest National Park 0
Chocholoušková, Zdeňka odkaz
EH - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
European Journal of Environmental Sciences 1805-0174
Možné užití multimediálních aplikací v eLearningu 2,2400000095367
Vrbík, Václav; Michalík, Petr odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Přístupy k evaluaci eLearningu 978-80-7464-121-3
Vliv dosaženého vzdělání a věku na množství a druh pohybové aktivity obyvatel Plzeňského kraje 1,4190000295639
Valach, Petr; Votík, Jaromír odkaz
AK - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
Tělesná kultura 1211-6521
Sledování vývoje tvaru a statiky páteře dětí v mladším školním věku somatografickou metodou: diagnostickým systémem DTP 0
Bursová, Marta odkaz
FM - 11 - LÉKAŘSKÉ VĚDY
Hygiena 1802-6281
Didaktické aspekty pracovních listů na podporu komunikační a mediální výchovy 0
Málková, Jitka; Vaňková, Jana; Vejvodová, Jana odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Komunikační výchova v teorii a praxi 978-80-244-3264-9
Prosopografie - od nadšení ke skepsi a zpět 10,611000061035
Stočes, Jiří odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Český časopis historický 0862-6111
Několik poznámek ke vztahu hudebně teoretické analýzy a výchovy teorie interpretace (zaměřeno k volbě výrazových prostředků interpretace úprav lidových písní z Plzeňska pro zpěv a klavír od Oldřich Blechy) 0
Bezděk, Jiří; Feiferlíková, Romana odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Evropské pedagogické fórum 2012. Pedagogicko-psychologické aspekty výuky : sborník příspěvků z mezinárodní konference 978-80-905243-2-3
Tepelné zpracování konstrukcí svařených z normalizačně žíhaných a normalizačně válcovaných ocelí S235 a S355 ve shodě s ČSN EN ISO 17663 0
Pilous, Václav odkaz
JG - 04 - TECHNICKÉ a INFORMATICKÉ VĚDY
Konstrukce 1213-8762
Svařování konstrukcí z korozivzdorných ocelí ve shodě s ČSN EN 1011-3 0
Pilous, Václav odkaz
JG - 04 - TECHNICKÉ a INFORMATICKÉ VĚDY
Konstrukce 1213-8762
Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al. 1,2230000495911
Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Pedagogická orientace 1211-4669
Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení 1,2230000495911
Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Pedagogika 0031-3815
Zichova teorie interpretace v nových interdisciplinárních vazbách 2,8380000591278
Feiferlíková, Romana; Bezděk, Jiří odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Hudební výchova 1210-3683
Lhaní na internetu a obrana proti němu 0
Simbartl, Petr odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
MMK 2012 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé věděcké pracovníky. Ročník III 978-80-905243-3-0
Efektivita projektové metody při výuce informatiky na základní škole 0
Huclová, Miroslava; Vrbík, Václav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Arnica 1804-8366
O něčem/ničem takovém jsem neslyšel 3,970999956131
Hrdlička, Milan odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Didaktické studie 1804-1221
The relationship between water quality and indigenous and alien crayfish distribution in the Czech Republic: patterns and conservation implications 7,4580001831055
Vlach, Pavel odkaz
EG - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 1052-7613
Rak říční v Bolevecké soustavě rybníků: výskyt, základní populační charakteristiky a management lokalit 0
Vlach, Pavel odkaz
EG - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Erica 1210-065X
Intracerebellar application of P19-derived neuroprogenitor and naive stem cells to Lurcher mutant and wild type B6CBA mice 1,069000005722
Houdek, Zbyněk odkaz
FH - 11 - LÉKAŘSKÉ VĚDY
MEDICAL SCIENCE MONITOR 1234-1010
Výuka českého jazyka v zahraničí 2,8380000591278
Hrdlička, Milan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Český jazyk a literatura 0009-0786
Euroregion Šumava 16,962999343872
Dokoupil, Jaroslav; Matušková, Alena; Preis, Jiří; Rousová, Magdalena odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Euroregion Šumava 978-80-7380-404-6
Studium učitelství pro mateřské školy 0
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Technika a vzdelávanie 1338-9742
How to stimulate active learning on-line? 0
Rohlíková, Lucie; Vejvodová, Jana odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Technológia vzdelávania 1335-003X
Problematika vyjadřování a hodnocení nefigurativní malby emocí u jedenáctiletých - didaktická analýza 0
Lukavský, Jindřich odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Children's Identity, Culture and Media in Visegrad Context : proceedings of the international academic conference 978-80-7043-504-5
The community development and 'audiovisual culture' 0
Mašek, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Children's Identity, Culture and Media in Visegrad Context : proceedings of the international academic conference 978-80-7043-504-5
Formální odlišnost v multimediálním artefaktu a s ním spojená proměna narativu díla 0
Zikmundová, Vladimíra odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Children's Identity, Culture and Media in Visegrad Context : proceedings of the international academic conference 978-80-7043-504-5
Práce s konceptem a stylizační variantnost 2,8380000591278
Suda, Zdeněk odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Český jazyk a literatura 0009-0786
Ethical aspects of using oral history methods in teaching history 0
Morávková, Naděžda odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Los retos de la historia oral en el siglo XXI: diversidades, desigualdades y la construcción de identidades :17a Conferencia Internacional de Historia Oral. 978-987-1642-17-5
Multikulturní výchova v současné škole 0
Nováková, Jaroslava odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Evropské pedagogické fórum 2012. Pedagogicko-psychologické aspekty výuky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference 978-80-905243-2-3
Means of manipulation in the war news 0
Nováková, Jaroslava odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
ARSA 2012 : Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas 1338-9831978-80-554-0606-0
Persvazivní a manipulativní prostředky roviny argumentační využívané ve zpravodajství 3,970999956131
Nováková, Jaroslava odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Media4u Magazine 1214-9187
Ozonizátory a jejich testování 0
Richtr, Václav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied . zborník z medzinárodnej konferencie Smolenice 15.-17. október 2012 978-80-8082-541-6
Mluvený projev učitele v komunikačně orientovaném vyučování 0
Málková, Jitka odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Komunikační výchova v teorii a praxi 978-80-244-3264-9
Incoming: Irish Poetry and Translation 0,75599998235703
Quinn, Justin odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
The Oxford Handbook of Modern Irish Poetry 978-0-19-956124-7
Vladimír Bárta a jeho podíl na formování československého elektrotechnického průmyslu 3,970999956131
Mušková, Eva odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Dějiny věd a techniky 0300-4414
Od mytizace vědy k mytizaci vědy aneb František Křižík hrdinou každé doby 2,2339999675751
Mušková, Eva odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci 978-80-7037-210-4
Pohádka o chudém chlapci, který ke štěstí přišel aneb "Kapitalistický vykořisťovatel" František Křižík v marxistické historiografii a publicistice 19,218999862671
Mušková, Eva odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Theatrum historiae 1802-2502
Aspekt generační v české historické próze 60. let 20. století 0,62199997901917
Šíp, Martin odkaz
AL - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej 978-83-63090-24-1
A pedagogy of audio-visual literacy: The promoting and improvement of culture, media and citizenship education in society 0
Mašek, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Creating Communities: Local, National and Global : Proceedings of the fourteenth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Erasmus Academic Network 1470-6695978-1-907675-19-5
Změnily nové technologie výtvarnou výchovu? 0
Vančát, Jaroslav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií II 978-80-244-3222-9
Role arteterapeuta v psychodiagnostickém procesu spontánního výtvarného výrazu. 2,8380000591278
Komzáková, Martina odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Výtvarná výchova 1210-3691
Viděné a slyšené 1,4190000295639
Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Výtvarná výchova 1210-3691
Kulturní podmíněnost individualizace diferenciace práce v matematice na 1. stupni ZŠ 0
Brožová, Miroslava; Coufalová, Jana odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Matematika 5, Specifika matematické edukace v prostředí primární školy : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí 0862-9765978-80-244-3048-5
Barry Hannah: In the Academy but Not of It 3,970999956131
Vice, William Bradley odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Moravian Journal of Literature and Film 1803-7720
"Všechny těžkosti jsem musel vylízat já." Vladimír List versus František Křižík 1,8680000305176
Mušková, Eva odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Vladimír List : žil jsem pro elektrotechniku. 978-80-7037-215-9
Synonymie v písemných slohových pracích žáků ZŠ 1,2239999771118
Spěváčková, Martina odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej 978-83-63090-24-1
Survey on the needs of the people living in socially excluded localities in Karlovy Vary Region 0
Slowík, Josef odkaz
AO - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
Sociální práce 1213-6204
Tschechische Derivate auf -ost und ihre deutschen Äquivalente 3,970999956131
Höppnerová, Věra odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia germanistica 1803-408X
Percepce psychosociálního kontextu rodinného prostředí u adolescentních fotbalistů 1,8919999599457
Votík, Jaromír odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Studia Kinanthropologica 1213-2101
Vliv mateřského jazyka na výslovnost češtiny na příkladu uzbečtiny 0
Nováková, Jaroslava odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti 978-80-261-0187-1
Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií 2,8380000591278
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Aktivity vybraných zahraničních science center v oblasti rozvíjení technických dovedností 2,8380000591278
Krotký, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Hospitační arch jako evaluační nástroj 2,8380000591278
Mach, Petr odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Stone crayfish in the Czech Republic: how does its population density depend on basic chemical and physical properties of water? 5,2620000839233
Vlach, Pavel odkaz
EG - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 1961-9502
Kariéry příslušníků saského národa pražské právnické univerzity imatrikulovaných v letech 1386-1417 3,970999956131
Stočes, Jiří odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 0323-0562
Evaluace výukového programu zaměřeného na rozvoj osobnostně-sociálních předpokladů žáků 0
Svoboda, Michal odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Kvalita ve vzdělávání : sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu 978-80-7290-620-8
Art education contribution in the area of general education. Defining the sectional field competencies of the subject art and it's part on creating key competencies based on the Czech-German comparative research 1,1069999933243
Uhl Skřivanová, Věra odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Current Trends in Educational Science and Practice I. 978-80-558-0176-6
Kompetenzorientierung im tschechischen und deutschen Kunstunterricht : Komparation der Bildungsinhalte 0
Uhl Skřivanová, Věra odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
BDK Mitteilungen 0005-2981
Využití audiovizuálního sdělení v mediální výchově 3,0143344176953
Mašek, Jan; Zikmundová, Vladimíra odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Využití audiovizuálního sdělení v mediální výchově 978-80-261-0090-4
Vražda chabařovického faráře Schemelia 3,284030371528
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Ústecký sborník historický 0231-9349
J. Dobrovskij i A.J. Puchmajer: ich otnošenije k russkomu jazyku 0
Svobodová, Jiřina odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Slav'jans'ki kul'tury v evropejs'komu gumanitarnomu prostori 978-966-7769-92-5
Chronology of the Late Weichselian glaciation in the Bohemian Forest in Central Europe 67,147003173828
Mentlík, Pavel odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Quaternary Science Reviews 0277-3791
Conceptual and Methodical Procedures of Psychomotor Learning 0
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Computer and Information Science 1913-8989
Research of Nonverbal Creativity of Pedagogical Workers in Czech Republic 0
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development 2226-6348
Wolfram|Alpha 0
Honzík, Lukáš odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Matematika - fyzika - informatika 1210-1761
OBJEKTIVNÍ ANALÝZA PĚVECKÉHO HLASU VE VÝUCE ZPĚVU 0
Aichinger, Daniel; Bezděk, Jiří; Feiferlíková, Romana; Plzák, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Media4u Magazíne 1214-9187
K problematice zpěvu ve francouzském jazykovém originále 0
Luhanová, Svatava; Nováková, Sylva odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Hudební výchova 1210-3683
Several comments on the relation between the music theory analysis and Zich's theory of interpretation 0
Bezděk, Jiří; Feiferlíková, Romana odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Sapere Aude 2013 : pozitivní vzdělávání a psychologie 978-80-905243-6-1
Improving the knowledge of epilepsy and reducing epilepsy-related stigma among children using educational video and educational drama - A comparison of the effectiveness of both interventions 3,6319999694824
Lovasová, Vladimíra odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Seizure - European Journal of Epilepsy 1059-1311
Palaeogeographical patterns in Late Ordovician bryozoan morphology as proxies for temperature 15,34700012207
Jiménez-Sánchez, Andrea odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Revision of the genus Cotylidia (Basidiomycota, Hymenochaetales) in the Czech Republic 0
Kout, Jiří odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Czech Mycology 1211-0981
O jedné metodě řešení některých tříd matematických úloh pomocí programu QEPCAD 0
Honzík, Lukáš odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání : 13. setkání členů partnerské sítě TTnet ČR 978-80-87652-93-0
At Home in Italy and Austria, 1948-1973 1,6030000448227
Quinn, Justin odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
W.H. Auden in Context 978-0-521-19657-4
Aktuální úroveň gymnastických dovedností žáků na základních školách v Klatovech 3,0139999389648
Valach, Petr; Halasová, Nikola odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Česká kinantropologie 1211-9261
Irish Poetry in the Victorian Age 1,5099999904633
Quinn, Justin odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
The Oxford Handbook of Victorian Poetry 978-0-19-957646-3
Gloeophyllum protractum is synonymous with G. mexicanum 4,3649997711182
Kout, Jiří odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
MYCOTAXON 0093-4666
Měřící systém pro žákovské experimenty v akustice. Část 1. - Akustické senzory pro žákovské experimenty 0
Aichinger, Daniel odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Media4u Magazine 1214-9187
Preservation of the digestive structures in Harpides (Trilobita) from the Lower Ordovician of the Barrandian area (Czech Republic) 3,7369999885559
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen 0077-7749
Porambonites havliceki sp. nov., a new brachiopod from the Šárka Formation (Darriwilian) from Bohemia and its contribution to early history of the Porambonitidae 24,471000671387
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis 0036-5343
Požadavky na osobnostní a sociální rozvoj žáků z pohledu očekávaných výstupů kurikulárního dokumentu pro základní vzdělávání 0
Svoboda, Michal odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Současné trendy výchovy ke zdraví 978-80-210-6316-7
Sociálně psychologické techniky v primární prevenci 0
Svoboda, Michal odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
ACORát 1803-0823
Adaptace matematiky pro nevidomé pomocí editoru Lambda 0
Tichý, Jaromír; Vrbík, Václav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Matematika - fyzika - informatika 1210-1761
Videem podporovaná výuka 0
Mach, Petr odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Problematika 3D médií z hlediska vizuálního komfortu 0
Krotký, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Možnosti transverzálního výzkumu nonverbální tvořivosti 0
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Rol' cennostej v socrealističeskom tekste 0,44699999690056
Pešková, Michaela odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Revitalizace hodnot: umění a literatura : kolektivní monografie 978-80-263-0379-4
Výzkum kvality informační funkce hodnocení ve středoškolské praxi 9,46399974823
Kosíková, Věra; Černá, Klára odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Pedagogika 0031-3815
Middle Ordovician harknessellid brachiopods (Dalmanellidina) from the Mediterranean margin of Gondwana 10,230999946594
Jiménez-Sánchez, Andrea odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Geroj našego vremeni ili "lišnij čelovek"? (postanovka problemy) 0,44699999690056
Sováková, Jana odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Revitalizace hodnot: umění a literatura : kolektivní monografie 978-80-263-0379-4
Spor o broumovský protestantský kostel 3,2839999198914
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Východočeské listy historické 1211-8184
Úřední praxe a všední den mělnického zámeckého hejtmana Martina Pruška 25,399000167847
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Studia Comeniana et historica 0323-2220
Mělník v době pruských válek 1740-1763 3,2839999198914
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Muzeum a současnost. Řada společenskovědní. Svazek 31. Středočeský vlastivědný sborník 0862-2043
Řešme bolesti zad pohybem 2,3670001029968
Knappová, Věra odkaz
AK - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
Řešme bolesti zad pohybem 978-80-261-0245-8
Posouzení a rozvoj koordinačních schopností u dětí se sluchovým postižením 0
Knappová, Věra; Vinterlíková, Martina odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi 1804-4220
Kompetenzorientierung im tschechischen und deutschen Kunstunterricht. Die kunstpädagogische Interpretation der Curriculardokumente der tschechischen und bayerischen Gymnasien 0,074000000953674
Uhl Skřivanová, Věra odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Visual learning : Positionen im internationalen Vergleich 978-3-89896-551-4
Litfaßsäule der tschechischen Kunstpädagogik im öffentlichen Raum 0
Uhl Skřivanová, Věra odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Convention : Ergebnisse und Anregungen : Tradition, Aktion, Vision 978-3-86736-163-7
Remix obrazů aneb globalizace, diverzita a interkulturní vzdělávání optikou německé oborové teorie, české pedagožky a vietnamského studenta 1,5069999694824
Uhl Skřivanová, Věra odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Výtvarná výchova 1210-3691
Profil absolventa učitelství pro MŠ na ZČU 0
Honzíková, Jarmila; Podpera, Milan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Trendy ve vzdělávání 1805-8949
Specifika přírodovědného vzdělávání v primární škole se zřetelem k projektové a kooperativní výuce 0
Čábalová, Dagmar; Podroužek, Ladislav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Arnica 1804-8366
How would a document designer create classroom materials? 1,1139999628067
Klečková, Gabriela odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Language Teaching Insights From Other Fields: sports, arts, design, and more 978-1-931185-07-3
Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve 0
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Zprávy o geologických výzkumech v roce .... 0514-8057
Výskyt hexaktinelidních hub (Porifera) v souvrství jineckém ("střední" kambrium, drumian) a šáreckém (ordovik, darriwil) v barrandienské oblasti 0
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Zprávy o geologických výzkumech v roce .... 0514-8057
Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die ökohydrologische Qualität der Fließgewässer 1,319000005722
Holický, Jiří odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und die sozioökonomischen Systeme 978-80-261-0262-5
"Jaké dobro nám doporučuješ? - Svobodu." Komenského politické ideály - utopie tehdy i nyní? 25,399000167847
Kumpera, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Studia Comeniana et historica 0323-2220
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení 0
Pilous, Václav odkaz
JG - 04 - TECHNICKÉ a INFORMATICKÉ VĚDY
Konstrukce 1213-8762
Nové nebo vzácné chorošovité houby z Plzeňska - 2. část 0
Kout, Jiří odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Erica 1210-065X
Měkkýši (Mollusca) zříceniny hradu Krasíkov u Konstantinových Lázní 0
Mergl, Michal odkaz
EG - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Erica 1210-065X
Vodní malakofauna Vejprnického potoka mezi Vejprnicemi a Plzní-Skvrňany 0
Mergl, Michal odkaz
EG - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Erica 1210-065X
Bohemistické miniatury 20,256000518799
Hrdlička, Milan odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Bohemistické miniatury 978-80-246-2176-0
The food niche overlap of five fish species in the Úpoř brook (Central Bohemia) 4,2639999389648
Vlach, Pavel odkaz
EG - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 1961-9502
Populační dynamika kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) v EVL Blovice 0
Vlach, Pavel odkaz
EG - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Erica 1210-065X
Kvalita tvořivých úloh ve výtvarné výchově 2,0090000629425
Lukavský, Jindřich odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Výtvarná výchova 1210-3691
Populace škrobnatce terčovitého (Aleurocystidiellum disciforme) z různých oblastí České republiky a nová lokalita dubovnice střevovité (Haploporus tuberculosus) 0
Kout, Jiří odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Acta Musei Richnoviensis. Sect. natur. 1213-4260
Doporučení pro mikroskopická cvičení z hub na základních a středních školách 0
Kout, Jiří odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Arnica 1804-8366
Sinice a řasy v českých učebnicích pro základní a střední školy 0
Kaufnerová, Veronika; Vágnerová, Petra odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Arnica 1804-8366
Biblioterapie versus tvůrčí psaní v hodinách Literární výchovy na ZŠ 0
Nováková, Jaroslava odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Media4u Magazine 1214-9187
Die Auswirkungen der Schliessung der tschechisch-deutschen Grenze auf die Diversität der Phytozönosen 1,5947417157663
Chocholoušková, Zdeňka odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und die soziökonomischen Systeme 978-80-261-0262-5
Mluvený projev učitele ve výukové komunikaci 40,511001586914
Málková, Jitka odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Mluvený projev učitele ve výukové komunikaci 978-80-261-0283-0
Flóra města Blovice v okrese Plzeň-jih v letech 1975-2011 0
Chocholoušková, Zdeňka odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Erica 1210-065X
Osobennosti vyraženija semantičeskogo priznaka dlitel'nosti na urovne celostnogo chudožestvennogo teksta 3,2839999198914
Valova, Liudmila odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Opera Slavica 1211-7676
Ozon, nedoceněné téma ve výuce chemie 0
Richtr, Václav; Štrofová, Jitka; Vojtajová, Markéta odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Biologie. Chemie. Zeměpis 1210-3349
Jednoduché experimenty k demonstraci ovlivnění chemické rovnováhy hydrolytických reakcí 0
Kraitr, Milan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Biologie. Chemie. Zeměpis 1210-3349
Rušení klášterů na Plzeňsku. Kladruby, Plasy a Chotěšov v době josefínských reforem 20,256000518799
Krček, Jakub odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Rušení klášterů na Plzeňsku. Kladruby, Plasy a Chotěšov v době josefínských reforem 978-80-261-0250-2
František Graus a československá poválečná historiografie 60,76752413042
Morávková, Naděžda odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
František Graus a československá poválečná historiografie 978-80-200-2243-1
Odbojová činnost plzeňského historika Jindřicha Čadíka za války a po únoru 1948 2,1893535810186
Morávková, Naděžda odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Východočeské listy historické 1211-8184
K plzeňským kořenům historika a politika Kamila Krofty 3,284030371528
Morávková, Naděžda odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 1211-6068
New methods to reconstruct clast transport history in different glacial sedimentary environments: Case study for Old Red sandstone clasts from polythermal Horbyebreen and Bertilbreen valley glaciers, Central Svalbard 0
Stacke, Václav odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Czech Polar Reports 1805-0689
Inovace studijního programu učitelství pro mateřské školy 0
Honzíková, Jarmila; Sovová, Pavla odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Stereopsis test and modified test of ball tossing and catching in lying position in childern of younger school age 0
Benešová, Daniela; Salcman, Václav; Valach, Petr odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Scientic Review of Physical Culture 2083-8581
Self-reported physical activity in perceived neighborhood in Czech adults - national study 1,7680490221588
Valach, Petr; Klobouk, Tomáš odkaz
AK - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica 1212-1185
Staročeská kronika tak řečeného Dalimila : index slov a tvarů (1. část - substantiva, adjektiva) 40,511682753613
Pasáčková, Eva; Spěváčková, Martina odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Staročeská kronika tak řečeného Dalimila : index slov a tvarů (1. část - substantiva, adjektiva) 978-80-261-0325-7
Back-formation in the newest layer of English vocabulary 12,699239115131
Stašková, Naděžda odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 0567-8269
English Back-Formation: Recent Trends in Usage 40,511682753613
Stašková, Naděžda odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
English Back-Formation: Recent Trends in Usage 978-80-261-0342-4
Index of fossiliferous localities of the Třenice Formation (Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic) 0
Kraft, Jaroslav; Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica et Paleobiologica 1805-2371
Tatranská Múza s lýrou slovanskou 3,284030371528
Viktora, Viktor odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Sborník Národního muzea v Praze, řada C, Literární historie 0036-5351
Teaching competences and their development via video-recording 9,4641166165274
Mach, Petr; Krotký, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Studia edukacyjne 1233-6688
Tenkrát na západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje 4,264387658275
Stočes, Jiří; Mušková, Eva odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Tenkrát na západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje 978-80-261-0328-8
Poslední rozloučení s kněžnou Marií Eleonorou Windischgrätz 3,284030371528
Rubášová, Simona odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Minulostí západočeského kraje 0544-3830
Bringing Technology to Real Life 0
Klečková, Gabriela odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Teaching with Technology and the Human Touch : TESOL-SPAIN Convention Proceedings 978-84-695-8695-2
Image of Russia in conterporary serious literature - contrast of identities 2,8467668961998
Pešková, Michaela odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
A Search for Identity 978-80-261-0323-3
Pragmatické funkce německých a českých deminutiv 0
Menclová, Hana odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Od slova k modelu jazyka : sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů 978-80-244-3960-0
Golčovské pohřebiště v Golčově Jeníkově 4,9968879441617
Kilián, Jan odkaz
AL - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Epigraphica & Sepulcralia 978-80-86890-45-6
Doba Škrétova mládí v české historiografii nového tisíciletí 0,67239307474876
Kilián, Jan odkaz
AL - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Karel Škréta (1610-1674): dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny 978-80-7035-518-3
Jan Beck. Kariéra císařského důstojníka a lucemburského guvernéra 25,398478230262
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Theatrum historiae 1802-2502
Valdštejnský historik a sběratel Hermann Hallwich 3,284030371528
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Sborník muzea Karlovarského kraje 1803-6066
Pauperizace městského obyvatelstva ve válečných 30. a 40. letech 17. století aneb poznámky k jednomu paradigmatu 1,1054552276267
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén : ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení 978-80-7286-225-2
Úvod 2,2533125318578
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Paměti krupského měšťana Michela Stüelera (1629-1649) 978-80-85321-65-4
Varianta pojetí didaktiky výchovy ke zdraví v profesní přípravě studentů učitelství základní školy 0
Podroužek, Ladislav; Šafránková, Dagmar odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Sborník ze 4. mezinárodní konference Výchova ke zdraví a aktivní životní styl 978-80-7394-479-7
Kooperativní a projetková výuka v učitelství výchovy ke zdraví 0
Šafránková, Dagmar; Podroužek, Ladislav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Sborník ze 4. mezinárodní konference Výchova ke zdraví a aktivní životní styl 978-80-7394-479-7
Purismus v jazykové výchově 20. století 40,511682753613
Chýlová, Helena odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Purismus v jazykové výchově 20. století 978-80-261-0306-6
The Obscenities and Audiences of Peter Fallon 2,1311633846472
Quinn, Justin odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Peter Fallon : Poet, Publisher, Editor and Translator 978-0-7165-3159-3
California Dreaming: Miroslav Holub and Seamus Heaney 1,6441165335376
Quinn, Justin odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Ireland and the Czech Lands: Contacts and Comparisons in History and Culture 978-3-0343-1701-6
Simulace elektronických obvodů programem Multisim a možnosti využití jeho speciálních funkcí vhodných pro výuku 4
Michalík, Petr; Benajtr, Pavel odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Matematika - fyzika - informatika 1210-1761
Biodiversity of most dead wood-dependent organisms in thermophilic temperate oak woodlands thrives on diversity of open landscape structures 25,646096335226
Kout, Jiří odkaz
GK - 05 - ZEMĚDĚLSKÉ VĚDY
Forest Ecology and Management 0378-1127
Late Holocene evolution of the Bečva River floodplain (Outer Western Carpathians, Czech Republic) 7,2526724961006
Stacke, Václav odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Geomorphology 0169-555X
Intraspecific variability in paradoxidid trilobites from the Purujosa trilobite assemblage (middle Cambrian, northeast Spain) 47,480595298612
Esteve Serrano, Jorge Vicente odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Acta Paleontologica Polonica 0567-7920
Mykologický průzkum PR Borek u Velhartic 0
Kout, Jiří odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Mykologické listy 1213-5887
New Middle Cambrian palaeoscolecid sclerites of Hadimopanella oezgueli from the Cantabrian Mountains, northern Spain 8,1591524121599
Esteve Serrano, Jorge Vicente odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
GFF 1103-5897
FOTOMETRICKÉ STANOVENÍ FOSFOREČNANŮ V PŮDĚ JAKO NEDESTRUKTIVNÍ METODA ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 2,0659124844931
Brandštýl, Josef odkaz
CB - 09 - CHEMICKÉ VĚDY
CHEMICKE LISTY 0009-2770
Odontopleurid trilobites of the Katian/Hirnantian boundary interval in the Prague Basin (Bohemia) 25,357708519048
Mergl, Michal odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Enrolled agnostids from Cambrian of Spain provide new insights about the mode of life in these forms 16,905139012699
Esteve Serrano, Jorge Vicente odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Grafické kalkulátory 0
Honzík, Lukáš odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
XXXII International Colloquium on the Management of Education Process 978-80-7231-958-9
Results of tests of non-verbal Creativity among Technical Education Students. 0
Honzíková, Jarmila; Krotký, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
CER Comparative European Research 978-0-9928772-0-0
Využití mikrovln v laboratoři elektromagnetického vlnového pole - Jevy na rozhraní 0
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process 978-80-7231-957-2
Tvořivost studentů učitelství technické výchovy 0
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Trendy ve vzdělávání 1805-8949
Contribution to the Antrodiella americana species complex (Basidiomycota, Polyporales) 0
Kout, Jiří odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Czech Mycology 1805-1421
First record of Skeletocutis ochroalba (Polyporales) in the Czech Republic 0
Kout, Jiří odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Czech Mycology 1805-1421
How to use data from Catalogs of Astronomical objects in Education 0
Kéhar, Ota; Randa, Miroslav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
ICPE-EPEC 2013 : The International Conference of Physical Education : Active learning - in a changing world of new technologies 978-80-7378-266-5
Attitudes of students at higher education institutions towards ICT in education 0,49819114189678
Přibáň, Tomáš; Rohlíková, Lucie odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics 978-80-7478-497-2
Axiologické otázky inkluzivního vzdělávání 4
Slowík, Josef odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Paidagogos 1213-3809
Upper Ordovician cryptostomatid bryozoans and microfossils from the Don Braulio Formation, Eastern Precordillera, Argentina 0
Jiménez-Sánchez, Andrea odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Serie Correlación Geológica, Estudios Geologicos 1514-4186
Tři stopy anarchismu v ruské porevoluční próze 1,1437332407218
Pešková, Michaela odkaz
AL - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Anticipace a reflexe filologických, psychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 20. století 978-80-263-0553-8
Osudy románu Michaila Bulgakova Mistr a Markétka 1,4296665509023
Sováková, Jana odkaz
AL - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Anticipace a reflexe filologických, psychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 20. století 978-80-263-0553-8
Mental'naja karta Rossiji u češskich učaščichsja 0
Pešková, Michaela odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Russkij jazyk za rubežom 0131-615X
Leksičeskije a grammatičeskije zony riska pri izučenii russkogo jazyka češskimi studentami 0
Valova, Liudmila odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Russkij jazyk za rubežom 0131-615X
Technické vzdělávání a rozvoj technické tvořivosti 27,764813295362
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Technické vzdělávání a rozvoj technické tvořivosti 978-80-7414-716-6
Ontogeny and larval ecology of paradoxidid trilobites (Eccaparadoxides and Hydrocephalus) from the Skryje-Týřovice Basin (Czech Republic) 0
Esteve Serrano, Jorge Vicente odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Extended Summary : IGCP Project 591 Field Workshop 2014 978-7-305-13559-0
Morphological variation in paradoxid trilobites from Cambrian Series 3 of Spain 0
Esteve Serrano, Jorge Vicente odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Extended Summary : IGCP Project 591 Field Workshop 2014 978-7-305-13559-0
Enrolment of Guzhangian trilobites from Shadong Province, North China 0
Esteve Serrano, Jorge Vicente odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Extended Summary : IGCP Project 591 Field Workshop 2014 978-7-305-13559-0
Auditory ERPs in children with developmental coordination disorder 0
Čepička, Ladislav odkaz
FH - 11 - LÉKAŘSKÉ VĚDY
Activitas Nervosa Superior 1802-9698
Kinematic behaviour of a large earthflow defined by surface displacement monitoring, DEM differencing, and ERT imaging 10,879008744151
Stacke, Václav odkaz
DE - 06 - VĚDY O ZEMI
Geomorphology 0169-555X
Hadimopanella oezgueli Gedik, 1977: a palaeoscolecidan sclerite useless for taxonomic purposes 2,5834655002375
Esteve Serrano, Jorge Vicente odkaz
DB - 06 - VĚDY O ZEMI
Palaeontologia Electronica 1094-8074
Ptačí svět podle Jiřího Galliho Chrudimského 0,55077317944596
Viktora, Viktor odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Humanismus v rozmanitosti pohledů : farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata 978-80-86675-27-5
Musical Kinetics in Jazz 0,46582962356559
Kuhn, Tomáš odkaz
AL - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Musical Kinetics 978-80-7331-328-9
K žánrové modifikaci českého historického románu a historické povídky šedesátých let dvacátého století 1,6734219590063
Šíp, Martin odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Kontexty literární vědy IV 978-80-263-0737-2
Tvůrčí technické dovednosti 37,019751060483
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Tvůrčí technické dovednosti 978-80-261-0412-4
Pavouci (Araneae) evropsky významné lokality Těchonická draha 0
Hradská, Ivana; Neumannová, Veronika odkaz
EG - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Erica 1210-065X
Analýza nabídky předmětů z oboru aplikovaných pohybových aktivit pro studenty učitelství tělesné výchovy na vsokých školách v České republice 2
Čepička, Ladislav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Tělesná kultura 1803-8360
Ohrožené nebo méně známé lignikolní houby v přírodní památce Chudenická bažantnice na západě Čech (Plzeňský kraj) 0
Geigerová, Tereza; Kout, Jiří odkaz
EF - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Erica 1210-065X
Nonverbal Creativity in Students of Pedagogy for Technical Education at Elementary Schools 0
Honzíková, Jarmila; Krotký, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
American International Journal of Contemporary Research 2162-139X
Sezónní dynamika zooplanktonu rybníka Vydymáček u Plzně 0
Kreidlová, Veronika; Kout, Jiří odkaz
EG - 10 - BIOLOGICKÉ VĚDY
Erica 1210-065X
Communication Styles in Teaching and Their Psycho-Didactic Aspects 5,3122351565806
Kosíková, Věra odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Studia edukacyjne 1233-6688
Sovremennyje rečevyje varianty i ich ocenka s točky zrenija normy 0
Valova, Liudmila odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Čelovek. Soznanije. Kommunikacija. Internet : VI meždunarodnaja naučnaja konferencija Russkij jazyk v jazykovom i kul'turnom prostranstve Jevropy i mira 978-83-61116-28-8
Semantičeskije tipy predela i aspektual'nyje uslovija ich realizaciji 4
Valova, Liudmila odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Opera Slavica 1211-7676
Psychologie v učitelské praxi 27,764813295362
Holeček, Václav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Psychologie v učitelské praxi 978-80-247-3704-1
Je náchylnost k neurotickým poruchám významným predátorem srdečního onemocnění? 1,909690381099
Brabcová, Dana odkaz
AN - 03 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc
Intervenční a akutní kardiologie 1213-807X
Exprese v umění a ve výchově 2,6155258901428
Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy 978-80-246-2412-9
3D tisk v přípravě budoucích učitelů 0
Krotký, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Trendy ve vzdělávání 1805-8949
Projektové vyučování jako součást osobnostního a sociálního rozvoje 0
Svoboda, Michal odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
ACORát 1803-0823
Zatěžování zdravotní ekonomiky České republiky a evropského regionu v důsledku zvyšující se prevalence obezity a nevhodného stravování obyvatelstva 4
Koptíková, Jana odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Výživa a potraviny 1211-846X
Princip a využití Ramanovy spektroskopie 3
Martinec, Marek; Richtr, Václav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Biologie. Chemie. Zeměpis 1210-3349
Využití regionálních příležitostí ve výuce chemie 2,6666666666667
Richtr, Václav odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Biologie. Chemie. Zeměpis 1210-3349
O čem vypovídají české předložky? 4
Hrdlička, Milan odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Na kvartýře. K aspektům soužití mezi vojáky a měšťany za třicetileté války 4
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Historie a vojenství 0018-2583
Vojenské násilí ve městech za třicetileté války. Se zvláštním přihlédnutím k Plzeňsku 18,275575492454
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Folia Historica Bohemica 0231-7494
Valdštejn a třicetiletá válka v německo-jazyčné historiografii počátku nového tisíciletí 1,2704809895623
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Valdštejn : životopis mocnáře 978-80-86829-89-0
Role plukovníka Jana Becka ve valdštejnské kauze 4
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Z Českého ráje a Podkrkonoší 1211-975X
Žoldnier verzus mešťan. Spolužitie s vojakmi v českých mestách za tridsaťročnej vojny 0
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Historická revue 1335-6550
Braunau in Böhmen - ein kirchlicher oder ein machtpolitischer Konflikt? 9,1377877462272
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 0037-7511
Příběh z doby neobyčejného šílenství : život a svět krupského koželuha Michela Stüelera za třicetileté války 33,597163946203
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Příběh z doby neobyčejného šílenství : život a svět krupského koželuha Michela Stüelera za třicetileté války 978-80-7429-469-3
Jan Beck: 1588-1648: císařský generál, lucemburský guvernér a svobodný pán z Kokořínska 33,597163946203
Kilián, Jan odkaz
AB - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Jan Beck: 1588-1648: císařský generál, lucemburský guvernér a svobodný pán z Kokořínska 978-80-86829-92-0
Artefiletika - expresivní tvorba ve službě osobnostnímu rozvoji 4
Slavík, Jan odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Speciální pedagogika 1211-2720
Biologie všedního dne 15,548295445403
Vlach, Pavel; Chocholoušková, Zdeňka; Houdek, Zbyněk; Vágnerová, Petra; Hradská, Ivana; Kučera, Tomáš; Honzíková, Jarmila odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Biologie všedního dne 978-80-261-0415-5
Zwischen Angst und Beschwörung. Josef Winklers Todesbilder 1,717426910988
Pfeiferová, Dana odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Die Entsetzungen des Josef Winkler 978-3-85449-415-7
CONSTRUCTIVISM AT UNIVERSITY: PILOT STUDY 0,74728671284517
Rohlíková, Lucie; Vejvodová, Jana odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
DiVAI 2014 - 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics 978-80-7478-497-2
Orte von Musikveranstaltungen bei Klattauer Seminaristen im 18. Jh. - ein Beitrag zu Raumaspekten der Musikinterpretierung bei den Jesuiten 4
Aschenbrenner, Vít odkaz
AL - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Musicologica Brunensia 1212-0391
Právo na originalitu, na omyl, na kultivovanost 4
Lederbuchová, Ladislava odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Devising a Method for the Identification of Derivational Formations: English Back-Formations 4
Stašková, Naděžda odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Ostrava Journal of English Philology 1803-8174
Purismus v učebnicích českého jazyka ve 20.-70. letech 20. století 4
Chýlová, Helena odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Jaroslav Fiala : kritický pohled na vydané dílo plzeňského pedagoga, vědce a hudebního publicisty 2,2398109297469
Feiferlíková, Romana; Mandysová, Daniela odkaz
AL - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Jaroslav Fiala : kritický pohled na vydané dílo plzeňského pedagoga, vědce a hudebního publicisty 978-80-261-0442-1
Významné osobnosti hudebního života Plzně a jihozápadních Čech po r. 1945 16,798581973102
Bezděk, Jiří; Aschenbrenner, Vít; Bokůvková, Vlasta; Fiala, Jaroslav; Feiferlíková, Romana; Lišková, Štěpánka; Kuhn, Tomáš; Mandysová, Daniela; Slavíková, Marie odkaz
AL - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Významné osobnosti hudebního života Plzně a jihozápadních Čech po r. 1945 978-80-261-0403-2
Auden International: Place, Language, and Cold-War Poetry 3,495062414241
Quinn, Justin odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
The Rainbow of American Poetry : Proceedings of the 18th International Colloquium of American Studies 978-80-244-4360-7
Natasha Trethewey's Beyond Katrina 3,495062414241
Vice, William Bradley odkaz
AJ - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Rainbow of American Poetry : Proceedings of the 18th International Colloquium of American Studies 978-80-244-4360-7
K otázkám bilingvismu a interference v ruštině 0
Svobodová, Jiřina odkaz
AI - 01 - SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa
Bilingvismus a interference - slovanské jazyky 978-80-261-0447-6
Formative Function of Assessment in a Psycho-Didactical Context 0
Kosíková, Věra odkaz
AM - 02 - SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb
Polskie Forum Psychologiczne 1642-1043

Patička