Přejít k obsahu

Různé možnosti a soutěže

Přihláška Grafika roku 2016
Internetová galerie www.e-moc-e.cz

SVOČ

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je soutěž kvalitních samostatných vědeckých a odborných prací studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Nejdříve probíhají katedrová kola a pak fakultní soutěžní přehlídka. SVOČ je každoročně vyhlašována děkanem FPE. Nejlepší studenti jsou oceňováni mimořádnými stipendii.

SVOC_2017_výzva
SVOC_2017_přihláška
SVOC_2017_anotace

Patička