Přejít k obsahu

Studijní materiály

Didaktika psychologie

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Didaktika psychologie - sylabus přednášky 29.09.2016
KPS/DIPSA _ požadavky k zápočtu 29.09.2016
Formulář pro didakt.analýzu učiva (didanuc) 29.09.2016
Formulář pro didakt.analýzu učiva (didanuc) 29.09.2016
KPS/DIPSB - požadavyk k zápočtu 07.09.2015
Inventář výukových metod - ispirace pro tvorbu did.analýzy učiva 15.10.2013
Spektrum vzdělávacích cílů - slovesa očekávaných výstupů 15.10.2013
Psychologie v RVP pro gymnázia 29.09.2013
Didaktika psychologie - literatura 29.09.2013
Aktivní slovesa pro formulaci očekávaných výstupů 26.09.2013
KPS/DIPSA _ požadavky k zápočtu 29.09.2016
KPS/DIPSB Požadavky ke kombinované zkoušce 30.10.2014
Didaktika psychologie - sylabus přednášky 29.09.2016

Interkulturní psychologie

KPS/INKPS požadavky ke zkoušce, materiály k přednáškám PhDr. V.Kosíková, Ph.D. 17.10.2012

Krizová intervence

Krizová intervence 04.05.2017
KPS/KRI Otázky ke zkoušce 30.04.2016

Management stresu

Copingové strategie a literatura k MNS 11.11.2014
KPS/MNS: Požadavky k zápočtu PhDr. V. Holeček, Ph.D. 10.12.2015

Náslechová praxe

Pozadavky k zapoctu NASPX 2016 22.11.2016
Formulář pro hospitační záznam 25.11.2013
Reflexe NASPX (formulář pro zápočtovou práci) 25.11.2013

Pedagogická psychologie

prezentace přednášek PEPS B (Dr. Kosíková) 12.04.2017
PEPS - prezentace, okruhy (Dr. Kosíková) 12.04.2017
prezentace přednášek PPSS (Dr. Kosíková) 05.04.2017
Okruhy ke zkoušce z RPEPS (Mgr. K. Kubíková, Ph.D.) 03.12.2015
KPS/PEPS Pedagogická psychologie (pro uč. 1. st. ZŠ) - okruhy ke zkoušce PhDr. A. Aišmanová 16.05.2015
KPS/RPEPS: Pokyny k sem.práci (náhradní způsob plnění studijních povinností) PhDr. A. Aišmanová 23.09.2014
KPS/PEPSB - Pedagogická psychologie - okruhy ke zkoušce PhDr. V. Kosíková, Ph.D. 06.02.2014
KPS/RPEPS Pedagogická psychologie - literatura PhDr. A. Aišmanová 08.10.2013
KPS/PEPS Pedagogická psychologie (pro MŠ) - okruhy ke zkoušce PhDr. A. Aišmanová 17.10.2012

Pozitivní psychologie

Rozpis prezentací - data a jména referujících 05.10.2016
Požadavky plnění předmětu POPS 29.09.2016

PPSS

Formulář -reflexe odučené hodiny 01.05.2017

Psychologie osobnosti - dotazníky sebepoznání (na zápočet)

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Energetické koláče_převod na grafy 04.03.2017
Sebehodnocení_3 obrazy "Já" 08.10.2015
Dotazník sebehodnocení_profil osobnosti 08.10.2015
Normy pro testy ze semináře PSOS 17.10.2012
Styly řešení konfliktů 17.10.2012
Dotazníky ke stresu - popis a normy 17.10.2012
Stupeň stresové zátěže 17.10.2012
Stres neničí jen duši, ale i tělo 17.10.2012
Náchylnost ke stresu 17.10.2012
Zdroj a úroveň stresu 17.10.2012
Dotazník o temperamentu (sémantický diferenciál, slouží výzkumu) 17.10.2012
Vlastnosti klasické typologie temperamentu 17.10.2012
Test potřeb 17.10.2012
Vzorec temperamentu Eysenckův osobnostní dotazník online na http://www.temperament.wladik.net 03.04.2013
Normy dotazníku "Vzorec temperamentu" 17.10.2012
Typ představivosti 17.10.2012

Psychologie osobnosti - pokyny

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

KPS/PSOSO: Stručný sylabus přednášky z Ps.osobnosti (pouze základní učivo) 11.05.2016
KPS/PSOSO Psychologie osobnosti - požadavky pro studenty CŽV PhDr. V. Holeček, Ph.D. 03.03.2016
KPS/PSOSO Titulní strana a šablona příloh sem.práce 25.02.2016
KPS/PSOSO Požadavky k zápočtu a zkoušce PhDr. V. Holeček, Ph.D.; Mgr. K. Šámalová 03.03.2016
KPS/PSOU Psychologie osobnosti učitele (1.st.ZŠ) - požadavky k zápočtu 06.02.2014
KPS/PSOS Požadavky k zápočtu a ke zkoušce PhDr. V. Holeček, Ph.D. 11.10.2013
KPS/PSOS materiály k přednášce (pro učitelství prakt.vyuč. a odborného výcviku) PhDr. V. Holeček, Ph.D. 11.10.2013
KPS/PSOU Psychologie osobnosti učitele (1.st.ZŠ) - sylabus přednášky PhDr. V. Holeček, Ph.D. 06.02.2014

Psychologie osobnosti - přehledy pro přednášky

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Reakce na frustraci, druhy deprivací 17.10.2012
Inteligence - její druhy a pásma 17.10.2012
Kretschmerova typologie temperamentu 17.10.2012
Třídění potřeb 17.10.2012
Přístupy k psychologii osobnosti 17.10.2012
Struktura osobnosti 17.10.2012

Psychologie práce a organizace

Přehledová studie 13.11.2014
Nezaměstnanost 06.12.2013
Osobnost vedoucího pracovníka 24.04.2013
KPS/PSPO Otázky ke zkoušce Mgr. K. Kubíková 27.11.2012

Psychologie zdraví

KPSPSZD-Sylabus přednášky_2.část 03.12.2015
KPS/PSZD-Sylabus přednášky_1.část PhDr. B. Jiřincová 16.11.2015
KPS/PSZD doporučená literatura PhDr. B. Jiřincová 17.10.2012
KPS/PSZD problémové okruhy ke zkoušce PhDr. B. Jiřincová 17.10.2012

Psychopatologie

Neorganické poruchy spánku 14.05.2013
KPS/PSPAO Otázky z psychopatologie doc. PhDr. J. Miňhová, CSc. 02.05.2013
KPS/PSPAB Dětská psychopatologie Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PSPAB Poruchy motivačních procesů Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PSPAB Podklady pro výuku Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012

Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele

KPS/PADIU Úvod do psychopatologie Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PADIU Speciální psychopatologie Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PADIU Poruchy motivačních procesů Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PADIU Poruchy kognitivních procesů Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PADIU Mentální retardace Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PADIU Dětská psychopatologie Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012

Psychosomatika

PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.

Trávicí trakt a psychosomatika 09.05.2014
Dýchací soustava a psychosomatika 09.05.2014
Psychosomatika - požadavky k zápočtu PhDr. Michal Svoboda, Ph.D. 13.03.2014

Psychoterapie

KPS/PSTEA materiály Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc 17.10.2012
KPS/PSTEB materiály Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc 17.10.2012
KPS/PSTE Otázky ke zkoušce Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc 17.10.2012

Selfmanagement

Studijní texty, požadavky k zápočtu PaedDr. et PhDr. Věra Kosíková, Ph.D. 22.02.2015

Sociálně psychologické techniky

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Energetické koláče - excel.soubor - převod na grafy 07.10.2016
KPS/9PSYV Požadavky k zápočtu pro CŽV_Spec.pedagogika 07.10.2016

Sociální psychologie

KPS/SOPS Sociální psychologie Doc. PhDr. J. Miňhová, CSc. 17.10.2012

Statistika pro psychology

Význam psychologických dat (hodnot) zadaných na semináři 04.03.2013

Školní psychologie

SKOPS: Školní psychologie pro výchovné poradce - požadavky k zápočtům PhDr. V. Holeček, Ph.D. (vyučující SKOPS) 15.10.2015
Okruhy otázek k závěrečné zkoušce pro výchovné poradce Mgr.P.Soukupová (garant studia) 15.10.2015
KPS/SKOPS-Okruhy ke zkoušce-rozdělení-prezenční studium 14.10.2014
Dotazník pro učitele otázky, které zajímají školní psychology 04.03.2013
Kdo je kdo v naší třídě průzkum rolí žáků ve školní třídě 04.03.2013
Nedokončené věty (projektivní technika) 04.03.2013
Dotazník pro identifikaci rolí ve školní třídě "peer-nomination dotazník" 04.03.2013
Dotazník o drogách 04.03.2013
Průzkum šikanování Dotazník 04.03.2013
Sociometrie ve školní třídě Dotazník 04.03.2013
Naše třída - program pro vyhodnocení (v excelu) 04.03.2013
Naše třída Dotazník včetně norem 04.03.2013
Hodnocení učitele žákem Dotazník 04.03.2013
Osobnost úspěšného učitele 04.03.2013
Sylabus přednášky ze školní psychologie 04.03.2013
KPS/SKOPS Požadavky k zápočtu a otázky ke zkoušce - kombinované studium PhDr.V.Holeček Ph.D.; PhDr. V.Kosíková, Ph.D. 09.10.2013

Teorie a praxe asertivity

Jednoduché asertivní reakce PhDr. Božena Jiřincová 14.04.2015

Výstupová praxe

Rozvrh na výstupovou praxi 03.04.2013
Pokyny k praxi a požadavky k zápočtu Podrobné pokyny obdrží studenti na hodinách DIPSB 30.03.2016
Vzor přípravy na vyučovací hodinu 03.04.2013

Zdravotní problémy dospívání

KPS/ZPD Zdravotní rizika MUDr. Marie Šamanová 17.10.2012
KPS/ZPD Onemocnění MUDr. Marie Šamanová 17.10.2012

ZPPEC

ZPPEC 2017 21.03.2017

Patička