Přejít k obsahu

Aktuality

Vážení studenti,

v úterý 6.11. je sekretariát otevřen pouze od 8:30 do 10 hod. Poté jsem na mailu. Děkuji za pochopení. 

Martina Šurkalová


Vážení studenti,

KH Dr. Uhl Skřivanové se ve čtvrtek 8.11. ruší a přesouvají se na středu od 13.30 do 15 hodin.


Vážení a milí studenti,

nabízíme Vám jedinečnou nabídku  sklářského kurzu, který se otevírá nově.
Je to jedinečná šance, vyzkoušet si práci se sklem a dozvědět se něco nového.
Kurz vede PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D. každé úterý od 12 hod. do 15:35 hod. (6. až 9. vyučovací hodina)
První hodina začíná v úterý 6. 11. 2018.
ZDE je uvedena anotace kurzu.

Kapacita kurzu je omezena na 10 účastníků.
ZÁJEMCI O TOTO DOPLŇUJÍCÍ STUDIUM ZDARMA SE HLÁSÍ MAILEM U PANÍ SEKRETÁŘKY - suromar@kvk.zcu.cz


Památník Františka Palackého vytvořil sochař z Fakulty pedagogické
Myšlenka na kamennou knihu v Neratovicích vznikla v roce 1995, jejím autorem je akademický sochař Kurt Gebauer.

„Stará krajinářská metoda, která se mi líbí, je dávat do města či krajiny objekty tam, kde se něco stalo, nebo tam, kam by bylo dobré zajít, kdyby byl důvod. Takové objekty často i nezajímavá místa ozvláštní. Lidé tak mají důvod vytáhnout paty z domu, pěkně se projít a ještě něco prožít,“ tvrdí akademický sochař Kurt Gebauer působící na katedře výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU.

Odkaz na celý článek ZDE


Katedra výtvarné výchovy a kultury otevřela o víkendu ateliéry i galerii
Na jeden den byla k vidění díla budoucích učitelů.

Katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU se v sobotu 29. září připojila k dalšímu ročníku Víkendu otevřených ateliérů. V galerii KVK a vlastních ateliérech vystavila katedra diplomové a bakalářské práce svých absolventů. Široká veřejnost tak měla možnost vidět díla budoucích učitelů výtvarné výchovy, a to z nejrůznějších oblastí - malby, grafiky, animace, fotografie, digitální kresby a další.

Vedle obdivování vystavených prací návštěvníci také listovali jejich kvalitní textovou částí (kunsthistorický kontext děl a společenské a kulturní kontexty a část didaktická). Katedra rovněž nabídla hravý workshop Oživlé město pod vedením Moniky Plíhalové. Všichni návštěvníci při něm tvořili společný obraz, přičemž námětem workshopu byla zákoutí města Plzně promítaná z dataprojektoru, která ožila kresebnými zásahy malých i větších návštěvníků.

Víkend otevřených ateliéru se konal potřetí, spojil 135 výtvarníků na 61 místech v Plzni a okolí.

Vikend otevr.atelieru


Perla Plzeňského kraje vznikla na Fakultě pedagogické

Autorem ocenění, které letos poprvé udílel hejtman Josef Bernard, je Rudolf Podlipský z katedry výtvarné výchovy a kultury.

Jako mušle, která se vejde do dětské dlaně, vypadá ocenění Perla Plzeňského kraje, které v neděli předával hejtman Josef Bernard úspěšným mladým umělcům do dvaceti let. Skleněná cena se udělovala vůbec poprvé a za její podobou stojí Rudolf Podlipský z katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické.

Rudolf Podlipský oceněním upozornil na sklářskou techniku, kterou by rád na škole vyučoval. „Na katedře jsem spoluzakládal ateliér sklářské techniky. Konají se v něm kurzy tvoření ze skla a rád bych do nich přidal také tavení skla do forem, což je technika, kterou vzniklo právě ocenění Perla Plzeňského kraje. Nejprve jsem vytvořil sádrový model, poté formu z takzvaného castalotu, do ní jsem vložil přesné množství kousků skla a roztavil je. Je to poměrně náročná technika a cen, do kterých jsem na závěr vypískoval nápis Perla Plzeňského kraje a vlepil malou kuličku, tímto způsobem vzniklo třináct,“ popisuje Rudolf Podlipský.

Odkaz na celý článek ZDE


Vážení studenti, všichni jste co nejsrdečněji zváni na následující přednášky.

Blaha-prednasky


Vážené studentky, vážení studenti,
v zimním semestru jsme pro Vás připravili cyklus rozšiřujících a vyrovnávacích kurzů.

Studenti 1. ročníku NMgr., kteří neabsolvovali dosud umělecké výtvarné studium by se měli VŠICHNI přihlásit do kurzu pan MgA. Poláčka pro výtvarníky, kde si procvičí základy kresby a malby!!! Bez těchto základních znalostí a dovedností nezvládnou absolvovat totiž běžné praktické předměty v NMgr. studiu. Jedná se o pomoc katedry Vám! Kurzy jsou zdarma.

1)Mgr. et MgA. Stanislav Poláček praktický vyrovnávací kurz pro výtvarníky 1. ročník NMgr.

Vyrovnávací souhrnný kurz předmětů SKR, SKE a SPT si klade za cíl srovnat handicapy ve vědomostech a praktických dovednostech přijatých posluchačů na magisterské studium. Smyslem kurzu je poznat nové studenty při řešení praktických úkolů v daných výtvarných disciplínách, odhalit slabiny a na nich intenzívně pracovat během kurzu a v samostudiu. Dále je nutné srovnání odlišných přístupů v předchozím středoškolském a bakalářském studiu, bez něhož nelze úspěšně absolvovat magisterské studium na KVK FPE ZČU v Plzni.
Termíny: každé úterý od 2. 10. v KL 321 (12 setkání x 2 hodiny) - 12. a 13. vyučovací hodina (17:35 - 19:15 hod.)

2) Kunsthistorický vyrovnávací a rozšiřující kurz Mgr. Lenky Stolárové

Mgr. Lenka Stolárová vyrovnávací kurzy dějin umění pro studenty bakalářského, ale také magisterského studia
Kurz Historie umění v pedagogické reflexi II. staví na interdisciplinárním přístupu. Základem kurzu je tematický okruh uměleckohistorický zasazený do kulturněhistorického rámce, jehož cílem je podat přehled vývoje výtvarného umění v širším kontextu, a to především kulturních dějin Evropy se zvláštním akcentem na poměry v českých zemích a ve střední Evropě. Tento uměleckohistorický základ je propojen s tematickým okruhem historickým, který seznamuje posluchače s dějinami, opět s akcentem na středoevropský prostor. Studenti získávají základní přehled uměleckohistorický a taktéž z části i historický a teologický. Studium v obou tematických okruzích je konstruováno tak, aby se jejich studijní zaměření navzájem co nejvíce doplňovalo a prolínalo: záměrem je podat co nejcelistvější obraz geneze výtvarného umění v kontextu kulturní historie evropské společnosti. Mimořádný akcent je kladen na osvojení si bezpečné znalosti základních pojmů i odborné terminologie, vývojových směrů výtvarného umění, analytických metod zkoumání uměleckého díla a výtvarných technik s důrazem na předpokládanou didaktickou i pedagogickou reflexi získaných znalostí ve vlastní pedagogické praxi. Součástí výuky jsou odborné exkurze do muzeí, galerií i uměleckých sbírek a návštěva architektonických památek.
Termíny: každý sudý čtvrtek blok 4 hodin (6 setkání x 4 hodiny) 7. až 10. vyučovací hodina (13:00 - 16:30 hod.)

3) Kurz PhDr. Jana Maška, Ph.D. Digitální fotografie

1. Fotografický portrét charakterizace osobnosti, módní a reklamní fotografie, práce s ateliérovou technikou (fotoaparát a systém zábleskových světla, flashmeter).
2. Postprodukční a stylizační úpravy portrétu v prostředí Adobe Photoshop (GIMP) retušování a úpravy pokožky, očí, rtů, zubů a vlasů, zeštíhlování postavy apod.
3. Fantazijní stylizace člověka fotomontáž (mimozemšťan, člověko-zvíře, potetovanec, zkamenělec apod.) v prostředí Adobe Photoshop (GIMP)
4. "Fantasy krajina" - stylizace krajiny a architektury na zvolené téma formou fotomontáže v prostředí Adobe Photoshop (GIMP)

Termíny: pondělí 8. 10., 22.10., 19.11., 3.12. (6 hodin x 4 setkání) -2. až 7. vyučovací hodina (8:25 - 13:45)

ZÁJEMCI O TOTO DOPLŇUJÍCÍ STUDIUM ZDARMA SE NAHLÁSÍ MAILEM U PANÍ SEKRETÁŘKY MARTINY ŠURKALOVÉ: suromar@kvk.zcu.cz
nejlépe pak v prvním týdnu semestru.
Budeme se na Vás těšit!
Věra Uhl Skřivanová


Vážení studenti,

bylo vydáno Rozhodnutí děkana č. 20RD/2018

Jeho částečné znění týkající se KVK -

V souladu s článkem 14 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu ZČU je stanovena povinnost docházky studentů do výuky předmětů :

Celofakultní platnost - 

Všechny předměty zimního semestru prvního ročníku bakalářských studijních pogramů a studijního oboru Učitelství 1. stupně ZŠ - 75%

Všechny pedagogické praxe ve studijních programech na FPE vyžadují docházku - 100%

KVK/PRX - Seminář praxe - 100%


Kurt Gebauer + Morgenabendtot

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na vernisáž výstavy

Kurta Gebauera a Eugena Jindry ve čtvrtek 6. 9. 2018 v 18.30 hodin do Pop Up galerie, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1, 3. patro

Výstava je otevřena již nyní denně od 11 do 18 hodin mimo pondělí, potrvá do 28. 9. 2018

Prosíme o potvrzení účasti na vernisáži na mail kugeba@seznam.cz do 3. 9. 2018

SMETANAQ                                                 

Cermak  Eisenkraft cermakeisenktaft.com |  instagram: cermak_eisenkraft

Kugemat


Katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

Obhajoby diplomových/bakalářských prací

dne 10. 9. 2018 od 9. hod. místnost KL 321, KL 326 a Galerie KVK

Komise

Předseda komise:     doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Místopředseda komise: PDr. Martina Komzáková, Ph.D.  

Členové:                  PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

                               PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.

                               MgA. et Mgr. Stanislav Poláček

                               PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

                               Mgr. Monika Plíhalová                    

 

 

Seznam studentů

NOVÁKOVÁ Gabriela (DP)

Porovnání pojetí hodnocení u učitelů výtvarných předmětů ve všeobecném a odborném vzdělávání

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.                                               doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

 

ČUPKOVÁ Zuzana (DP)

Soubor grafických programů pro učitele s využitím ve výtvarné výchově

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.                                               PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                                   

SVOBODOVÁ Dana (DP)

Prezentace vzdělávacího obsahu žákovské výtvarné tvorby na ZŠ

PhDr. Věra Uhl Skřivanová                                                   Mgr. Monika Plíhalová

 

ČERNÁ Hana (BP)

Soudobé umění v současné mateřské škole

PhDr. Věra Uhl Skřivanová                                                   doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

 

HAJŽMANOVÁ Alena (BP)

Specifika výtvarných technik ve vztahu k psychomotorickému vývoji dětí předškolního věku

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.                                          doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

 

URBÁNKOVÁ Lucie (BP)

Rozvoj sebeaktualizační tendence účastníků v mimoškolní pedagogice pomocí artefiletického projektu

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.                                           doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

 

KUCHARČÍKOVÁ Anna (DP)

Animovaný film v duchu snové imaginace

PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                         PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.  

 

CIBULKOVÁ Barbora (DP)

Odchody a návraty

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                              PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.

 

VICHR Jakub (DP)

Krása temnoty

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                             PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.

  

CVOLIGA Tereza (DP)

Manipulovaná fotografie

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                              PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

 

FIALKOVÁ Andrea (BP)

Fakulta pedagogická ZČU - tvorba videoklipu.

PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                         PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.  

Obhajoby diplomových/bakalářských prací

dne 11. 9. 2018 od od 10 hod. místnost KL 321, KL 326 a Galerie KVK

Komise

Předseda komise:     prof. ak. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c.

Místopředseda komise: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. 

Členové:                  MgA. Barbara Lucilla Benish

                               PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

                               Mgr. Monika Plíhalová

                               PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.

                               MgA. et. Mgr. Stanislav Poláček     

                               Mgr. Lenka Stolárová       

                         

Seznam studentů

HRACHOVCOVÁ Kateřina (BP)

Cyklus digitálních krajinomaleb zaměřených na fantasy krajinu a architekturu

PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                     Mgr. Lenka Stolárová

 

KOREC Lukáš (DP)

Vývoj historických námětů v zobrazování a jejich dnešní pojednání

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                           MgA. Barbara Lucilla Benish

 

PÁLOVÁ Tereza Amálie (BP)

Svět pod drobnohledem

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                            Mgr. Lenka Stolárová

 

MARYTOVÁ Tereza (DP)

Figurální kompozice

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                             PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.

 

ŠIKEL David (DP)

Figurální kompozice

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                             prof. ak. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c.

 

SYŘÍNKOVÁ Veronika (DP)

Soubor ilustrací pro děti

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                             PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. 

dne 11. 9. 2018 od od 14 hod. místnost KL 321, KL 326 a Galerie KVK

MATULOVÁ Kateřina (DP)

Snění - krátký film

PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                        MgA. Barbara Lucilla Benish

 

STAŠOVÁ Veronika (BP)

Fauna

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                               MgA. Barbara Lucilla Benish

 

NIKITINA Tetiana (BP)

Aktivní a pasivní prostor

Mgr. Monika Plíhalová                                                            MgA. et Mgr. Stanislav Poláček

 

EGERMAJEROVÁ Markéta (DP)

Proměna

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                               Mgr. Monika Plíhalová

 

HORINKOVÁ Nelly (DP)

Slow fashion  cyklus módních fotografií

PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                         prof. ak. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c.

 


prof. ak. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c.


Banner UMOPED


Vytvarny kurz_pozvanka_23-25.7_2018    Vytvarny kurz_pozvanka_30.7.–1.8_2018


Vážení studenti,

děkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2018/2019 dodatečné přijímací řízení: do navazujícího magisterského programu:

N7503 Učitelství pro základní školy – standardní doba studia 2 roky, nejvyšší počet přijímaných studentů 30, prezenční forma studia
Oborové kombinace:

anglický jazyk - výtvarná výchova
český jazyk – výtvarná výchova
dějepis - výtvarná výchova

Přijímány jsou pouze elektronické přihlášky podané na adrese http://eprihlaska.zcu.cz

Termín odevzdání přihlášek: do 5. 8. 2018

Termíny přijímacích zkoušek: 22. 8. 2018


SVOČ

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je soutěž kvalitních samostatných vědeckých a odborných prací studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Nejdříve probíhají katedrová kola a pak fakultní soutěžní přehlídka. SVOČ je každoročně vyhlašována děkanem FPE. Nejlepší studenti jsou oceňováni mimořádnými stipendii.


Vážení studenti, přátelé, kolefové,

rádi bychom Vás pozvali na cyklus přednášek, workshopů a exkurzí na téma: UMĚNÍ.

Plakát


Den otevřených dveří KVK  - 19. 1. 2018


Informace o organizaci dne otevřených dveří 2017 (všeobecné informace FPE)

Organizace dne otevřených dveří.

Informace o přijímacím řízení 2018/2019


Více informací o přijímacím řízení a studiu na KVK - ZDE Informace k databázi ARTFOLIO

Databáze ARTFOLIO je autonomní výuková databáze, která je zcela ve správě KVK. V případě, že máte problém s prací v databázi (nikoliv s přihlášením), postupujte podle níže uvedeného návodu:

1. Kontaktujte vyučujícího předmětu, který se Vám nezobrazuje, a ujistěte se, zda jej nechal v databázi otevřít.

2. V případě, že jste se ujistili o otevření předmětu v daném semestru, a přesto se Vám v ARTFOLIU nezobrazuje, kontaktujte správce databáze. Správcem databáze je v současnosti PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D. (podlipsk@kvk.zcu.cz).

3. V případě, že Vás ARTFOLIO eviduje pod již neaktuálním (nesprávným) jménem nebo příjmením, vězte, že se momentálně tento stav nedá napravit. Databáze importuje Vaše nacionále na začátku akademického roku a v jeho průběhu je již neaktualizuje. Nezbývá tedy, než vydržet...


Patička