Přejít k obsahu

Výuka

Zkratka Název Semestr
KVD/BAP1 Bakalářská práce 1 Letní
KVD/BAP2 Bakalářská práce 2 Letní
KVD/DDS Databáze a dat. systémy pro vzdělávání Letní
KVD/DIDI1 Didaktika informatiky 1 Zimní
KVD/DII2Z Didaktika informatiky 2 pro ZŠ Letní
KVD/DII3Z Didaktika informatiky 3 pro ZŠ Zimní
KVD/DPTS Digit. techn. jako pomocník při studiu Letní
KVD/DIPLS Diplomový seminář Letní
KVD/DS2 Diplomový seminář 2 Letní
KVD/ELVV E-learning ve vzdělávání Letní
KVD/ITV Informační technologie ve výuce Letní
KVD/ITVV Informační technologie ve výuce Letní
KVD/IVA Informatika a volnočasové aktivity Zimní
KVD/MMV1 Multimédia pro vzdělávání 1 Letní
KVD/PZ Periferní zařízení pro vzdělávání Letní
KVD/PSDSB Počítačové sítě pro vzdělávání Letní
KVD/PRAXE Praxe informatiky Letní
KVD/PGMAP Programování v aplikacích Letní
KVD/PGM1P Programování 1 pro vzdělávání Letní
KVD/PGM2B Programování 2 pro vzdělávání Letní
KVD/SVVT Současné směry vývoje výpočetní techniky Zimní
KVD/SPCMZ Správa PC a mob. zařízení pro vzdělávání Letní
KVD/SZZIZ Státní závěr. zk. z informatiky pro ZŠ Letní
KVD/SZB Státní závěrečná zkouška Letní
KVD/SINFS Školské informační a databázové systémy Letní
KVD/TCHP Technika počítačů pro vzdělávání Zimní
KVD/TCHP2 Technika počítačů 2 Zimní
KVD/VTVS Výpočetní technika ve společnosti Letní
KVD/WTV Webové technologie pro vzdělávání Zimní
KVD/ZTGI Zprac. textových a grafických informací Letní
KVD/ZPKP Zpracování kvalifikační práce Zimní

Patička