Přejít k obsahu

Aktuality

PRÁZDNINY NA KVK

Vážení studenti,

V období letních prázdnin, tj. od 1. 7. do 24. 8. 2018 jsou z důvodu dovolené zrušeny konzultační hodiny všech vyučujících.

Úřední dny sekretariátu jsou v období letních prázdnin pouze ve středu od 9 do 12 hod.

Středa 4. 7. - KL324, Martina Šurkalová, 377 636 493, 
Středa 11. 7. - KL324, Martina Šurkalová, 377 636 493, 
Středa 18. 7. - KL324, Martina Šurkalová, 377 636 493, 
Středa 25. 7. - KL324, Martina Šurkalová, 377 636 493, 
Středa 1. 8. - KL323, MgA. et. Mgr. Stanislav Poláček, 377 636 491, 
Středa 8. 8. - KL323, PhDr. Martina Komzáková, Ph.D., 377 636 492, 
Středa 15. 8. - KL324, PhDr. Jan Mašek, Ph.D., 377 636 473, 604 868 346
Středa 22. 8. - KL324, Ph.Dr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. 377 636 470, 735 713 967
Středa 29. 8. - KL324, Martina Šurkalová, 377 636 493, 

V případě nutnosti využijte mailovou komunikaci. Od 26.7. do 24.8. má sekretářka Martina Šurkalová dovolenou.


Katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

Obhajoby diplomových/bakalářských prací

dne 10. 9. 2018 od 9. hod. místnost KL 321, KL 326 a Galerie KVK

Komise

Předseda komise:     doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Místopředseda komise: PDr. Martina Komzáková, Ph.D.  

Členové:                  PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

                               PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.

                               MgA. et Mgr. Stanislav Poláček

                               PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

                               Mgr. Monika Plíhalová                    

 

 

Seznam studentů

NOVÁKOVÁ Gabriela (DP)

Porovnání pojetí hodnocení u učitelů výtvarných předmětů ve všeobecném a odborném vzdělávání

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.                                                          doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

 

ČUPKOVÁ Zuzana (DP)

Soubor grafických programů pro učitele s využitím ve výtvarné výchově

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.                                                          PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                                   

SVOBODOVÁ Dana (DP)

Prezentace vzdělávacího obsahu žákovské výtvarné tvorby na ZŠ

PhDr. Věra Uhl Skřivanová                                                             Mgr. Monika Plíhalová

 

ČERNÁ Hana (BP)

Soudobé umění v současné mateřské škole

PhDr. Věra Uhl Skřivanová                                                             doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

 

HAJŽMANOVÁ Alena (BP)

Specifika výtvarných technik ve vztahu k psychomotorickému vývoji dětí předškolního věku

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.                                                    doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

 

URBÁNKOVÁ Lucie (BP)

Rozvoj sebeaktualizační tendence účastníků v mimoškolní pedagogice pomocí artefiletického projektu

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.                                                     doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

 

KUCHARČÍKOVÁ Anna (DP)

Animovaný film v duchu snové imaginace

PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                                    PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.  

 

CIBULKOVÁ Barbora (DP)

Odchody a návraty

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                                      PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.

 

VICHR Jakub (DP)

Krása temnoty

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                                      PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.

  

CVOLIGA Tereza (DP)

Manipulovaná fotografie

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                                      PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

 

FIALKOVÁ Andrea (BP)

Fakulta pedagogická ZČU - tvorba videoklipu.

PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                                    PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.  

Obhajoby diplomových/bakalářských prací

dne 11. 9. 2018 od od 10 hod. místnost KL 321, KL 326 a Galerie KVK

Komise

Předseda komise:     prof. ak. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c.

Místopředseda komise: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. 

Členové:                  MgA. Barbara Lucilla Benish

                               PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

                               Mgr. Monika Plíhalová

                               PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.

                               MgA. et. Mgr. Stanislav Poláček     

                               Mgr. Lenka Stolárová       

                         

Seznam studentů

HRACHOVCOVÁ Kateřina (BP)

Cyklus digitálních krajinomaleb zaměřených na fantasy krajinu a architekturu

PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                                             Mgr. Lenka Stolárová

 

KOREC Lukáš (DP)

Vývoj historických námětů v zobrazování a jejich dnešní pojednání

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                                                   MgA. Barbara Lucilla Benish

 

PÁLOVÁ Tereza Amálie (BP)

Svět pod drobnohledem

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                                                    Mgr. Lenka Stolárová

 

MARYTOVÁ Tereza (DP)

Figurální kompozice

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                                                    PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.

 

ŠIKEL David (DP)

Figurální kompozice

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                                                     prof. ak. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c.

 

SYŘÍNKOVÁ Veronika (DP)

Soubor ilustrací pro děti

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                                                     PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. 

dne 11. 9. 2018 od od 14 hod. místnost KL 321, KL 326 a Galerie KVK

MATULOVÁ Kateřina (DP)

Snění - krátký film

PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                                                MgA. Barbara Lucilla Benish

 

STAŠOVÁ Veronika (BP)

Fauna

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                                                     MgA. Barbara Lucilla Benish

 

NIKITINA Tetiana (BP)

Aktivní a pasivní prostor

Mgr. Monika Plíhalová                                                                                  MgA. et Mgr. Stanislav Poláček

 

EGERMAJEROVÁ Markéta (DP)

Proměna

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                                                     Mgr. Monika Plíhalová

 

HORINKOVÁ Nelly (DP)

Slow fashion  cyklus módních fotografií

PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                                                prof. ak. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c.

 


prof. ak. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c.


Banner UMOPED


Vytvarny kurz_pozvanka_23-25.7_2018    Vytvarny kurz_pozvanka_30.7.–1.8_2018


Vážení studenti,

děkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2018/2019 dodatečné přijímací řízení: do navazujícího magisterského programu:

N7503 Učitelství pro základní školy – standardní doba studia 2 roky, nejvyšší počet přijímaných studentů 30, prezenční forma studia
Oborové kombinace:

anglický jazyk - výtvarná výchova
český jazyk – výtvarná výchova
dějepis - výtvarná výchova

Přijímány jsou pouze elektronické přihlášky podané na adrese http://eprihlaska.zcu.cz

Termín odevzdání přihlášek: do 5. 8. 2018

Termíny přijímacích zkoušek: 22. 8. 2018


SVOČ

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je soutěž kvalitních samostatných vědeckých a odborných prací studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Nejdříve probíhají katedrová kola a pak fakultní soutěžní přehlídka. SVOČ je každoročně vyhlašována děkanem FPE. Nejlepší studenti jsou oceňováni mimořádnými stipendii.


Vážení studenti, přátelé, kolefové,

rádi bychom Vás pozvali na cyklus přednášek, workshopů a exkurzí na téma: UMĚNÍ.

Plakát


Den otevřených dveří KVK  - 19. 1. 2018


Informace o organizaci dne otevřených dveří 2017 (všeobecné informace FPE)

Organizace dne otevřených dveří.

Informace o přijímacím řízení 2018/2019


Více informací o přijímacím řízení a studiu na KVK - ZDE Informace k databázi ARTFOLIO

Databáze ARTFOLIO je autonomní výuková databáze, která je zcela ve správě KVK. V případě, že máte problém s prací v databázi (nikoliv s přihlášením), postupujte podle níže uvedeného návodu:

1. Kontaktujte vyučujícího předmětu, který se Vám nezobrazuje, a ujistěte se, zda jej nechal v databázi otevřít.

2. V případě, že jste se ujistili o otevření předmětu v daném semestru, a přesto se Vám v ARTFOLIU nezobrazuje, kontaktujte správce databáze. Správcem databáze je v současnosti PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D. (podlipsk@kvk.zcu.cz).

3. V případě, že Vás ARTFOLIO eviduje pod již neaktuálním (nesprávným) jménem nebo příjmením, vězte, že se momentálně tento stav nedá napravit. Databáze importuje Vaše nacionále na začátku akademického roku a v jeho průběhu je již neaktualizuje. Nezbývá tedy, než vydržet...


Patička