Přejít k obsahu

Aktuality

Vážení studenti,

v úterý 20.2 se ruší KH doc. Jana Slavíka.

A dne 22.2. a 1.3. se ruší KH dr. Uhl Skřivanové  a přesouvají se na pondělí 5.3. od 14:30 do 16:30 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERASMUS


Vážení studenti,

ráda bych Vás informovala o vyhlášení výběrového řízení na studentské mobility v rámci projektu ERASMUS + pro rok 2018/2019, které proběhne 5. 2. v kanceláři vedoucí KVK v KL324 od 11hod.

 

Katedra výtvarné kultury nabízí studijní stáže:

Europa-Universität Flensburg                                  

Pedagogical University of Cracow          

Universität Osnabrück 

Universität Regensburg

 

Do výběrového řízení se mohou hlásit:

• studenti, kteří budou mít v době zahraničního pobytu ukončený minimálně první rok Bc. studia. Nedoporučujeme výjezd v posledním semestru studia!

• studenti, kteří jsou na své domovské vysoké škole zaregistrováni jako řádní studenti denního, kombinovaného, distančního, doktorského studia.

 

Vybraní studenti vyplní přihlášku - http://international.zcu.cz/erasmus/studijni_staz/Prihlaska-Erasmus-.doc , kterou také naleznou na našich webových stránkách ZČU – Zahraniční vztahy – Erasmus ,sekce Formuláře.

Přihlášku odevzdají při výběrovém řízení na fakultě. Přihlášky vybraných studentů jsou následně odevzdány na oddělení Zahraniční vztahy. Zahraniční instituce je e-mailem informována o vybraných studentech ze ZČU a následně jim zašle své instrukce a požadavky.

Počet vyslaných studentů i délka jejich pobytu může být ještě dodatečně změněna v závislosti na výši přidělených finančních prostředků z MŠMT.

 

Výběrové řízení vyhlašuje a pořádá fakulta, katedra nebo osoba uvedená v tabulce - přehledu studijních stáží podle jednotlivých fakult. Tyto útvary nebo fakultní koordinátoři rozhodují o termínu a způsobu výběrového řízení a také o výběru studentů.

 

Od roku 2014 je program Erasmus součástí souhrnného projektu EU ERASMUS+

podmínky účasti:

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-studenty/

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení studenti,

dne 30.1. se ruší konzultační hodiny Dr. Maška. Děkujeme za pochopení

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den otevřených dveří KVK  - 19. 1. 2018


Informace o organizaci dne otevřených dveří 2017 (všeobecné informace FPE)

Organizace dne otevřených dveří.

Informace o přijímacím řízení 2018/2019

 
Více informací o přijímacím řízení a studiu na KVK - ZDE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PF 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k databázi ARTFOLIO

Databáze ARTFOLIO je autonomní výuková databáze, která je zcela ve správě KVK.
V případě, že máte problém s prací v databázi (nikoliv s přihlášením),
postupujte podle níže uvedeného návodu: 1. Kontaktujte vyučujícího předmětu, který se Vám nezobrazuje,
a ujistěte se, zda jej nechal v databázi otevřít. 2. V případě, že jste se ujistili o otevření předmětu v daném semestru,
a přesto se Vám v ARTFOLIU nezobrazuje, kontaktujte správce databáze.
Správcem databáze je v současnosti PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D. (podlipsk@kvk.zcu.cz). 3. V případě, že Vás ARTFOLIO eviduje pod již neaktuálním
(nesprávným) jménem nebo příjmením, vězte, že se momentálně tento stav nedá napravit.
Databáze importuje Vaše nacionále na začátku akademického roku
a v jeho průběhu je již neaktualizuje. Nezbývá tedy, než vydržet...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

 

 

 

 

Text

Patička