Přejít k obsahu

Aktuality

Vážení studenti,

dne 21. a 22.10 je sekretariát otevřen do 12 hodin. Děkuji za pochopení

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení studneti,

ve dnech 21. - 22. 10. odpadá výuka Dr. Uhl Skřivanové, MgA. Poláčka, MgA. Petry Samberg Vargové a Mgr. Plíhalové z důvodu účasti na konferenci INSEA v Českých Budějovicích.

V těchto dnech jsou také zrušeny jejich konzultační hodiny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katedra výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni

Výstava bakalářských a diplomových prací 23. 9. 2017

Čas konání: 12 – 18 hod.

Sídlo katedry:

Klatovská 51, 306 14 Plzeň, 2. patro (vchod z Klatovské)

Kontakt: Martina Šurkalová, tel: 377636493

e-mail: suromar@kvk.zcu.cz

Katedra výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni připravuje budoucí učitele výtvarné výchovy pro základní i střední školy, stejně tak poskytuje výtvarné vzdělání učitelům škol mateřských a 1. stupně základní školy. Mimo jiné organizuje kurzy celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost (viz http://fpe.zcu.cz/kvk/czv.html ).

V rámci akce „Víkend otevřených ateliérů“ představuje veřejnosti praktické i teoretické diplomové a bakalářské práce z posledních let, které vznikly na katedře jako výsledek odborné přípravy studentů. Zhlédnout bude možné práce fotografické, filmovou tvorbu, ale i média klasická, stejně jako práce z oblasti didaktiky výtvarné výchovy a výzkumu ve výtvarné výchově.

Studijní obory na KVK:

Katedra výtvarné kultury FPE ZČU nabízí tříleté bakalářské studium „Vizuální kultura pro vzdělávání“ a navazující dvouleté magisterské studium „Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy“ v kombinaci s obory: český jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, tělesná výchova a hudební výchova. 

https://drive.google.com/open?id=1904EF4JMo5Kp5_irRxVp9no_m7Q&usp=sharing

Víkend otevřených ateliérů pozvánkaDenisa Poršová_Abstrahovaná krajina_2016

                                                                             Denisa Poršová_Abstrahovaná krajina_2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k databázi ARTFOLIO

Databáze ARTFOLIO je autonomní výuková databáze, která je zcela ve správě KVK.
V případě, že máte problém s prací v databázi (nikoliv s přihlášením),
postupujte podle níže uvedeného návodu: 1. Kontaktujte vyučujícího předmětu, který se Vám nezobrazuje,
a ujistěte se, zda jej nechal v databázi otevřít. 2. V případě, že jste se ujistili o otevření předmětu v daném semestru,
a přesto se Vám v ARTFOLIU nezobrazuje, kontaktujte správce databáze.
Správcem databáze je v současnosti Mgr. J. Lukavský, Ph.D. (lukajda@kvk.zcu.cz). 3. V případě, že Vás ARTFOLIO eviduje pod již neaktuálním
(nesprávným) jménem nebo příjmením, vězte, že se momentálně tento stav nedá napravit.
Databáze importuje Vaše nacionále na začátku akademického roku
a v jeho průběhu je již neaktualizuje. Nezbývá tedy, než vydržet...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

 

 

 

 

Text

Patička