Přejít k obsahu

Aktuality

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení studenti,

dne 22.11. se z důvodu pracovní cesty ruší konzultační hodiny Mgr. Plíhalové.

Děkujeme za pochopení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení studenti,
srdečně Vás zveme na přednášku prof. Dr. Johannese Kirschenmanna

Přednášky přiblíží současný umělecko-pedagogický oborový diskurz v Německu a na ilustrativních příkladech nabídnou pozice, východiska a pojetí výtvarné výchovy našich sousedů.

Prof. Dr. Johannes Kirschenmann

Prorektor a vedoucí Katedry pedagogiky umění na Akademii výtvarných umění v Mnichově

Vystudoval umění a politické vědy na Univerzitě v Tübingenu a Umělecké vysoké škole v Kasselu. Zabývá se mediálním a uměleckým vzděláváním, od r. 2001 působí jako profesor pedagogiky umění na Akademii výtvarných umění v Mnichově. Těžiště jeho odborné práce spočívá v didaktické ikonografii, zprostředkování soudobého umění a využití digitálních médií. Je spoluvydavatelem časopisu Kunst+Unterricht, stejně jako edice Kontext Kunstpädagogik.

Kirschenmann

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 6.10. byla vyvěšena nová témata diplomových prací - http://fpe.zcu.cz/kvk/studium/Mgr./Tema_KVK_DP-2017-2018.doc

Mezní termín pro odevzdání podkladů pro zadání DP (studenti 1.roč. NMgr. a 4.roč. Mgr.) na katedře KVK je 8.12.2017.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obraz z diplomové práce na přání primátora obohatil městskou artotéku


Katedra výtvarné kultury fakulty pedagogické věnovala Artotéce města Plzně obraz, který Luiza Sharipova vytvořila jakou součást své absolventské práce. Velkoformátovou kresbu panoramatu Plzně, jež se iluzivně propojuje se vzpomínkami autorky na rodný Uzbekistán, si vybral sám primátor Martin Zrzavecký.
Předání za přítomnosti autorky i zástupců fakulty a katedry proběhlo v úterý 26. září na děkanátu fakulty pedagogické.

Luiza Sharipova se v teoretické části své diplomové práce zabývala formami iluze, postupy při tvorbě plakátů a také problémem uplatnění iluze pro rozvoj žákovského kreativního myšlení. Praktickou část tvoří soubor šesti plakátů o rozměru 100 x 140 cm, jež vyjadřují krajinu Plzně, která se iluzivně propojuje se vzpomínkami na Uzbekistán. Diplomku pod vedením Stanislava Poláčka Sharipova obhájila v roce 2011.

Cílem Artotéky města Plzně, která nyní obsahuje na 180 děl, je podpora současného lokálního výtvarného umění v Plzni. Zahrnuje např. díla Jiřího Patery, Miroslava Tázlera, Bronislava Losenického Marie Lacigové, Jiřího Rataje či Benedikta Tolara.

Hana PRAŽÁKOVÁ
28.09.17

1 Zleva: tajemník FPE Ing. Pavel Mičke, proděkanka RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., primátor města Plzeň Martin Zrzavecký, absolventka KVK Luiza Sharipová, děkan RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, vedoucí katedry KVK PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

2Zleva: tajemník FPE Ing. Pavel Mičke, proděkanka RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., primátor města Plzeň Martin Zrzavecký, absolventka KVK Luiza Sharipová, děkan RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.,  vedoucí katedry KVK PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D., MgA. et Mgr. Stanislav Poláček

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení studenti,

rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole.
Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole. Výše stipendia je
735 € měsíčně.

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2018/19 je 1. prosinec 2017.
Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém letáku nebo na webových stránkách http://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku.

S přátelským pozdravem

Radka Bonacková
projektová manažerka
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

..................................................................................................................

Guten Tag,

wir möchten Sie auf die aktuelle Ausschreibung der Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2018/19 für ein Master- oder Promotionsstudium in Bayern aufmerksam machen, welches gemeinsam von BAYHOST und der Bayerisch-Tschechischen Hochschulagentur (BTHA) ausgeschrieben wird.
Das Stipendium dient der Finanzierung eines Aufbaustudiums (z.B. Master) oder einer Promotionan einer bayerischen staatlichen bzw. staatlich
geförderten Universität oder Hochschule. Es wird zunächst für ein Jahr gewährt und kann auf Antrag maximal zweimal (auf insgesamt drei Jahre) verlängert werden.
Die monatliche Förderhöhe beträgt 735 €. Zudem können auch einjährige Forschungsaufenthalte in Bayern im Rahmen einer Promotion im Heimatland gefördert werden.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Flyer anbei und unserer Website unter http://www.btha.cz/de/stipendien/studieren-in-bayern.
Bewerbungsfrist ist der *1. Dezember 2017*.

Mit freundlichen Grüßen

Stephanie Zechmair
Sekretariat
Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
BTHA/BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
Tel.: ++49 (0)941-943-5315 <tel:+4909419435315>
sekretariat@btha.de <mailto:sekretariat@btha.de>
www.btha.de <http://www.btha.de/>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k databázi ARTFOLIO

Databáze ARTFOLIO je autonomní výuková databáze, která je zcela ve správě KVK.
V případě, že máte problém s prací v databázi (nikoliv s přihlášením),
postupujte podle níže uvedeného návodu: 1. Kontaktujte vyučujícího předmětu, který se Vám nezobrazuje,
a ujistěte se, zda jej nechal v databázi otevřít. 2. V případě, že jste se ujistili o otevření předmětu v daném semestru,
a přesto se Vám v ARTFOLIU nezobrazuje, kontaktujte správce databáze.
Správcem databáze je v současnosti Mgr. J. Lukavský, Ph.D. (lukajda@kvk.zcu.cz). 3. V případě, že Vás ARTFOLIO eviduje pod již neaktuálním
(nesprávným) jménem nebo příjmením, vězte, že se momentálně tento stav nedá napravit.
Databáze importuje Vaše nacionále na začátku akademického roku
a v jeho průběhu je již neaktualizuje. Nezbývá tedy, než vydržet...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

 

 

 

 

Text

Patička