Přejít k obsahu

Na pedagogické fakultě představil projekt Cesty k inkluzi

V úterý 18. října se v prostorách FPE ve Veleslavínově ulici konalo veřejné představení projektu Cesty k inkluzi spojené s diskuzí na téma inkluzivní vzdělávání. 

Řešitelský tým z Fakulty pedagogické ZČU, která projekt získala z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), představil společně se zástupci partnerských institucí záměry a strategii projektu, seznámil účastníky s jeho plánovaným průběhem, očekávanými výstupy a přínosem. Na projektu participují Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Hrádek, ZŠ Poběžovice, ZŠ Jižní předměstí Rokycany, ZŠ Karla Vokáče, Strašice, Masarykova ZŠ Plzeň a Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň.

„Projekt Cesty k inkluzi si klade za cíl aktivně podpořit zavádění inkluzivního vzdělávání v sedmi základních školách v Plzeňském kraji, především u dětí z ekonomicky znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,“ vysvětluje jeho odborný řešitel Josef Slowík. Projekt zajistí nezbytnou podporu pro inkluzivní vzdělávání po dobu zavádění legislativních systémových změn (především § 16 novely školského zákona), umožní podpořit žáky ve školním vzdělávání i v mimoškolní přípravě a rozvíjet jejich klíčové kompetence. „Důraz klade i na kvalitní trávení volného času u těchto dětí a navázání dobré spolupráce s jejich rodinami. Některé aktivity jsou zaměřeny na rozvoj spolupráce mezi školou a rodinou a provázání s pomocí poskytovanou v rámci sociálních služeb,“ doplňuje Šárka Káňová, odborná asistentka katedry pedagogiky. Zavádění inkluzivního vzdělávání do praxe bude posíleno úzkou spoluprací partnerských škol a Fakulty pedagogické ZČU, jejíž pracovníci se tématem inkluze dlouhodobě zabývají.

Projekt Cesty k inkluzi běží na pedagogické fakultě od 1. září 2016 a potrvá do srpna 2019.

zdroj: info.zcu.cz18.11.16

Zpět na seznam aktualit

Patička