Přejít k obsahu

Informace pro uchazeče o studium na KVK FPE ZČU v Plzni

Den otevřených dveří KVK - 19. 1. 2018

Informace ke dni otevřených dveří 2018 (všeobecné informace FPE)

Organizace dne otevřených dveří

Pozvánka na Den otevřených dveří.

Více informací o přijímacím řízení a studiu na KVK - ZDE

Vzor testu - Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání

Přijímací zkoušky pro akademický rok 2018/2019 probíhají ve všech vyhlášených oborech.

Podrobnější informace případně podá vedoucí studijního oddělení Petra Vošahlíková - vosahlik@fpe.zcu.cz

Přihláška ke studiu

Ke studiu na FPE ZČU je třeba se přihlásit a uhradit poplatek 500 Kč za přijímací řízení.


Předchozí přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA KVK

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Přijímací zkouška má dvě části.

1.Talentová zkouška (2 části):

První část je zaměřena na ověření výtvarné tvořivosti a kreslířských
předpokladů.
Studijní kresba zátiší na formát 100x70cm. (technika – např. kresba
přírodním uhlem,
čas - 2 hodiny)
Hodnotí se: Správnost perspektivního zobrazení, proporcí jednotlivých
předmětů a proporčních vztahů mezi předměty, modelace a vyjádření
materiálu.
Druhá část je zaměřena na ověření výtvarné sensibility,
zejména v oblasti barvy.

Pokud uchazeč splní talentovou zkoušku, koná následně písemnou
zkoušku oborových znalostí.


2. Písemný test z dějin umění

VZOR TESTU Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání
(http://fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/kvk/Pro_uchazece_o_studium/
VZOR_testu_KVK.docx)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Přijímací zkouška má dvě části:

V prvním kole má přijímací zkouška část talentovou a v druhém kole
ústní strukturovaný pohovor.

1. Talentová zkouška (2 části)

První část je zaměřena na ověření výtvarné tvořivosti a kreslířských
předpokladů.
Studijní kresba zátiší na formát 100x70cm.
(technika – např. kresba přírodním uhlem, čas - 2 hodiny)
Hodnotí se: Správnost perspektivního zobrazení, proporcí jednotlivých
předmětů a proporčních vztahů mezi předměty, modelace a vyjádření
materiálu.
Druhá část je zaměřena na ověření výtvarné sensibility,
zejména v oblasti barvy
Pokud uchazeč splní talentovou zkoušku, koná následně ústní zkoušku
odborných znalostí a studijních předpokladů.

2. Ústní část zkoušky – strukturovaný rozhovor

Cílem je ověřit komunikační schopnosti uchazeče s ohledem na
vyjádření znalostí potřebných pro přípravu na vykonávání pedagogické
práce ve výtvarné výchově. Pohovor má kromě toho ověřit motivaci
uchazeče k této práci a jeho předcházející zkušenosti, které k oboru
směřují.

Patička