Přejít k obsahu

Pro uchazeče o studium

 Informace pro uchazeče o studium na KVK FPE:

Den otevřených dveří KVK  - 20.1.2017

Více informací o přijímacím řízení a studiu na KVK  - ZDE.

Informace o přijímacím řízení 2016 (všeobecné informace FPE)

Informace o organizaci dne otevřených dveří 2016 (všeobecné informace FPE)

 

Přijímací zkoušky na KVK 2017

Talentové zkoušky jsou zaměřeny na výtvarnou sensibilitu a tvořivost.

1) Bakalářské studium

Přijímací zkouška má dvě části.

1.Talentová zkouška (2 části):

První část je zaměřena na ověření výtvarné tvořivosti a kreslířských předpokladů.

Studijní kresba zátiší na formát 100x70cm. (technika – např. kresba přírodním uhlem, čas - 2 hodiny)
Hodnotí se: Správnost perspektivního zobrazení, proporcí jednotlivých předmětů a proporčních vztahů mezi předměty, modelace a vyjádření materiálu.

Druhá část je zaměřena na ověření výtvarné sensibility, zejména v oblasti barvy.

Příklady zadání:

  •   Prostřednictvím malby temperou co nejlépe vystihněte na formát A2 zadané téma.
  •   Na formát 4xA4 namalujte cyklus na téma „Otvírám konzervu“.
  •   Na zadaný formát ztvárněte připravený model (zátiší, sochařská busta apod.).

2. Písemný test z dějin umění

VZOR TESTU Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání

 

 

2) Navazující magisterské studium

Přijímací zkouška má dvě části:

V prvním kole má  přijímací zkouška část talentovou a v druhém kole ústní strukturovaný pohovor.

1. Talentová zkouška (2 části

První část je zaměřena na ověření výtvarné tvořivosti a kreslířských předpokladů.

Studijní kresba zátiší na formát 100x70cm. (technika – např. kresba přírodním uhlem, čas - 2 hodiny)
Hodnotí se: Správnost perspektivního zobrazení, proporcí jednotlivých předmětů a proporčních vztahů mezi předměty, modelace a vyjádření materiálu.

Druhá část je zaměřena na ověření výtvarné sensibility, zejména v oblasti barvy

Příklady zadání:

  •  Prostřednictvím malby temperou co nejlépe vystihněte na formát A2 zadané téma. 
  •  Na formát 4xA4 zpracujte téma např. „Maturitní ples“.
  •  Na zadaný formát ztvárněte připravený model (zátiší, sochařská busta apod.)

2. Ústní část zkoušky – strukturovaný rozhovor.

Cílem je ověřit komunikační schopnosti uchazeče s ohledem na vyjádření znalostí potřebných pro přípravu na vykonávání pedagogické práce ve výtvarné výchově. Pohovor má kromě toho ověřit motivaci uchazeče k této práci a jeho předcházející zkušenosti, které k oboru směřují.

 

 

Patička