Přejít k obsahu

Hry 2016 - výzkum a aplikace

Vědecká konference s tematikou her ve sportovních a tělovýchovných procesech se uskutečnila v Úborsku 21. – 22. 4. 2016. Nad letošním 12. ročníkem konference převzal záštitu rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček a děkan Fakulty pedagogické RNDr. Miroslav Randa, PhD.

Konferenci v jeho zastoupení zahájil prorektor doc. Ladislav Čepička, Ph.D. a vedoucí KTV FPE ZČU v Plzni doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. Hlavními referáty přednesli pozvaní přední odborníci: prof. Hana Válková z FSpS MU v Brně s příspěvkem „Hry ve sportovních aktivitách osob s postižením“; prof. Petr Řehoř ze ZČU v Plzni, který představil „Hru jako sportovní byznys“ a doc. Tomáš Perič z FTVS UK v Praze přednesl referát „Hry a jejich využití v tréninku dětí“.

Čtvrteční program pokračoval workshopem s cílem spojit teorii s praxí, kdy generální manažer FC Viktoria Plzeň Adolf Šádek diskutoval na téma „Problematika práce manažera v profesionálním fotbalovém klubu“ a jedna z ikon plzeňského fotbalu Pavel Horváth ve svém vystoupení řešil problematiku psychosociálních aspektů provázejících změnu role hráč – trenér. Čtvrteční program byl zakončen rekondiční vycházkou na Dobrou vodu.

V pátek dále vystoupili v jednotlivých sekcích se svými příspěvky další účastníci konference. Prezentace byly zaměřeny na problematiku her:

  • ve školní tělesné výchově
  • v rekreačně pohybových aktivitách
  • ve sportovních aktivitách handicapovaných
  • ve sportovním tréninku

Kromě akademických pracovníků z univerzit v ČR přijali pozvání i kolegové ze Slovenska a Polska.

Tato, dnes již tradiční akce, byla příjemným setkáním odborníků z oblasti tělesné výchovy a sportu a přispěla k výměně informací v diskutované oblasti. Konference je účastníky již považována za tradiční neboť příští konference v roce 2018 překoná 25 let od jejího prvého ročníku.

Luboš Charvát

Fotogalerie

Patička