Přejít k obsahu

Studijní předměty

Zkratka Název Semestr
KTV/APM Antropomotorika Letní
KTV/APLG Aplikované formy gymnastiky Zimní
KTV/A1 Atletika 1 Zimní
KTV/A2 Atletika 2 Letní
KTV/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní
KTV/BP2 Bakalářská práce 2 Letní
KTV/ADZS Didaktika atletiky ZŠ Letní
KTV/DBFZS Didaktika basketbalu a fotbalu ZŠ Letní
KTV/DI1ZS Didaktika TV 1 ZŠ Zimní
KTV/DVFZS Didaktika volejbalu a florbalu ZŠ Letní
KTV/DSTV1 Diplomový seminář 1 Letní
KTV/DS2 Diplomový seminář 2 Letní
KTV/GYM1 Gymnastika 1 Letní
KTV/GYM2 Gymnastika 2 Zimní
KTV/HITK Historie tělesné kultury Zimní
KTV/HOR Horolezectví Letní
KTV/KK Kondiční kulturistika Letní
KTV/AKU Kurz atletiky Letní
KTV/KBRLH Kurz bruslení a ledního hokeje Zimní
KTV/LY1 Kurz lyžování 1 Zimní
KTV/LY2 Kurz lyžování 2 Zimní
KTV/KSHER Kurz sportovních her Letní
KTV/KVOT Kurz vodní turistiky Letní
KTV/LVKNŠ Letní výcvikový kurz Letní
KTV/LVK Letní výcvikový kurz Letní
KTV/MPA Metodika organizace pohybových aktivit Zimní
KTV/MV Metodologie výzkumu Zimní
KTV/MPF1 Moderní pohybové formy 1 Zimní
KTV/MPF2 Moderní pohybové formy 2 Letní
KTV/PTVS Pedagogika tělesné výchovy a sportu Letní
KTV/PL1 Plavání 1 Zimní
KTV/PL2 Plavání 2 Letní
KTV/PR2 Pohybová rekreace 2 Zimní
KTV/PS Pohybová skladba Letní
KTV/PP Průběžná praxe Letní
KTV/PP1 Průběžná praxe 1 Zimní
KTV/PP2 Průběžná praxe 2 Letní
KTV/PSMU Psychologie PA a motor. učení Zimní
KTV/PSYSP Psychologie sportu Zimní
KTV/RKPF Rekreačně kondiční programy a fitness Letní
KTV/GSBR Sebeobrana Zimní
KTV/SHFRL Sportovní hry - florbal Letní
KTV/SHFO Sportovní hry - fotbal Zimní
KTV/SH1 Sportovní hry 1 Zimní
KTV/SH2 Sportovní hry 2 Zimní
KTV/SH3 Sportovní hry 3 Letní
KTV/BSM Sportovní masáž Zimní
KTV/SM Sportovní medicína Zimní
KTV/SPD Sportovní příprava dětí Letní
KTV/STR Sportovní trénink Letní
KTV/SZB Státní závěrečná zkouška Letní
KTV/BSZT Státní závěrečná zkouška Letní
KTV/DTVMS Státní závěrečná zkouška - 6. část Letní
KTV/SZ Státní zkouška Letní
KTV/TA1 Tance 1 Zimní
KTV/TA2 Tance 2 Letní
KTV/BPPZK TD sportů a pobytu v přírodě Zimní
KTV/TVDI Tělesná výchova - didaktika Letní
KTV/TVLK Tělesná výchova - letní kurz Zimní
KTV/TVUI Tělesná výchova pro učitele 1 Letní
KTV/TVUO Tělesná výchova pro učitele 2 Letní
KTV/TV1 Tělesná výchova 1 Zimní
KTV/TV2 Tělesná výchova 2 Letní
KTV/TV3 Tělesná výchova 3 Letní
KTV/TV4 Tělesná výchova 4 Zimní
KTV/TV5 Tělesná výchova 5 Letní
KTV/TDZTV Teorie a didakt. zdravot. těles. výchovy Letní
KTV/UPL Úpoly Letní
KTV/ZG Základní gymnastika Zimní
KTV/ZAPA Základy aplikovaných pohybových aktivit Letní
KTV/ZRSA Základy řízení sportovních akcí Letní
KTV/ZTK Základy tělesné kultury Zimní
KTV/ZAFY Zátěžová fyziologie Letní
KTV/ZRTV Zdravotně regenerační tělesná výchova Zimní
KTV/ZDR Zdravotní TV Zimní

Patička