Přejít k obsahu

Pedagogická fakulta má 35 akreditovaných oborů

Akreditační komise na svém dubnovém zasedání projednala upravenou a doplněnou žádost o akreditaci pedagogické fakulty, akceptovala vypořádání připomínek a u většiny oborů zrušila návrh omezení akreditace.

Fakulta má tak do roku 2020 akreditovaných 35 oborů a o dalších 6 usiluje.

Například akreditace výtvarné výchovy (bakalářský obor) je již projednávána s fakultou designu a umění Ladislava Sutnara. Ze strany pedagogické fakulty by zde šlo o pedagogickou výpomoc.

Sedm oborů učitelství pro střední školy bohužel nebude od akademického roku 2017/2018 otevřeno, nicméně fakulta bude nadále usilovat o získání nových garantů pro jejich znovuotevření. Dojde nejen k oslovení odborníků z jiných univerzit, ale také ke snaze urychlit habilitaci vlastních mladých pedagogických pracovníků. Akreditační komise konstatovala, že fakulta provedla výrazné změny pojetí studijních programů a jejich struktury, které zlepšily obsahovou kvalitu posuzovaných programů. Došlo k posílení oborových didaktik a praxí a rovněž k některým personálním změnám. Akreditační komise shledala přetrvávající nedostatky ve společném pedagogicko-psychologickém bloku, proto musí být do konce dubna 2018 předložena kontrolní zpráva o odstranění těchto nedostatků. O tom, že fakulta pracuje na zkvalitnění bloku svědčí také informace o tom, že v červnu 2016 posílí kolektiv nová profesorka pedagogiky.

Seznam otevíraných oborů v akademickém roce 2016/2017 naleznete v sekci Uchazeč > Studijní programy a obory.

Zajímáte se již o příští rok? Navštivte následující stránku. Jistě Vám máme co nabídnout. Přesvědčte se.

Více podrobností o výsledcích akreditace se dočte ve článku na info.zcu.cz.05.05.16

Zpět na seznam aktualit

Patička