Přejít k obsahu

10. ročník Olympiády techniky Plzeň

Jubilejního 10. ročníku Olympiády techniky Plzeň se zúčastnilo téměř 50 studentů z 10 univerzit 6 různých států Evropy. 

Olympiáda se konala v kongresovém centru Courtyard-Marriott 17. května 2016. O její uspořádání se zasloužila Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Cílem celé přehlídky je umožnit výměnu zkušeností mezi studenty učitelských oborů zaměřených na techniku a upozornit na nutnost kvalitního technického vzdělávání. 

Olympiáda techniky Plzeň 2016 se konala pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně, společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy.

Více informací o průhěhu akce naleznete zde.21.05.16

Zpět na seznam aktualit

Patička