Přejít k obsahu

Hodnocení VaV 2014

Výsledky hodnocení VaV 2014 za FPE.

Historicko-demografický pohled na Domažlicko a Tachovsko 1,661
Matušková, Alena odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí 978-80-261-0089-8
Vliv česko-bavorské hranice na ekohydrologickou kvalitu vodních toků 1,789
Holický, Jiří odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí 978-80-261-0089-8
Shrnutí výsledků a závěry 1,661
Dokoupil, Jaroslav; Kopp, Jan odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí 978-80-261-0089-8
Cíle a metodika výzkumu 0,596
Dokoupil, Jaroslav odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí 978-80-261-0089-8
Změny ve využívání území na česko-bavorské hranici v období 1990 - 2006 1,227
Novotná, Marie odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí 978-80-261-0089-8
Dopady uzavření česko-německé hranice na diverzitu fytocenóz 3,379
Chocholoušková, Zdeňka odkaz
EH - Ekologie - společenstva - 10 - Biologické vědy
Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí 978-80-261-0089-8
Pojetí vzdělávacích cílů v ČR a Německu aneb umělecko-pedagogická interpretace kurikulárních dokumentů českých a bavorských gymnázií 43,198
Uhl Skřivanová, Věra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Pojetí vzdělávacích cílů v ČR a Německu aneb umělecko-pedagogická interpretace kurikulárních dokumentů českých a bavorských gymnázií 978-80-7315-228-4
The "microcontinent" Perunica: status and story 15 years after conception 5,253
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Early Palaeozoic Peri-Gondwana Terranes: New Insights from Tectonics and Biogeography 978-1-86239-286-1
Od akce k reflexi - hledání vzdělávacích motivů 1,902
Lukavský, Jindřich odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii 978-80-7290-415-0
Tvůrčí proces a výtvarné dílo v arteterapii 1,63
Komzáková, Martina odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii 978-80-7290-415-0
Symboly a rituály ve výuce arteterapie 0,543
Lovasová, Vladimíra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii 978-80-7290-415-0
Zkušenosti s výukou muzikoterapie na pedagogické fakultě a zamyšlení nad kompetencemi muzikoterapeuta 0,543
Slavíková, Marie odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii : výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělání 978-80-7290-415-0
Mentálně hygienické aspekty výtvarné činnosti dětí mladšího a středního školního věku 0,543
Miňhová, Jana odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii 978-80-7290-415-0
Případové studie: Výtvarná výchova a kurikulární reforma - změna, nebo pokračování tradice oboru? 5,4
Slavík, Jan; Lukavský, Jindřich odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : případové studie tvorby kurikula 978-80-87000-78-6
Případové studie tvorby kurikula: shrnutí, diskuse, závěry
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : Případové studie tvorby kurikula 978-80-87000-78-6
Případové studie tvorby kurikula: shrnutí, diskuse, závěry 0,568
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : Případové studie tvorby kurikula 978-80-87000-78-6
Rušení klášterů na Plzeňsku. Kladruby, Plasy a Chotěšov v době josefínských reforem 20,256
Krček, Jakub odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Rušení klášterů na Plzeňsku. Kladruby, Plasy a Chotěšov v době josefínských reforem 978-80-261-0250-2
Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty 43,198
Kosíková, Věra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty 978-80-247-2433-1
Chování spotřebitelů v česko-bavorském pohraničí po Schengenu 0,762
Dokoupil, Jaroslav; Matušková, Alena odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Regionální výzkum v česko-německém pohraničí 978-80-7414-236-9
Synonymie v písemných slohových pracích žáků ZŠ 1,224
Spěváčková, Martina odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej 978-83-63090-24-1
Aspekt generační v české historické próze 60. let 20. století 0,622
Šíp, Martin odkaz
AL - Umění, architektura, kulturní dědictví - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej 978-83-63090-24-1
Český mecenáš Josef Hlávka 5,199
Viktora, Viktor odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Kontexty literární vědy II 978-80-7405-066-4
Učitelství pro mateřské školy 0,661
Sovová, Pavla odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku : vývoj po roce 1989 a perspektivy 978-80-7290-486-0
Ve znamení Viléma Tella. Střelecké spolky na Teplicku a jejich terče 29,546
Kilián, Jan odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Ve znamení Viléma Tella. Střelecké spolky na Teplicku a jejich terče 978-80-85321-61-6
Euroregion Šumava 16,963
Dokoupil, Jaroslav; Matušková, Alena; Preis, Jiří; Rousová, Magdalena odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Euroregion Šumava 978-80-7380-404-6
Faunal turnover near the Katian/Hirnantian boundary in the Prague Basin (Czech Republic) 0,48
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Ordovician of the World 978-84-7840-857-3
Early Ordovician arthropod trace fossils in the Prague Basin (Czech Republic) 0,24
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Ordovician of the World 978-84-7840-857-3
Výukové využití softwarových systémů pro techniku pojmového mapování 43,198
Mašek, Jan; Zikmundová, Vladimíra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Výukové využití softwarových systémů pro techniku pojmového mapování 978-80-7043-631-8
Mentoring v dalším vzdělávání učitelů: Zkušenosti s kolegiální podporou (mentoringem) v programu Začít spolu 2,753
Lukavská, Eva odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Mentoring v učitelství 978-80-7290-589-8
"Bulgarien, das ist die Selbstzerstörung" (Sibylle Lewitscharoff) 4,557
Mehnert, Elke odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
From the West to the East : Litarary Paths against the Current 978-83-7654-138-9
Kommunikative Grundhaltung. Ein interkulturelles Paradigma in geschriebenen Texten 1,399
Heinrich, Dietmar odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Interkulturelle Linguistik im Aufbruch 978-3-8233-6682-9
"Všechny těžkosti jsem musel vylízat já." Vladimír List versus František Křižík 1,868
Mušková, Eva odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Vladimír List : žil jsem pro elektrotechniku. 978-80-7037-215-9
Kompetenzorientierung im tschechischen und deutschen Kunstunterricht. Die kunstpädagogische Interpretation der Curriculardokumente der tschechischen und bayerischen Gymnasien 0,074
Uhl Skřivanová, Věra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Visual learning : Positionen im internationalen Vergleich 978-3-89896-551-4
Konceptová analýza aranžmá výtvarných úkolů na 1. stupni ZŠ 2,774
Lukavský, Jindřich odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Vizuální gramotnost 978-80-7290-487-7
Občanská vybavenost a technická infrastruktura 1,203
Matušková, Alena odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Lokální rozvoj na Šumavě 978-80-87257-06-7
Kvalitativní design experimentu 6,676
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením 978-80-244-2957-1
Pedagogika 43,198
Čábalová, Dagmar odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Pedagogika 978-80-247-2993-0
Art education contribution in the area of general education. Defining the sectional field competencies of the subject art and it's part on creating key competencies based on the Czech-German comparative research 1,107
Uhl Skřivanová, Věra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Current Trends in Educational Science and Practice I. 978-80-558-0176-6
Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny 21,599
Lovasová, Vladimíra odkaz
AN - Psychologie - 03 - Společenské vědy - SHVc
Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny 978-80-261-0076-8
Od "nového člověka" k "homo sovieticus" 0,68
Pešková, Michaela odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Areálová slavistika a dnešní svět 978-80-7399-987-2
Dějiny Liběchova 44,319
Kilián, Jan odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Dějiny Liběchova 978-80-254-9557-5
Řešme bolesti zad pohybem 2,367
Knappová, Věra odkaz
AK - Sport a aktivity volného času - 03 - Společenské vědy - SHVc
Řešme bolesti zad pohybem 978-80-261-0245-8
Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení 25,225
Kocurová, Marie; Wagnerová, Jarmila; Lukavská, Eva; Šámalová, Kateřina; Nováková, Sylva; Kocur, Pavel; Slánská, Dana; Duchková, Helena odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení 978-80-7290-578-2
Shrnutí poznatků z hospitačních videostudií
Slavík, Jan; Lukavský, Jindřich odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Shrnutí poznatků z hospitačních videostudií 2,942
Slavík, Jan; Lukavský, Jindřich odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Hospitační videostudie: snímky výukových situací a jejích analýza
Slavík, Jan; Lukavský, Jindřich odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Hospitační videostudie: snímky výukových situací a jejích analýza 1,929
Lukavský, Jindřich; Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu
Slavík, Jan; Lukavský, Jindřich odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu 2,013
Lukavský, Jindřich; Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Virtuální hospitace v projektu Kurikulum G
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Virtuální hospitace v projektu Kurikulum G 1,781
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Podpora reflektivního praktika: rozvíjející hospitace jako způsob akčního výzkumu
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Podpora reflektivního praktika: rozvíjející hospitace jako způsob akčního výzkumu 2,206
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Učitel jako reflektivní praktik: podpora kvality realizace kurikula
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Učitel jako reflektivní praktik: podpora kvality realizace kurikula 1,393
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Hospitace v souvislostech kurikulární reformy
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
Hospitace v souvislostech kurikulární reformy 0,755
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím 978-80-904966-6-8
How would a document designer create classroom materials? 1,114
Klečková, Gabriela odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Language Teaching Insights From Other Fields: sports, arts, design, and more 978-1-931185-07-3
Irish Poetry in the Victorian Age 1,51
Quinn, Justin odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
The Oxford Handbook of Victorian Poetry 978-0-19-957646-3
Fridolín Macháček (1884-1954) - ideově nevhodný válečný hrdina 2,006
Morávková, Naděžda odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
O protektorátu v sociokulturních souvislostech 978-80-87378-79-3
Pragmatische Funktionen der Diminutiva 0,8
Menclová, Hana odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Lingvistické, lingvodidaktické a literární reflexe pro nové milénium 978-80-7043-886-2
Von Vaterland, Muttersprache und den "postpferden der Aufklärung" 0,914
Mehnert, Elke odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Lingvistické, lingvodidaktické a literární reflexe pro nové milénium 978-80-7043-886-2
Europa des 21. Jhs. - Eine Herausforderung für die komparatistische Imagologie und den Fremdsprachenunterricht? 0,571
Voltrová, Michaela odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Lingvistické, lingvodidaktické a literární reflexe pro nové milénium 978-80-7043-886-2
Zur Problematik des Schreibens im Deutschstudium an tschechischen Universitäten 0,571
Heinrich, Dietmar odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Lingvistické, lingvodidaktické a literární reflexe pro nové milénium 978-80-7043-886-2
Periodikum Život Plzeňska: Možnosti odborné publikace regionální historie v padesátých letech 0,772
Morávková, Naděžda odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Věda a technika v Československu v letech 1945-1960 978-80-7037-197-8
Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die ökohydrologische Qualität der Fließgewässer 1,319
Holický, Jiří odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und die sozioökonomischen Systeme 978-80-261-0262-5
Osudy plzeňských muzeí za druhé světové války 0,448
Morávková, Naděžda odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války 978-80-7037-181-7
Pražské univerzitní národy do roku 1409 44,319
Stočes, Jiří odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Pražské univerzitní národy do roku 1409 978-80-246-1627-8
Možné užití multimediálních aplikací v eLearningu 2,24
Vrbík, Václav; Michalík, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Přístupy k evaluaci eLearningu 978-80-7464-121-3
Jazyk Antonína Frozína Plzeňského 1,422
Chýlová, Helena odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Slovesné baroko ve středoevropském prostoru 978-80-7420-008-3
Několik úvah vyvolaných Frozínovou předmluvou k Obrovišti mariánského Atlanta 0,711
Viktora, Viktor odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Slovesné baroko ve středoevropském prostoru 978-80-7420-008-3
At Home in Italy and Austria, 1948-1973 1,603
Quinn, Justin odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
W.H. Auden in Context 978-0-521-19657-4
Psychologické aspekty pedagogické praxe v rámci strukturovaného učitelského studia 1,059
Lovasová, Vladimíra; Miňhová, Jana odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Hledisko kvality v přípravě učitelů 978-80-7043-869-5
Možnosti rozvoje specifických kompetencí učitelů psychologie a výchovy ke zdraví 1,906
Jiřincová, Božena; Kosíková, Věra; Lovasová, Vladimíra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Hledisko kvality v přípravě učitelů 978-80-7043-869-5
Příprava učitelů na řešení nevhodného chování žáků 2,541
Holeček, Václav odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Hledisko kvality v přípravě učitelů 978-80-7043-869-5
Fakultní školy a jejich možnosti při uvádění začínajících učitelů do praxe 0,869
Morávková, Naděžda odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Hledisko kvality v přípravě učitelů 978-80-7043-869-5
Může vysoká škola připravit kvalitního učitele? 1,271
Coufalová, Jana; Vaňková, Jana odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Hledisko kvality v přípravě učitelů 978-80-7043-869-5
Alexander Herzen als sozialistischer Denker im europäischen Kontext 44,319
Tonsern, Clemens odkaz
AA - Filosofie a náboženství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Alexander Herzen als sozialistischer Denker im europäischen Kontext 978-3-8300-5772-7
Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření 5,76
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření 978-80-87000-39-7
Das Gedicht "Der Eremit" von Karel Hynek Mácha 1,941
Viktora, Viktor odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Historia vero testis temporum 978-3-7069-0586-2
Fenomény vývoje sportovní kariéry v generačním kontextu československých fotbalových reprezentantů 21,599
Votík, Jaromír odkaz
AK - Sport a aktivity volného času - 03 - Společenské vědy - SHVc
Fenomény vývoje sportovní kariéry v generačním kontextu československých fotbalových reprezentantů 978-80-247-4245-8
Die Prager Juristenuniversität (1372-1419) als Begegnungs- und Kommunikationsstätte der zukünftigen Kirchenelite 2,641
Stočes, Jiří odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Ecclesia als Kommunikationsraum im Mitteleuropa (13.-16. Jahrhundert) 978-3-486-70661-1
Symbolic imagination as a didactic method of teaching "Family Psychology" 3,853
Lovasová, Vladimíra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Relations in Marriage and Family: Genesis, Quality and Development 978-83-7096-830-4
Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol 8,64
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol 978-80-87000-36-6
Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet 3,618
Matušková, Alena odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive 978-3-935052-88-7
Die Lage der tschechisch-bayerischen Grenze an der europäischen Wasserscheide. Naturpotenzial und wasserwirtschaftliche Zusammenhänge 1,99
Kopp, Jan; Novotná, Marie odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimensionen 978-3-935052-88-7
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und regionale Entwicklung im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet. Impulse und Barrieren 1,447
Dokoupil, Jaroslav odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimension 978-3-935052-88-7
Auswirkungen der geschlossenen tschechoslowakisch-deutschen Grenze auf die Vielfalt der Phytozoenose/Pflanzengemeinschaft 1,063
Chocholoušková, Zdeňka odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimension 978-3-935052-88-7
Der zweite Versuch. Schwierige Anfänge des Reichsgaues Sudetenland 1,961
Breitfelder, Miroslav odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Die tschechisch-bayrische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimensionen 978-3-935052-88-7
Evaluation of gross ball handling skils in children 2,335
Splítek, Mikuláš odkaz
AK - Sport a aktivity volného času - 03 - Společenské vědy - SHVc
Sport Games in the Light of Empirical Research 978-83-923081-7-4
Using the rasch analysis to improve evaluation of ball handling skills 2,335
Čepička, Ladislav odkaz
AK - Sport a aktivity volného času - 03 - Společenské vědy - SHVc
Sport Games in the Light of Empirical Research (Handball) 978-83-923081-7-4
Stereotype über "die Ungarn" 26,734
Tonsern, Clemens odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Stereotype über "die Ungarn" 978-3-86924-335-1
Incoming: Irish Poetry and Translation 0,756
Quinn, Justin odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
The Oxford Handbook of Modern Irish Poetry 978-0-19-956124-7
Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky 6,171
Kopp, Jan; Novotná, Marie odkaz
AO - Sociologie, demografie - 03 - Společenské vědy - SHVc
Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky 978-80-87154-49-6
Kapitoly o češtině jako cizím jazyku 44,319
Hrdlička, Milan odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Kapitoly o češtině jako cizím jazyku 978-80-7043-867-1
Suverenita a svrchovanost jednotlivých spolkových zemí Německa v oblasti školství 3,036
Uhl Skřivanová, Věra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania 978-80-970214-1-2
Idea "nového člověka" v ruské literatuře 20. a 30. let 20. století 40,101
Pešková, Michaela odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Idea "nového člověka" v ruské literatuře 20. a 30. let 20. století 978-80-261-0134-5
K paraverbálním prostředkům školního (výukového) dialogu 1,606
Málková, Jitka odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Fenomén řeči očima fonetiky a kybernetiky 978-80-7043-958-6
Mluvený projev učitele ve výukové komunikaci 40,511
Málková, Jitka odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Mluvený projev učitele ve výukové komunikaci 978-80-261-0283-0
Rol' cennostej v socrealističeskom tekste 0,447
Pešková, Michaela odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Revitalizace hodnot: umění a literatura : kolektivní monografie 978-80-263-0379-4
Geroj našego vremeni ili "lišnij čelovek"? (postanovka problemy) 0,447
Sováková, Jana odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Revitalizace hodnot: umění a literatura : kolektivní monografie 978-80-263-0379-4
Bohemistické miniatury 20,256
Hrdlička, Milan odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Bohemistické miniatury 978-80-246-2176-0
Foreign Direct Investment Effects on Urban Economy: A Case of the City of Pilsen, Czech Republic 43,198
Baštová, Magdalena odkaz
AH - Ekonomie - 03 - Společenské vědy - SHVc
Foreign Direct Investment Effects on Urban Economy: A Case of the City of Pilsen, Czech Republic 978-3-8383-0753-4
Teacher Training and Science Teaching: Data from a European Project 1,225
Chocholoušková, Zdeňka; Dolenská, Michaela odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Teacher Professional Development 978-9963-9542-3-0
Science Education in Czech Schools in the Context of the Constructivist Approach 3,217
Chocholoušková, Zdeňka; Dolenská, Michaela; Podroužek, Ladislav odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Teacher Professional Development 978-9963-9542-3-0
Sprachliche Innovation im politischen Diskurs 44,319
Innerwinkler, Sandra; Innerwinkler, Sandra odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Sprachliche Innovation im politischen Diskurs 978-3-631-60084-9
Od mytizace vědy k mytizaci vědy aneb František Křižík hrdinou každé doby 2,234
Mušková, Eva odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci 978-80-7037-210-4
Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století 44,319
Aschenbrenner, Vít odkaz
AL - Umění, architektura, kulturní dědictví - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století 978-80-87271-57-5
Rozvoj hlasových kompetencí u učitelů 4,32
Sovová, Pavla odkaz
AN - Psychologie - 03 - Společenské vědy - SHVc
Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII 978-80-244-2374-6
Výchova k tvořivosti v technické výchově 8,64
Mach, Petr; Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu 978-80-7231-650-2
Towards Promoting Active learning in On-line Courses for Lecturers in Further Education: Experience and Observations 1,796
Rohlíková, Lucie; Vejvodová, Jana odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
DiVAI 2012 : 9th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics: Conference Proceedings 978-80-558-0092-9
Technická zájmová činnost 8,64
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Trendy ve vdělávání 2009 978-80-7220-316-1
Případová studie jako nástroj kreativity 8,64
Mach, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Trendy ve vzdělávání 2009 978-80-7220-316-1
Interaktivní aktivity v prezentaci z hlediska typu a použití 8,64
Krotký, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Trendy ve vzdělávání 2009 978-80-7220-316-1
ICT Education Should Be Started in Time 1,347
Huclová, Miroslava odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Information and Communication Technology in Education 2012 978-80-7464-135-0
Reflexe studentů kombinované formy doktorského studijního programu psychologie 4,32
Lovasová, Vladimíra odkaz
AN - Psychologie - 03 - Společenské vědy - SHVc
PhD existence I : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 978-80-244-2858-1
Optimalizace podmínek elektrooxidačních reakcí 22,434
Hrdlička, Jan odkaz
CG - Elektrochemie - 09 - Chemické vědy
Chemické listy 0009-2770
Middle Ordovician harknessellid brachiopods (Dalmanellidina) from the Mediterranean margin of Gondwana 10,231
Jiménez-Sánchez, Andrea odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Slope development reconstruction at two sites in the Bohemian Forest Mountains 21,944
Mentlík, Pavel odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Earth Surface Processes and Landforms 0197-9337
Intracerebellar application of P19-derived neuroprogenitor and naive stem cells to Lurcher mutant and wild type B6CBA mice 1,069
Houdek, Zbyněk odkaz
FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy - 11 - Lékařské vědy
MEDICAL SCIENCE MONITOR 1234-1010
New and revised occurrences of rhynchonelliformean brachiopods from the middle Cambrian of the Iberian Chains, NE Spain 16,152
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Glaciation in the surroundings of Prášilské Lake (Bohemian Forest, Czech Republic) 12,068
Mentlík, Pavel odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Geomorphology 0169-555X
Variability in the crystallographic texture of bivalve nacre 7,218
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Bulletin of Geosciences 1214-1119
New records of polypores from southern Florida 4,506
Kout, Jiří odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
MYCOTAXON 0093-4666
Normative data for the Test of Gross Motor Development-2 in 7-yr.-old children in the Czech Republic 12,959
Čepička, Ladislav odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Perceptual and Motor Skills 0031-5125
Negativní dopady přímých zahraničních investic na trh práce města Plzně 9,618
Baštová, Magdalena; Dokoupil, Jaroslav odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Geografie 1212-0014
The food niche overlap of five fish species in the Úpoř brook (Central Bohemia) 4,264
Vlach, Pavel odkaz
EG - Zoologie - 10 - Biologické vědy
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 1961-9502
Microhabitat preferences of the stone crayfish Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) 6,133
Vlach, Pavel odkaz
DA - Hydrologie a limnologie - 06 - Vědy o Zemi
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 1961-9502
Gloeophyllum protractum is synonymous with G. mexicanum 4,365
Kout, Jiří odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
MYCOTAXON 0093-4666
Discinid brachiopod life assemblages: Fossil and extant 25,262
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Lingulate brachiopods from the Chýnice Limestone (upper Emsian, Barrandian; Czech Republic) 9,108
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Bulletin of Geosciences 1214-1119
New reports of Vaucheria species (Vaucheriales, Xanthophyceae, Heterokontophyta) from the Czech Republic 15,343
Kaufnerová, Veronika odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
Fottea 1802-5439
Elementary forms and "scientific reliability" as an innovative approach to geomorphological mapping 15,312
Mentlík, Pavel; Novotná, Marie odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Journal of Maps 1744-5647
Notes on two species of Diplomitoporus (Basidiomycota, Polyporaceae) of Central America 10,599
Kout, Jiří odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
Revista Mexicana de Biodiversidad 1870-3453
Preservation of the digestive structures in Harpides (Trilobita) from the Lower Ordovician of the Barrandian area (Czech Republic) 3,737
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen 0077-7749
Familiarity with and attitudes towards epilepsy among teachers at Czech elementary schools - The effect of personal experience and subspecialization 5,257
Lovasová, Vladimíra odkaz
AN - Psychologie - 03 - Společenské vědy - SHVc
Seizure - European Journal of Epilepsy 1059-1311
Recent distribution, population densities and ecological requirements of the stone crayfish (Austropotamobius torrentium) in the Czech Republic 6,133
Vlach, Pavel odkaz
DA - Hydrologie a limnologie - 06 - Vědy o Zemi
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 1961-9502
English Back-Formation in the 20th and the Early 21st Centuries 14,093
Stašková, Naděžda odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Linguistica Pragensia 0862-8432
Tropical Trametes lactinea is widely distributed in the eastern USA 6,759
Kout, Jiří odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
Mycotaxon 0093-4666
The relationship between water quality and indigenous and alien crayfish distribution in the Czech Republic: patterns and conservation implications 7,458
Vlach, Pavel odkaz
EG - Zoologie - 10 - Biologické vědy
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 1052-7613
Cartometric analysis of the Czechoslovak version of 1 : 75 000 scale sheets of the Third Military Survey (1918-1956) 6,133
Čechurová, Monika odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 1217-8977
Improving the knowledge of epilepsy and reducing epilepsy-related stigma among children using educational video and educational drama - A comparison of the effectiveness of both interventions 3,632
Lovasová, Vladimíra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 11 - Lékařské vědy
Seizure - European Journal of Epilepsy 1059-1311
Emsian-Eifelian lingulate brachiopods from the Daleje-Třebotov Formation (Třebotov and Suchomasty limestones) and the Choteč Formation (Choteč and Acanthopyge limestones) from the Prague Basin; the Czech Republic 12,114
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Platyceratid gastropods - stem group of patellogastropods, neritomorphs or something else? 18,215
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Earliest occurrence of the Hirnantia Fauna in the Prague Basin (Czech Republic) 23,547
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Phosphoinositide 3-kinase inhibition enables retinoic acid-induced neurogenesis in monolayer culture of embryonic stem cells 1,992
Houdek, Zbyněk odkaz
CE - Biochemie - 10 - Biologické vědy
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY 0730-2312
Chronology of the Late Weichselian glaciation in the Bohemian Forest in Central Europe 67,147
Mentlík, Pavel odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Quaternary Science Reviews 0277-3791
What constitutes optical warning signals of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) towards bird predators: colour, pattern or general look? 4,24
Dolenská, Michaela odkaz
EG - Zoologie - 10 - Biologické vědy
Biological Journal of the Linnean Society 0024-4066
Palaeogeographical patterns in Late Ordovician bryozoan morphology as proxies for temperature 15,347
Jiménez-Sánchez, Andrea odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Bulletin of Geosciences 1214-1119
New Mediterranean Biodiversity Records (June 2012) 2,843
Kout, Jiří odkaz
EG - Zoologie - 10 - Biologické vědy
Mediterranean Marine Science 1108-393X
A review of Silurian discinoid brachiopods from Gotland, Sweden 25,262
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Bulletin of Geosciences 1214-1119
Stone crayfish in the Czech Republic: how does its population density depend on basic chemical and physical properties of water? 5,262
Vlach, Pavel odkaz
EG - Zoologie - 10 - Biologické vědy
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 1961-9502
Pileate Fomitiporia species in the USA. New combinations Fomitiporia calkinsii and F. bakeri 12,25
Kout, Jiří odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
MYCOLOGICAL PROGRESS 1617-416X
Psycho-didactic concept of school assessment - changes in pupil evaluation and error treatment 10,799
Kosíková, Věra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Studia edukacyjne 1233-6688
Hudebníci Semináře sv. Josefa a jejich osudy - příspěvek k rekonstrukci sítě hudebních styků klatovské jezuitské koleje 22,16
Aschenbrenner, Vít odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Folia Historica Bohemica 0231-7494
Rektorská řada předhusitské pražské třífakultní univerzity (do vydání Dekretu kutnohorského). Nové poznatky a otazníky 33,239
Stočes, Jiří odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Český časopis historický 0862-6111
Zu imagologischen Interpretationsverfahren - eine methodenkritische Anmerkung 22,16
Voltrová, Michaela odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Germanoslavica 1210-9029
Neuroticism of Trainee Teachers as a Factor in Poor Academic Performance 10,799
Miňhová, Jana; Lovasová, Vladimíra odkaz
AN - Psychologie - 03 - Společenské vědy - SHVc
Studia edukacyjne 1233-6688
Inverze idey "nového člověka" v románech Andreje Platonova 11,08
Pešková, Michaela odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Slavica Litteraria 1212-1509
Úřední praxe a všední den mělnického zámeckého hejtmana Martina Pruška 25,399
Kilián, Jan odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Studia Comeniana et historica 0323-2220
Krupští bergmistři, horní inspektoři a páni Šternberkové 22,16
Kilián, Jan odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Theatrum historiae 1802-2502
Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al. 1,223
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Pedagogická orientace 1211-4669
Problem of Parent's Authority and its Solving in Balint Groups 10,799
Kosíková, Věra; Miňhová, Jana odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Studia edukacyjne 1233-6688
Výzkum kvality informační funkce hodnocení ve středoškolské praxi 9,464
Kosíková, Věra; Černá, Klára odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Pedagogika 0031-3815
Personaldeiktika und Personalpronomina in der Wahlkampfkommunikation am Beispiel des österreichischen Nationalratswahlkampfes 2008 11,08
Innerwinkler, Sandra; Innerwinkler, Sandra odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 0239-6661
The Influence of a 3rd Age University Teacher to Subjective Experience of a Pensioner's Social Role 10,799
Miňhová, Jana; Lovasová, Vladimíra odkaz
AN - Psychologie - 03 - Společenské vědy - SHVc
Studia edukacyjne 1233-6688
Das Café als literarischer Ort 22,16
Mehnert, Elke odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Germanoslavica 1210-9029
Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení 1,223
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Pedagogika 0031-3815
Původ a studium bratří Konráda a Konstantina z Vechty 22,16
Stočes, Jiří odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Mediaevalia Historica Bohemica 0862-979X
Zwei Gedichte von Karel Hynek Mácha - Der Eremit und Svatý Ivan 22,16
Viktora, Viktor odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Germanoslavica 1210-9029
Josef Ondřej Liboslav Rettig. Biografická črta zapomenutého syna slavné matky 11,08
Špačková, Lenka odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Časopis Národního muzea. Řada historická 1214-0627
Mühlberger als Literaturhistoriker 22,16
Mehnert, Elke odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Germanoslavica 1210-9029
Pohádka o chudém chlapci, který ke štěstí přišel aneb "Kapitalistický vykořisťovatel" František Křižík v marxistické historiografii a publicistice 19,219
Mušková, Eva odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Theatrum historiae 1802-2502
"Jaké dobro nám doporučuješ? - Svobodu." Komenského politické ideály - utopie tehdy i nyní? 25,399
Kumpera, Jan odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Studia Comeniana et historica 0323-2220
Konceptová analýza výuky: didaktické poznatky z výzkumu reflexí studentů učitelství výtvarné výchovy 8,64
Slavík, Jan; Lukavský, Jindřich odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Pedagogická orientace 1211-4669
Charakteristika pohybové aktivity obyvatel plzeňského regionu zjišťovaná v letech 2005-2009 2,88
Valach, Petr; Votík, Jaromír; Lukavská, Marie; Klobouk, Tomáš odkaz
AM - Pedagogika a školství - 03 - Společenské vědy - SHVc
Tělesná kultura 1211-6521
Svařování jemnozrnných ocelí S355 N v ochranných plynech dráty OK AristoRod 12 5,102
Pilous, Václav odkaz
JG - Hutnictví, kovové materiály - 04 - Technické a informatické vědy
Konstrukce 1213-8762
Komplexní výchovný potenciál geografie 10,799
Matušková, Alena; Baštová, Magdalena odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Hospitační arch jako evaluační nástroj 2,838
Mach, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Silicification of fossils in the Silurian and Devonian of the Barrandian, Czech Republic 4,089
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 1802-6842
E-learningový kurz pro učitele chemie Jihomoravského kraje 10,799
Nápravník, Vladimír odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Zvířecí kosti ze zaniklé vsi Cetkov (okr. Rokycany) 5,4
Sůvová, Zdeňka; Veselá, Renata; Dolenská, Michaela odkaz
AC - Archeologie, antropologie, etnologie - 02 - Společenské vědy - SHVb
Ve službách archeologie 1802-5463
Chemický průmysl v České republice po 15 letech 2,838
Kraitr, Milan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Biologie. Chemie. Zeměpis 1210-3349
Vliv rybářského hospodaření na populace našich raků 4,526
Vlach, Pavel odkaz
GL - Rybářství - 05 - Zemědělské vědy
Bulletin VÚRH Vodňany 0007-389X
Analysis of the case studies video recordings 7,2
Mach, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Básnické a prozaické novinky IV 11,08
Novotný, Vladimír odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Dobrovolnictví jako nepostradatelný nástroj sociální inkluze 4,32
Slowík, Josef odkaz
AO - Sociologie, demografie - 03 - Společenské vědy - SHVc
Sociální práce (Sociálna práca) 1213-6204
Proč při programování nemusí platit některá pravidla známá z hodin matematiky 10,799
Mainz, Denis; Vrbík, Václav odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Matematika - fyzika - informatika 1210-1761
Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna 2,044
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Zprávy o geologických výzkumech v roce ? 0514-8057
GeoGebra - více než dynamická geometrie. [1. část] 2,691
Honzík, Lukáš odkaz
IN - Informatika - 04 - Technické a informatické vědy
Matematika - fyzika - informatika 1210-1761
Truskavna-víska ve skalách 4,432
Kilián, Jan odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Muzeum a současnost. Řada společenskovědní. Středočeský vlastivědný sborník 0862-2043
Kvalita tvořivých úloh ve výtvarné výchově 2,009
Lukavský, Jindřich odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Výtvarná výchova 1210-3691
Analýza úspěšnosti studentů FPE ZČU při řešení úloh z fyzikální chemie 5,198
Štrofová, Jitka odkaz
CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie - 09 - Chemické vědy
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Nové nebo vzácné chorošovité houby z Plzeňska 3,004
Kout, Jiří odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
Erica 1210-065X
Karavana. Model integrativní práce s písní 10,799
Slavíková, Marie odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Hudební výchova 1210-3683
Souhrnné vydání díla Milady Součkové 4,432
Šíp, Martin odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Sladkovodní mechovky (Bryozoa: Phylactolaemata, Gymnolaemata) řeky Úslavy v Plzni 4,506
Šrámková, Pavlína; Prokopová, Zuzana odkaz
EG - Zoologie - 10 - Biologické vědy
Erica 1210-065X
Tys medovitá dílně... 4,432
Novotný, Jiří odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Antiqua Cuthna 1803-1374
Tvořivá výuka fyziky na základní škole. Divergentní fyzikální úlohy 4,32
Meškan, Václav odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Matematika - fyzika - informatika 1210-1761
Diverzita mechovek (Bryozoa) v nejvyšší části králodvorského souvrství (ordovik; svrchní katian) pražské pánve České republiky 4,089
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Zprávy o geologických výzkumech v roce ? 0514-8057
K původu názvů lumpů v Devateru pohádek 11,08
Chýlová, Helena odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML 3,401
Pilous, Václav odkaz
JG - Hutnictví, kovové materiály - 04 - Technické a informatické vědy
Konstrukce 1213-8762
Osobennosti vyraženija semantičeskogo priznaka dlitel'nosti na urovne celostnogo chudožestvennogo teksta 3,284
Valova, Liudmila odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Opera Slavica 1211-7676
Kras Dyleňské hornatiny - nejvýznamnější krasové území Karlovarského kraje 2,726
Suda, Jiří odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Sborník muzea Karlovarského kraje 1803-6066
Básnické a prozaické novinky III 11,08
Novotný, Vladimír odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Barry Hannah: In the Academy but Not of It 3,971
Vice, William Bradley odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Moravian Journal of Literature and Film 1803-7720
Vidět, vědět ..., a (po)cítit
Komzáková, Martina odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Výtvarná výchova 1210-3691
Vidět, vědět ..., a (po)cítit 10,799
Komzáková, Martina odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Výtvarná výchova 1210-3691
Nonverbal creativity in technical education and its influence on the school management 10,799
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Významné dílo z dějin českého lingvistického myšlení 11,08
Chýlová, Helena odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Trojí tvář starší české literatury III - Baroko 11,08
Viktora, Viktor odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Tschechische Derivate auf -ost und ihre deutschen Äquivalente 3,971
Höppnerová, Věra odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia germanistica 1803-408X
Za Lumírem Klimešem 10,799
Chýlová, Helena odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Český jazyk a literatura 0009-0786
Rozptýlená praxe - jeden z faktorů ovlivňujících proces motorického učení 2,838
Valach, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Tělesná kultura 1211-6521
Nová média na pomezí praxe a teorie výtvarné výchovy 5,4
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Výtvarná výchova 1210-3691
Spor o broumovský protestantský kostel 3,284
Kilián, Jan odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Východočeské listy historické 1211-8184
La problématique de la définition du mot abréviation - différents procédés de création de mots nouveaux par l'abréviation 4,432
Fridrichová, Radka odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Romanica Olomucensia 1803-4136
Kvalitativní výzkum: projekty ve výuce informatiky na základní škole 2,838
Huclová, Miroslava odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Media4u Magazíne 1214-9187
Percepce psychosociálního kontextu rodinného prostředí u adolescentních fotbalistů 1,892
Votík, Jaromír odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Studia Kinanthropologica 1213-2101
Svařitelné oceli podle EN, AISI, ASTM pro stavební svařované konstrukce 5,102
Pilous, Václav odkaz
JG - Hutnictví, kovové materiály - 04 - Technické a informatické vědy
Konstrukce 1213-8762
Ohlédnutí za historií mykologie na Západočeské univerzitě v Plzni, doplněné o seznam diplomových a bakalářských prací obhájených na KBI ZČU v Plzni v letech 1998-2009 4,506
Chocholoušková, Zdeňka; Kučera, Tomáš odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
Mykologické listy 1213-5887
Vliv dosaženého vzdělání a věku na množství a druh pohybové aktivity obyvatel Plzeňského kraje 1,419
Valach, Petr; Votík, Jaromír odkaz
AK - Sport a aktivity volného času - 02 - Společenské vědy - SHVb
Tělesná kultura 1211-6521
Kariéry příslušníků saského národa pražské právnické univerzity imatrikulovaných v letech 1386-1417 3,971
Stočes, Jiří odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 0323-0562
Projevy poruchy pozornosti v závislosti na stupni pohybového vývoje u dětí předškolního věku 0,811
Čepička, Ladislav odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Česká kinantropologie 1211-9261
Další možnosti experimentálního vzdělávání v přípravě budoucích učitelů chemie 3,465
Richtr, Václav odkaz
CB - Analytická chemie, separace - 09 - Chemické vědy
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Trilobite biostratigraphy of the Králův Dvůr Formation (upper Katian, Prague Basin, Czech Republic): global faunal changes or facies-related distribution? 1,168
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 1212-6209
Ohlédnutí za konferencí Chemické vzdělávání v teorii a praxi 10,799
Richtr, Václav; Kraitr, Milan; Sirotek, Vladimír odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Biologie - Chemie - Zeměpis 1210-3349
Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev) 4,089
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 0514-8057
Atraktivita jako významný prvek reálného chemického experimentu 5,198
Richtr, Václav; Kraitr, Milan; Štrofová, Jitka odkaz
CA - Anorganická chemie - 09 - Chemické vědy
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Staré mapy při poznání místního regionu 4,089
Novotná, Marie odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Geografické rozhledy 1210-3004
Básnické a prozaické novinky II 11,08
Novotný, Vladimír odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
K problému klasifikace studentských uměleckých výkonů na poli hudby 10,799
Bezděk, Jiří odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Hudební výchova 1210-3683
Role arteterapeuta v psychodiagnostickém procesu spontánního výtvarného výrazu. 2,838
Komzáková, Martina odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Výtvarná výchova 1210-3691
Neurální diferenciace myších embryonálních karcinomových a embryonálních kmenových buněk pomocí kyseliny retinové - pilotní studie 0,371
Houdek, Zbyněk odkaz
FP - Ostatní lékařské obory - 11 - Lékařské vědy
Plzeňský lékařský sborník 0551-1038
Praktická výuka IT daná možnostmi využití PC v počítačových učebnách s centrální správou 10,799
Toman, Jiří; Michalík, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Sarcoporia polyspora and Jahnoporus hirtus: two rare polypores collected in South Bohemia, Czech Republic 2,253
Kout, Jiří odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
Czech Mycology 1211-0981
Orální historie v přípravě budoucích učitelů dějepisu - několik postřehů z využití přímých i mediálně zprostředkovaných svědectví pamětníků ve výuce dějin 4,432
Morávková, Naděžda odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd 1211-6068
Mělník v době pruských válek 1740-1763 3,284
Kilián, Jan odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Muzeum a současnost. Řada společenskovědní. Svazek 31. Středočeský vlastivědný sborník 0862-2043
Kontaminace potravin dioxiny a její zdravotní riziko v České populaci 3,523
Zloch, Zdeněk odkaz
FM - Hygiena - 11 - Lékařské vědy
Biologie - Chemie - Zeměpis 1210-3349
Remix obrazů aneb globalizace, diverzita a interkulturní vzdělávání optikou německé oborové teorie, české pedagožky a vietnamského studenta 1,507
Uhl Skřivanová, Věra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Výtvarná výchova 1210-3691
Výzkum v oblasti struktury a forem multimediálních učebnic 10,799
Krotký, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Role případových studií v profesní přípravě učitelů 10,799
Mach, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Viděné a slyšené 1,419
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Výtvarná výchova 1210-3691
Souvislost mezi výskytem raků a jakostí vody v České republice 1,509
Vlach, Pavel odkaz
GL - Rybářství - 05 - Zemědělské vědy
Bulletin VÚRH Vodňany 0007-389X
Ještě čteme Jiráska? 10,799
Lederbuchová, Ladislava odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Český jazyk a literatura 0009-0786
Regionální aspekty výuky chemie - využití historie výroby kyseliny sírové na plzeňsku 5,198
Kraitr, Milan; Richtr, Václav; Sirotek, Vladimír odkaz
CA - Anorganická chemie - 09 - Chemické vědy
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Vlastnosti ocelí C38 v porovnání s jemnozrnnými normalizovanými ocelemi S355N a s termomechanicky zpracovanými ocelemi S355M určenými pro stavbu mostů 5,102
Pilous, Václav odkaz
JG - Hutnictví, kovové materiály - 04 - Technické a informatické vědy
Konstrukce 1213-8762
Pavouci (Araneae) lomu v Plzni-Koterově 2,253
Košťáková, Alena odkaz
EG - Zoologie - 10 - Biologické vědy
Erica 1210-065X
Studentské výmluvy jako nové badatelské téma? 3,971
Stočes, Jiří odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 0323-0562
Elektrochemické přeměny organických látek 5,198
Koťuha, Jan; Hrdlička, Jan; Richtr, Václav odkaz
CC - Organická chemie - 09 - Chemické vědy
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Lokality velmi vzácného choroše síťkovce trojbarvého - daedaleopsis tricolor - v České republice 2,253
Kout, Jiří odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
Mykologické listy 1213-5887
Péče o dyslektiky na našich a západoevropských univerzitách 10,799
Kocurová, Marie odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Aula 1210-6658
Aktivační úroveň v průběhu testu bimanuální koordinace. 2,838
Benešová, Daniela odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Studia Kinanthropologica 1213-2101
Problematika výzkumu neverbální tvořivosti 1,419
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Paidagogos 1213-3809
Biografie - nedoceněný historický pramen -přínos a úskalí 4,432
Morávková, Naděžda odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Jihočeský sborník historický 0323-004X
Unikátní zachování exoskeletonů trilobitů v řevnických křemencích (libeňské souvrství, ordovik) z Ejpovic na Rokycansku 2,044
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Zprávy o geologických výzkumech v roce ? 0514-8057
Básnické a prozaické novinky V 11,08
Novotný, Vladimír odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Problematika osvojování psychomotorických dovedností 1,419
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Racionalizace laboratorních cvičení z organické chemie 3,465
Richtr, Václav odkaz
CC - Organická chemie - 09 - Chemické vědy
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Několik poznámek k funkční morfologii trinukleidních trilobitů 1,635
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Zprávy o geologických výzkumech v roce ? 0514-8057
Podíl účasti intelektových schopností v procesu senzomotorického učení 10,799
Valach, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Studia Kinanthropologica 1213-2101
Svalové dysbalance a možnosti jejich prevence a korekce u hráčů žákovské kategorie FC Viktoria Plzeň 4,32
Šrámková, Petra; Votík, Jaromír odkaz
AK - Sport a aktivity volného času - 03 - Společenské vědy - SHVc
Studia Kinanthropologica 1213-2101
Základní pojmy objektově orientovaného programování 10,799
Přibáň, Tomáš; Vrbík, Václav odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Matematika - fyzika - informatika 1210-1761
Aktuální úroveň gymnastických dovedností žáků na základních školách v Klatovech 3,014
Valach, Petr; Halasová, Nikola odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Česká kinantropologie 1211-9261
Porovnání obtížnosti učebnic obecné a anorganické chemie používaných na vyšším stupni gymnázií metodou Nestlerová - Průcha - Pluskal 7,2
Klečka, Milan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
O něčem/ničem takovém jsem neslyšel 3,971
Hrdlička, Milan odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Didaktické studie 1804-1221
Die Prager Juristenuniversität nach 1409 - Agonie, Auslaufmodell oder die Suche nach einem neuen Anfang? 11,08
Stočes, Jiří odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis 0323-0562
Výsledky studujících prvního ročníku vysoké školy v základních oblastech počítačové gramotnosti 10,799
Filipi, Zbyněk; Přibáň, Tomáš odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Nová lokalita s faunou řevnických křemenců (libeňské souvrství) u Starého Plzence v jz. části pražské pánve 4,089
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Erica 1210-065X
Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu 4,089
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 0514-8057
Aktivity vybraných zahraničních science center v oblasti rozvíjení technických dovedností 2,838
Krotký, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Zájmová činnost jako jedna z možností technické výchovy 10,799
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Klimatické klasifikace a regionalizace světa ve výuce 10,799
Kopp, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Geografické rozhledy 1210-3004
Nové nízkouhlíkové oceli feritické báze a jejich vzájemná svařitelnost 5,102
Pilous, Václav odkaz
JR - Ostatní strojírenství - 04 - Technické a informatické vědy
Konstrukce 1213-8762
Zichova teorie interpretace v nových interdisciplinárních vazbách 2,838
Feiferlíková, Romana; Bezděk, Jiří odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Hudební výchova 1210-3683
Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií 2,838
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Mecháček síťnatý (Arrhenia retiruga) (Agaricales, Tricholomataceae) v České republice nevyhynul 4,506
Kout, Jiří odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
Erica 1210-065X
Konceptová analýza - prostředek k porozumění výuce aneb o nádržích síly 4,32
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Výtvarná výchova 1210-3691
GeoGebra - více než dynamická geometrie. [2. část] 2,691
Honzík, Lukáš odkaz
IN - Informatika - 04 - Technické a informatické vědy
Matematika - fyzika - informatika 1210-1761
Editory chemických strukturních vzorců pro Linux 5,198
Hrdlička, Jan odkaz
CA - Anorganická chemie - 09 - Chemické vědy
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Vodní a mokřadní měkkýši PR Nový rybník u Líní 4,506
Mergl, Michal odkaz
EG - Zoologie - 10 - Biologické vědy
Erica 1210-065X
Persvazivní a manipulativní prostředky roviny argumentační využívané ve zpravodajství 3,971
Nováková, Jaroslava odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Media4u Magazine 1214-9187
Trojí tvář starší české literatury - I. středověk 11,08
Viktora, Viktor odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Analýza úspěšnosti studentů FPE ZČU v Plzni při řešení úloh z obecné chemie a chemických výpočtů 5,198
Sirotek, Vladimír odkaz
CA - Anorganická chemie - 09 - Chemické vědy
Biologie, chemie, zeměpis 1210-3349
Migrační trendy v regionu Šumava po roce 1990 4,089
Novotná, Marie; Kopp, Jan odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Silva Gabreta 1211-7420
Kniha Naše dítě v historickém, utopickém a antiutopickém kontextu 4,432
Pešková, Michaela odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 1802-0364
Básnické a prozaické novinky I 11,08
Novotný, Vladimír odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Trojí tvář starší české literatury II - Renesance, nebo humanismus? 11,08
Viktora, Viktor odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
A New Approach to Measuring of Computer Literacy at the UWB 10,799
Přibáň, Tomáš; Hodinář, Jan; Vrbík, Václav odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science 1803-1617
Práce s konceptem a stylizační variantnost 2,838
Suda, Zdeněk odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Český jazyk a literatura 0009-0786
Možnosti redukce poruch emocionality v hodinách informatiky prostřednictvím projektového vyučování 2,838
Lovasová, Vladimíra; Mainz, Denis odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Výuka českého jazyka v zahraničí 2,838
Hrdlička, Milan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Český jazyk a literatura 0009-0786
Využití pojmových a myšlenkových map ve výuce fyziky 4,32
Meškan, Václav odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Matematika - fyzika - informatika 1210-1761
Jak rozumějí studenti slovům z náboženské oblasti 11,08
Klimeš, Lumír odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Český jazyk a literatura 0009-0786
Vladimír Bárta a jeho podíl na formování československého elektrotechnického průmyslu 3,971
Mušková, Eva odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Dějiny věd a techniky 0300-4414
Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) v CHKO Křivoklátsko 1,635
Vlach, Pavel odkaz
EG - Zoologie - 06 - Vědy o Zemi
Bohemia centralis 0231-5807
Vývoj postupů výroby organických látek (2) 5,198
Kraitr, Milan; Richtr, Václav; Sirotek, Vladimír; Štrofová, Jitka odkaz
CC - Organická chemie - 09 - Chemické vědy
Biologie - chemie - zeměpis 1210-3349
Lesklokorka tmavá (Ganoderma adspersum) z Podorlické oblasti 4,506
Kout, Jiří odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
Acta musei richnoviensis, sect. natur. 1213-4260
Interregional differences in the Czech Republic, 2000-2008 4,089
Baštová, Magdalena odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Moravian Geographical Reports 1210-8812
Reassessment of the Ordovician brachiopod Poramborthis and Poramborthidae 12,266
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists 0810-8889
Porambonites havliceki sp. nov., a new brachiopod from the Šárka Formation (Darriwilian) from Bohemia and its contribution to early history of the Porambonitidae 24,471
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis 0036-5343
Vliv pojetí doléčovacího programu na dispozice k neuroticizmu u pacientů, kteří prodělali srdeční koronární onemocnění 3,24
Miňhová, Jana odkaz
AN - Psychologie - 03 - Společenské vědy - SHVc
Intervenční a akutní kardiologie 1213-807X
Virtualization of Teaching at the Department of KVD UWB in Pilsen, New Features and Benefits 10,301
Toman, Jiří; Michalík, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Recent Patents on Computer Science 1874-4796
Sledování vývoje tvaru a statiky páteře dětí v mladším školním věku somatografickou metodou: diagnostickým systémem DTP 0
Bursová, Marta odkaz
FM - Hygiena - 11 - Lékařské vědy
Hygiena 1802-6281
Prosopografie - od nadšení ke skepsi a zpět 10,611
Stočes, Jiří odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Český časopis historický 0862-6111
Geografie pandemie HIV/AIDS: rozbor vybraných dostupných článků a studií 10,569
Preis, Jiří odkaz
FN - Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie - 11 - Lékařské vědy
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 1210-7913
Lingulate and craniate brachiopods from the top of the Králův Dvůr Formation (latest Katian) and their contribution to palaeogeography 37,008
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Sborník Národního muzea. Řada B, Přírodní vědy 0036-5343
Communicative Approach to Teaching Programming 12,959
Vrbík, Václav; Přibáň, Tomáš odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Recent Patents on Computer Science 1874-4796
Sports Context of the Original Families of Three Generations of National Football Team Players 5,4
Votík, Jaromír odkaz
AK - Sport a aktivity volného času - 03 - Společenské vědy - SHVc
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica 1212-1185
Jak souvisí kvalita života epileptiků s jejich dispozicemi k neurotickým poruchám?
Beran, Jiří; Miňhová, Jana odkaz
FL - Psychiatrie, sexuologie - 11 - Lékařské vědy
Česká a slovenská psychiatrie 1212-0383
Jak souvisí kvalita života epileptiků s jejich dispozicemi k neurotickým poruchám? 5,421
Miňhová, Jana odkaz
FL - Psychiatrie, sexuologie - 11 - Lékařské vědy
Česká a slovenská psychiatrie 1212-0383
The analysis of chosen characteristics of alumni that studied the program physical education and sport at University of West Bohemia in Pilsen 12,959
Votík, Jaromír odkaz
AK - Sport a aktivity volného času - 03 - Společenské vědy - SHVc
Human Movement 1732-3991
Communicative Approach to Teaching Programming With Focus on Project-Based Learning 10,301
Vrbík, Václav; Hodinář, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Recent Patents on Computer Science 1874-4796
Applied robotics and automation in teaching at primary schools in the context of the teacher preparation
Krotký, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Technical Creativity In School´s Curricula With The Form Of Project Learning "From Idea to the Product" - from the kindergarten to the technical faculty 978-961-6728-09-6
Multikulturní výchova v současné škole
Nováková, Jaroslava odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Evropské pedagogické fórum 2012. Pedagogicko-psychologické aspekty výuky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference 978-80-905243-2-3
Problematika vyjadřování a hodnocení nefigurativní malby emocí u jedenáctiletých - didaktická analýza
Lukavský, Jindřich odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Children's Identity, Culture and Media in Visegrad Context : proceedings of the international academic conference 978-80-7043-504-5
Kulturní podmíněnost individualizace diferenciace práce v matematice na 1. stupni ZŠ
Brožová, Miroslava; Coufalová, Jana odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Matematika 5, Specifika matematické edukace v prostředí primární školy : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí 0862-9765978-80-244-3048-5
Změnily nové technologie výtvarnou výchovu?
Vančát, Jaroslav odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií II 978-80-244-3222-9
Requirements for Social Health of Students in Terms of Basic Education Curriculum
Svoboda, Michal odkaz
AN - Psychologie - 03 - Společenské vědy - SHVc
School and Health 21 : Education and Healthcare 978-80-210-5721-0
Zavádění nových sofistikovaných laboratorních stanovišť pro specializovanou výuku fyziky na vysokých školách
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
XXX. International Colloquium on the Management of Educational Process 978-80-7231-865-0
Zavádění nových sofistikovaných laboratorních stanovišť pro specializovanou výuku fyziky na vysokých školách
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
XXX. International Colloquium on the Management of Educational Process 978-80-7231-865-0
Pedagogický odkaz učitele a básníka Josefa Kožíška
Wagnerová, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Sapere Aude 2011: evropské a české vzdělávání 978-80-904877-2-7
Ozonizátory a jejich testování
Richtr, Václav odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied . zborník z medzinárodnej konferencie Smolenice 15.-17. október 2012 978-80-8082-541-6
Several comments on the relation between the music theory analysis and Zich's theory of interpretation
Bezděk, Jiří; Feiferlíková, Romana odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Sapere Aude 2013 : pozitivní vzdělávání a psychologie 978-80-905243-6-1
Některé aspekty interaktivního učení
Mach, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. 1. diel 978-80-8083-878-2
Krajinně-ekologické faktory amenitní migrace obyvatel na příkladu modelových venkovských krajin České republiky
Kopp, Jan; Novotná, Marie odkaz
DO - Ochrana krajinných území - 06 - Vědy o Zemi
Problémy ochrany a využívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie 978-80-968030-9-5
Krajinně-ekologické faktory amenitní migrace obyvatel na příkladu modelových venkovských krajin České republiky
Kopp, Jan; Novotná, Marie odkaz
DO - Ochrana krajinných území - 06 - Vědy o Zemi
Problémy ochrany a využívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie 978-80-968030-9-5
Working with Wire on Basic School
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Technical creativity in school's curricula with the form of project learning "From idea to the product" - from the kindergarten to the technical faculty 978-961-6728-19-5
N. V. Gogoľ i A. P. Platonov - postanovlenije problemy
Pešková, Michaela odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
N.V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví) 978-80-7399-197-5
Využití rozhovoru jako jedné z metod kvalitativního výzkumu v technické výchově
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania 978-80-557-0071-7
Research On Multimedia Textbooks In the Czech Republic And Abroad
Krotký, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Technical Creativity in School's Curricula with the Form of Project Learning "From Idea to the Product"- from the kindergarten to the technical faculty 978-961-6728-25-6
Verification of practical skills in an e-course
Filipi, Zbyněk; Přibáň, Tomáš; Vrbík, Václav odkaz
IN - Informatika - 04 - Technické a informatické vědy
Computer Based Learning in Science 978-9963-689-85-9
TECHNICKÁ TVOŘIVOST A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA ZŠ
Mach, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
TECHNICKÉ VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELÁVANIA 978-80-557-0265-0
Psycho-hygienic aspects of teaching profession
Aišmanová, Alexandra; Novotná, Lenka odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
School and Health 21 978-80-210-4929-1
Motiv odinočestva: oficial'nyj i inventirovannyj obraz v literature 20-30 gg. 20 veka
Pešková, Michaela odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
XXI. Olomoucké dny rusistů : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 07.09-09.09.2011 978-80-244-3243-4
Nonverbal creativity in technical education and its influence on the school management
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
CO-MAT-TECH 2009 978-80-8096-100-8
A pedagogy of audio-visual literacy: The promoting and improvement of culture, media and citizenship education in society
Mašek, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Creating Communities: Local, National and Global : Proceedings of the fourteenth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Erasmus Academic Network 1470-6695978-1-907675-19-5
Comparison virtual and real electronic measurements
Mach, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Technical creativity in school's curricula with the form of project learning ?From idea to the product? 978-961-6728-19-5
Formální odlišnost v multimediálním artefaktu a s ním spojená proměna narativu díla
Zikmundová, Vladimíra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Children's Identity, Culture and Media in Visegrad Context : proceedings of the international academic conference 978-80-7043-504-5
Hodnocení postury - východisko pro kultivaci školního pohybového režimu
Bursová, Marta odkaz
FM - Hygiena - 11 - Lékařské vědy
Health Education and Quality of Life II 978-80-7394-180-2
Case study in the teacher training
Mach, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Technical creativity in school's curricula with the form of project learning "From idea to the product" 978-961-6728-07-2
Několik poznámek ke vztahu hudebně teoretické analýzy a výchovy teorie interpretace (zaměřeno k volbě výrazových prostředků interpretace úprav lidových písní z Plzeňska pro zpěv a klavír od Oldřich Blechy)
Bezděk, Jiří; Feiferlíková, Romana odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Evropské pedagogické fórum 2012. Pedagogicko-psychologické aspekty výuky : sborník příspěvků z mezinárodní konference 978-80-905243-2-3
Socio-psychological training as one of ways to social health
Jiřincová, Božena; Lovasová, Vladimíra; Svoboda, Michal odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
School and Health 21, 2009 978-80-210-4929-1
Malá města Plzeňského kraje: typologie, specifika, konkurenceschopnost
Matušková, Alena odkaz
AP - Městské, oblastní a dopravní plánování - 03 - Společenské vědy - SHVc
Geodny Liberec 2008 978-80-7372-443-6
Malá města Plzeňského kraje: typologie, specifika, konkurenceschopnost
Matušková, Alena odkaz
AP - Městské, oblastní a dopravní plánování - 03 - Společenské vědy - SHVc
Geodny Liberec 2008 978-80-7372-443-6
Bobbin lace as teaching project
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Technical creativity in school's curricula with the form of project learning "From Idea to the product"- from the kindergarten to the technical faculty : 10th international science symposium : proceedings 978-961-6728-24-9
Vliv mateřského jazyka na výslovnost češtiny na příkladu uzbečtiny
Nováková, Jaroslava odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti 978-80-261-0187-1
O jedné metodě řešení některých tříd matematických úloh pomocí programu QEPCAD
Honzík, Lukáš odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání : 13. setkání členů partnerské sítě TTnet ČR 978-80-87652-93-0
Mental hygiene problems of students in sports classes of primary schools
Miňhová, Jana; Lovasová, Vladimíra odkaz
AN - Psychologie - 03 - Společenské vědy - SHVc
School and Health 21 : Health Literacy Through Education 978-80-210-5720-3
Celoživotní vzdělávání - nový trend ve vzdělávacím systému
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 978-80-7414-126-3
On new methods of acoustic diagnostics of vocal tone
Feiferlíková, Romana odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Evropské pedagogické fórum 2011 : Současná společnost a profese učitele 978-80-904877-6-5
Metternichové a západní Čechy
Kumpera, Jan odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Metternich & jeho doba 978-80-7043-860-2
Germanizmy v češskom i russkom jazykach
Svobodová, Jiřina odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Aktual'nyje problemy kommunikaciji i kul'tury -13: sbornik naučnych trudov rossijskich i zaruběžnych učenych 978-5-4220-0138-5
Úroveň tvořivých schopností na základní škole, subjektivní předpoklady a objektivní podmínky rozvoje tvořivosti
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Tvořivost v počátečním vyučování matematiky : vědecká konference s mezinárodní účastí věnovaná matematickému vzdělávání v primární škole 978-80-7043-992-0
Litfaßsäule der tschechischen Kunstpädagogik im öffentlichen Raum
Uhl Skřivanová, Věra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Convention : Ergebnisse und Anregungen : Tradition, Aktion, Vision 978-3-86736-163-7
Mluvený projev učitele v komunikačně orientovaném vyučování
Málková, Jitka odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Komunikační výchova v teorii a praxi 978-80-244-3264-9
Autumn Witchcraft - Teaching project
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Technical creativity in school's curricula with the form of project learning "From idea to the product" 978-961-6728-07-2
Means of manipulation in the war news
Nováková, Jaroslava odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
ARSA 2012 : Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas 1338-9831978-80-554-0606-0
Česká próza a tzv. železná opona
Staněk, Jiří odkaz
AL - Umění, architektura, kulturní dědictví - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
X Slavističeskije čtenija : pamjati professora P.A. Dmitrijeva i professora G.I. Safranova 978-5-8465-1007-4
Technické vzdělávání pro primární školství
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii 978-80-8083-703-7
The community development and 'audiovisual culture'
Mašek, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Children's Identity, Culture and Media in Visegrad Context : proceedings of the international academic conference 978-80-7043-504-5
Case study and the teacher training
Mach, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Edukacja-Technika-Informatyka. Tom XI. 978-83-7586-025-2
Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení českých dětí
Kocurová, Marie odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Kam směřuje současný pedagogický výzkum? : sborník příspěvků : XVIII. ceslostátní konference ČAPV : 7.-9. září 2010 978-80-7372-722-2
Puppets - Creative Element in Teaching at the Primary Schools
Mach, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Technical creativity in school's curricula with the form of project learning "From Idea to the product"- from the kindergarten to the technical faculty : 10th international science symposium : proceedings 978-961-6728-25-6
Evaluace pedagogického procesu osobnostního a sociálního rozvoje z pohledu výzkumu pedagogicko-psychologických jevů
Svoboda, Michal odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Smíšený design v pedagogickém výzkumu : sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu 978-80-210-5774-6
Correlation between neurotic state of teacher trainers profession and their living satisfaction
Miňhová, Jana; Jiřincová, Božena; Lovasová, Vladimíra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
School and Health 21, 2009 978-80-210-4930-7
Didaktické aspekty pracovních listů na podporu komunikační a mediální výchovy
Málková, Jitka; Vaňková, Jana; Vejvodová, Jana odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Komunikační výchova v teorii a praxi 978-80-244-3264-9
Creative thinking of primary school
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Technical Creativity in School's Curricula with the Form of Project Learning "From Idea to the Product" - from the kindergarten to the technical faculty 978-961-6728-09-6
Ethical aspects of using oral history methods in teaching history
Morávková, Naděžda odkaz
AB - Dějiny - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Los retos de la historia oral en el siglo XXI: diversidades, desigualdades y la construcción de identidades :17a Conferencia Internacional de Historia Oral. 978-987-1642-17-5
Lhaní na internetu a obrana proti němu
Simbartl, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
MMK 2012 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé věděcké pracovníky. Ročník III 978-80-905243-3-0
Výchova ke zdraví z pohledu české kurikulární reformy
Čábalová, Dagmar odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Psychologia Cassoviensis 2008 978-80-7097-793-4
Efektivnost projektové metody v matematice z hlediska rozvoje žákovských kompetencí
Coufalová, Jana odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Matematika 5, Specifika matematické edukace v prostředí primární školy : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí 0862-9765978-80-244-3048-5
Model životní dráhy v literatuře socialistického realismu.
Pešková, Michaela odkaz
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Dialog kultur VI : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18. - 19. ledna 2011 v Hradci Králové. 978-80-7399-199-9
Social Health in Terms of Students of Educational Courses
Jiřincová, Božena; Svoboda, Michal odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
School and Health 21 : Health education: international experiences 978-80-210-5398-4
Od omezování k příležitostem
Slowík, Josef odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Speciální pedagogika: teorie a praxe oboru v 21. století : příspěvky ke 100. výročí I. sjezdu pro péči o slabomyslné a školství pomocné v Praze 1909 978-80-7435-132-7
The influence of binocular vision on sensomotor learning process (pilot research n = 31)
Salcman, Václav; Benešová, Daniela; Valach, Petr odkaz
AK - Sport a aktivity volného času - 03 - Společenské vědy - SHVc
Studia sportiva 1802-7679
Možnosti transverzálního výzkumu nonverbální tvořivosti
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Jaký je ten/to student?
Hrdlička, Milan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Bohemistyka 1642-9893
Návštěva mateřské a základní školy v Japonsku
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Technológia vzdelávania 1335-003X
MUSICA HUMANA - Úvod do muzikoterapie
Slavíková, Marie odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Hudební výchova 1210-3683
Návštěva mateřské a základní školy v Keni
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Technológia vzdelávania 1335-003X
Populační dynamika kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) v EVL Blovice
Vlach, Pavel odkaz
EG - Zoologie - 10 - Biologické vědy
Erica 1210-065X
Efektivita projektové metody při výuce informatiky na základní škole
Huclová, Miroslava; Vrbík, Václav odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Arnica 1804-8366
Sociálně psychologické techniky v primární prevenci
Svoboda, Michal odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
ACORát 1803-0823
Odjeli na hory versus do hor
Hrdlička, Milan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Bohemistyka 1642-9893
Bytová výstavba v kontextu kvality životního prostředí v České republice v letech 1997-2007
Kopp, Jan; Novotná, Marie odkaz
DO - Ochrana krajinných území - 06 - Vědy o Zemi
Geografické informácie 1337-9453
Videem podporovaná výuka
Mach, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Verbraucherschutz im Grenzgebiet: Eine Befragung deutscher und tschechischer Konsumenten
Dokoupil, Jaroslav; Matušková, Alena odkaz
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie - 06 - Vědy o Zemi
Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 0340-1707
Adaptace matematiky pro nevidomé pomocí editoru Lambda
Tichý, Jaromír; Vrbík, Václav odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Matematika - fyzika - informatika 1210-1761
Jak se počítá od jedné do tří?
Hrdlička, Milan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Bohemistyka 1642-9893
Měkkýši (Mollusca) zříceniny hradu Krasíkov u Konstantinových Lázní
Mergl, Michal odkaz
EG - Zoologie - 10 - Biologické vědy
Erica 1210-065X
Rozvoj hlasu pro pedagogickou komunikaci - mezi reflexí a prožitkem
Slavík, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Pedagogický časopis , Journal of pedagogy 1338-1563
Měřící systém pro žákovské experimenty v akustice. Část 1. - Akustické senzory pro žákovské experimenty
Aichinger, Daniel odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Media4u Magazine 1214-9187
K otázce mediačního jazyka ve výuce češtiny pro cizince
Hrdlička, Milan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Bohemistyka 1642-9893
K problematice zpěvu ve francouzském jazykovém originále
Luhanová, Svatava; Nováková, Sylva odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Hudební výchova 1210-3683
Tvůrčí myšlení na základní škole
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Technológia vzdelávania 1338-1202
Ichtyofauna CHKO Křivoklátsko v letech 1993-2008
Vlach, Pavel odkaz
EG - Zoologie - 10 - Biologické vědy
Bohemia centralis 0231-5807
Svařování konstrukcí z korozivzdorných ocelí ve shodě s ČSN EN 1011-3
Pilous, Václav odkaz
JG - Hutnictví, kovové materiály - 04 - Technické a informatické vědy
Konstrukce 1213-8762
Influence of Project-Based Learning in Informatics on The Mental Condition of High-School Students
Mainz, Denis; Lovasová, Vladimíra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
eLearning and Software for Education 2066-026X
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení
Pilous, Václav odkaz
JG - Hutnictví, kovové materiály - 04 - Technické a informatické vědy
Konstrukce 1213-8762
Biblioterapie versus tvůrčí psaní v hodinách Literární výchovy na ZŠ
Nováková, Jaroslava odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Media4u Magazine 1214-9187
The measurement of computer attitudes in blended learning course and attendance course. Case study: Czech republic
Přibáň, Tomáš odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
eLearning and Software for Education 2066-026X
HIV/AIDS epidemics and human development index at the beginning of the 21st century: case studies of Uganda and Estonia
Preis, Jiří; Kopp, Jan odkaz
DN - Vliv životního prostředí na zdraví - 10 - Biologické vědy
Infekcijni chvoroby 1681-2727
La comptine et son utilité en classe de fle
Nováková, Sylva; Fridrichová, Radka odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Didactique du FLE dans les pays slaves 1337-9283
Research of Nonverbal Creativity of Pedagogical Workers in Czech Republic
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development 2226-6348
OBJEKTIVNÍ ANALÝZA PĚVECKÉHO HLASU VE VÝUCE ZPĚVU
Aichinger, Daniel; Bezděk, Jiří; Feiferlíková, Romana; Plzák, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Media4u Magazíne 1214-9187
Cambrian and Ordovician fossil-Lagerstätten in the Barrandian area
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 1212-6209
Biologická exkurze pro základní a střední školy: Invazní druhy měkkýšů v ČR
Mergl, Michal odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Arnica 1804-8366
Teacher's communication competences as a part of pre-gradual preparation
Málková, Jitka odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Bohemistyka 1642-9893
Analysis of the Case Studies Video Recordings
Mach, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Computer and Information Science 1913-8989
Oldrich Blecha - a music master, composer and collector of folk songs at the West Bohemian region
Feiferlíková, Romana odkaz
AL - Umění, architektura, kulturní dědictví - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Education and science without borders 1804-2473
Jednoduché experimenty k demonstraci ovlivnění chemické rovnováhy hydrolytických reakcí
Kraitr, Milan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Biologie. Chemie. Zeměpis 1210-3349
Populace škrobnatce terčovitého (Aleurocystidiellum disciforme) z různých oblastí České republiky a nová lokalita dubovnice střevovité (Haploporus tuberculosus)
Kout, Jiří odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
Acta Musei Richnoviensis. Sect. natur. 1213-4260
Fosilní fauna třenického souvrství (ordovik, tremadok) u Cheznovic (jihozápadní část Barrandienu)
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Zprávy o geologických výzkumech v roce .... 0514-8057
Výskyt hexaktinelidních hub (Porifera) v souvrství jineckém ("střední" kambrium, drumian) a šáreckém (ordovik, darriwil) v barrandienské oblasti
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Zprávy o geologických výzkumech v roce .... 0514-8057
Effects of applying deicing salt to roads in protected areas: A preliminary study in the Bavarian Forest National Park
Chocholoušková, Zdeňka odkaz
EH - Ekologie - společenstva - 10 - Biologické vědy
European Journal of Environmental Sciences 1805-0174
Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Zprávy o geologických výzkumech v roce .... 0514-8057
Nové nebo vzácné chorošovité houby z Plzeňska - 2. část
Kout, Jiří odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
Erica 1210-065X
The changes of electro dermal activity in the carrying of the coordination sensory-motor task
Benešová, Daniela; Rychtecký, Antonín; Štork, Milan odkaz
AN - Psychologie - 03 - Společenské vědy - SHVc
Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica 1212-1428
The changes of electro dermal activity in the carrying of the coordination sensory-motor task
Benešová, Daniela odkaz
AN - Psychologie - 03 - Společenské vědy - SHVc
Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica 1212-1428
Specifika přírodovědného vzdělávání v primární škole se zřetelem k projektové a kooperativní výuce
Čábalová, Dagmar; Podroužek, Ladislav odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Arnica 1804-8366
Conceptual and Methodical Procedures of Psychomotor Learning
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Computer and Information Science 1913-8989
Conceptual and Methodical Procedures of Psychomotor Learning
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Computer and Information Science 1913-8989
Utilization of Activating Teaching Tools in Education
Štich, Lukáš; Simbartl, Petr odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
eLearning and Software for Education 2066-026X
K hlasové výchově budoucích učitelů základních škol
Slavíková, Marie odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 1802-6540
Sinice a řasy v českých učebnicích pro základní a střední školy
Kaufnerová, Veronika; Vágnerová, Petra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Arnica 1804-8366
Survey on the needs of the people living in socially excluded localities in Karlovy Vary Region
Slowík, Josef odkaz
AO - Sociologie, demografie - 03 - Společenské vědy - SHVc
Sociální práce 1213-6204
Problematika 3D médií z hlediska vizuálního komfortu
Krotký, Jan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Journal of Technology and Information Education 1803-537X
Vliv ekologických faktorů na populace ryb v potoce Úpoř
Vlach, Pavel odkaz
EG - Zoologie - 10 - Biologické vědy
Bohemia Centralis 0231-5807
Nový nález pórnatky vláknité - Anomoloma myceliosum - v České republice.
Kout, Jiří odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
Mykologické listy 1213-5887
Training to creative thinking as one of educational aims
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Sovremennyj naučnyj vestnik 1561-6886
Training to creative thinking as one of educational aims
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Sovremennyj naučnyj vestnik 1561-6886
Influence of Project-Based Learning in Subject Information and Communication technology on Subjective Perception of academic achievement of High School Students
Mainz, Denis; Lovasová, Vladimíra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
eLearning and Software for Education 2066-026X
How to stimulate active learning on-line?
Rohlíková, Lucie; Vejvodová, Jana odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Technológia vzdelávania 1335-003X
Módní výrazy v mluvených projevech žáků
Kyselová, Martina odkaz
AI - Jazykověda - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Bohemistyka 1642-9893
Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
Mergl, Michal odkaz
DB - Geologie a mineralogie - 06 - Vědy o Zemi
Zprávy o geologických výzkumech v roce .... 0514-8057
Postural function as one limiting factor of the level of motor performance and possibilities of its correction during school day education by children of primary school age
Bursová, Marta; Čepička, Ladislav odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Antropomotoryka 1731-0652
The theory of interpretation in choirmaster education
Bezděk, Jiří odkaz
AL - Umění, architektura, kulturní dědictví - 01 - Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa
Education and science without borders 1804-2473
Studium učitelství pro mateřské školy
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Technika a vzdelávanie 1338-9742
Vodní malakofauna Vejprnického potoka mezi Vejprnicemi a Plzní-Skvrňany
Mergl, Michal odkaz
EG - Zoologie - 10 - Biologické vědy
Erica 1210-065X
Doporučení pro mikroskopická cvičení z hub na základních a středních školách
Kout, Jiří odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Arnica 1804-8366
Rak říční v Bolevecké soustavě rybníků: výskyt, základní populační charakteristiky a management lokalit
Vlach, Pavel odkaz
EG - Zoologie - 10 - Biologické vědy
Erica 1210-065X
Tepelné zpracování konstrukcí svařených z normalizačně žíhaných a normalizačně válcovaných ocelí S235 a S355 ve shodě s ČSN EN ISO 17663
Pilous, Václav odkaz
JG - Hutnictví, kovové materiály - 04 - Technické a informatické vědy
Konstrukce 1213-8762
Kompetenzorientierung im tschechischen und deutschen Kunstunterricht : Komparation der Bildungsinhalte
Uhl Skřivanová, Věra odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
BDK Mitteilungen 0005-2981
Transverzální výzkum tvořivých schopností na základní škole, subjektivní předpoklady a objektivní podmínky rozvoje dětské tvořivosti
Honzíková, Jarmila odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Arnica Acta Rerum Naturalium didactICA 1804-8366
Do Černé Hory versus na Černou horu
Hrdlička, Milan odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Bohemistyka 1642-9893
Komparativní analýza vývoje učiva o horninách, nerostech a půdě v naší primární škole
Podroužek, Ladislav odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Arnica 1804-8366
Flóra města Blovice v okrese Plzeň-jih v letech 1975-2011
Chocholoušková, Zdeňka odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
Erica 1210-065X
Problematika vymezování a koncipování učiva přírodopisu v kurikulárních dokumentech základní školy z vývojového hlediska
Podroužek, Ladislav odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Arnica 1804-8366
Revision of the genus Cotylidia (Basidiomycota, Hymenochaetales) in the Czech Republic
Kout, Jiří odkaz
EF - Botanika - 10 - Biologické vědy
Czech Mycology 1211-0981
Wolfram|Alpha
Honzík, Lukáš odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Matematika - fyzika - informatika 1210-1761
Příspěvek k problematice určení pramene Kosového potoka
Suda, Jiří odkaz
DA - Hydrologie a limnologie - 06 - Vědy o Zemi
Sborník muzea Karlovarského kraje 1803-6066
Ozon, nedoceněné téma ve výuce chemie
Richtr, Václav; Štrofová, Jitka; Vojtajová, Markéta odkaz
AM - Pedagogika a školství - 02 - Společenské vědy - SHVb
Biologie. Chemie. Zeměpis 1210-3349

Patička