Přejít k obsahu

Celoživotní vzdělávání - kurzy KVK

Podrobnější informace o kurzu a termínu konání podá M. Šurkalová - suromar@kvk.zcu.cz, 377 636 493

Kurzy MŠMT

1.    Kurz tvoříme z keramické hlíny (MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.,

Mgr. Naděžda Potůčková)

2.    Kurz tvoříme ze skla (MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D., Mgr. Jana Němejcová)

3.    Od výtvarné techniky ke kreativním výtvarným činnostem (výtvarný kurz pro učitelky a učitele MŠ

a 1. stupně ZŠ)

Část praktická – výtvarný ateliér: explorační tvorba (doc. ak. mal. Jiří Kornatovský, MgA. et Mgr. Stanislav Poláček)

Část didaktická – reflektivní (PaedDr. Helena Hazuková, CSc., PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.)

4.    Malba - výtvarné vyjadřování plošné pro učitelky a učitele 2. stupně ZŠ a SŠ (doc. ak. mal. Jiří Kornatovský)

5.    DVPP Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol v artefiletickém pojetí výtvarné výchovy (doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.)

 

Kurzy CŽV ZČU

1.    Přípravný výtvarný kurz na přijímací zkoušky - MgA. et Mgr. Stanislav Poláček - PŘIHLÁŠKA

2.    Kulturně-historické edukační procházky Plzní - Mgr. Jiří Hlobil 

3.    Filmová a audiovizuální výchova - PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

4.    Vývojové tendence výtvarného umění 20. století v komparaci s hudbou a literaturou - doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.

(doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.)

5.    Kurz fusingu (PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D., MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, Mgr. Jana Němejcová)

6.    Kurz Tiffany vitráže (PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D., MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, Mgr. Jana Němejcová)

7.    Kurz vinutek (PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D., MgA. et Mgr. Stanislav Poláček,  Mgr. Jana Němejcová)

8.    Kurz keramiky z válečků (MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.)

9.   Kurz lité keramiky (MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.)

10.   Točíme na kruhu (Mgr. Naděžda Potůčková)

10.   Kurz stavěné keramiky (MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, Mgr. Naděžda Potůčková)

Patička