Přejít k obsahu

Studijní materiály

Zdravotní problémy dospívání

KPS/ZPD Zdravotní rizika MUDr. Marie Šamanová 17.10.2012
KPS/ZPD Onemocnění MUDr. Marie Šamanová 17.10.2012

Vývojová psychologie

KPS/VYPS Okruhy ke zkoušce, požadavky k zápočtu PhDr.L.Novotná 17.10.2012

Výstupová praxe

Pokyny k praxi a požadavky k zápočtu Podrobné pokyny obdrží studenti na hodinách DIPSB 30.03.2016
Vzor přípravy na vyučovací hodinu 03.04.2013
Rozvrh na výstupovou praxi 03.04.2013

VYPSO - doc. Liberská

The developmental processes Picture of%09model 12.04.2016
tasks for students 12.04.2016
RELATIONS tekst Liberska text for questions%09II 12.04.2016
Activity of person in old age - text for%09questions I 12.04.2016

Teorie a praxe asertivity

Jednoduché asertivní reakce PhDr. Božena Jiřincová 14.04.2015

Školní psychologie

SKOPS: Školní psychologie pro výchovné poradce - požadavky k zápočtům PhDr. V. Holeček, Ph.D. (vyučující SKOPS) 15.10.2015
Okruhy otázek k závěrečné zkoušce pro výchovné poradce Mgr.P.Soukupová (garant studia) 15.10.2015
KPS/SKOPS-Okruhy ke zkoušce-rozdělení-prezenční studium 14.10.2014
KPS/SKOPS Požadavky k zápočtu a otázky ke zkoušce - kombinované studium PhDr.V.Holeček Ph.D.; PhDr. V.Kosíková, Ph.D. 09.10.2013
Dotazník pro učitele otázky, které zajímají školní psychology 04.03.2013
Kdo je kdo v naší třídě průzkum rolí žáků ve školní třídě 04.03.2013
Nedokončené věty (projektivní technika) 04.03.2013
Dotazník pro identifikaci rolí ve školní třídě "peer-nomination dotazník" 04.03.2013
Dotazník o drogách 04.03.2013
Sociometrie ve školní třídě Dotazník 04.03.2013
Průzkum šikanování Dotazník 04.03.2013
Naše třída - program pro vyhodnocení (v excelu) 04.03.2013
Naše třída Dotazník včetně norem 04.03.2013
Hodnocení učitele žákem Dotazník 04.03.2013
Osobnost úspěšného učitele 04.03.2013
Sylabus přednášky ze školní psychologie 04.03.2013

Statistika pro psychology

Význam psychologických dat (hodnot) zadaných na semináři 04.03.2013

Sociální psychologie

KPS/SOPS Sociální psychologie Doc. PhDr. J. Miňhová, CSc. 17.10.2012

Sociálně psychologické techniky

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

KPS/SPT - požadavky k zápočtu pro komb.studium uč. pro 1.st.ZŠ PhDr. Václav Holeček, Ph.D. 20.01.2016
KPS/SPV: Sociálně-ps. výcvik - pro studenty FZS (požadavky k zápočtu) PhDr. Václav Holeček, Ph.D. 16.11.2015
Ukázka sem.práce - zápočet neudělen 11.09.2013
Ukázka sem.práce - zápočet udělen 11.09.2013

Selfmanagement

Studijní texty, požadavky k zápočtu PaedDr. et PhDr. Věra Kosíková, Ph.D. 22.02.2015

Psychoterapie

KPS/PSTEA materiály Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc 17.10.2012
KPS/PSTEB materiály Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc 17.10.2012
KPS/PSTE Otázky ke zkoušce Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc 17.10.2012

Psychosomatika

PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.

Trávicí trakt a psychosomatika 09.05.2014
Dýchací soustava a psychosomatika 09.05.2014
Psychosomatika - požadavky k zápočtu PhDr. Michal Svoboda, Ph.D. 13.03.2014

Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele

KPS/PADIU Úvod do psychopatologie Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PADIU Speciální psychopatologie Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PADIU Poruchy motivačních procesů Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PADIU Poruchy kognitivních procesů Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PADIU Mentální retardace Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PADIU Dětská psychopatologie Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012

Psychopatologie

Otázky z psychopatologie 02.05.2013

Psychopatologie

Neorganické poruchy spánku 14.05.2013
KPS/PSPAO Otázky z psychopatologie doc. PhDr. J. Miňhová, CSc. 02.05.2013
KPS/PSPAB Dětská psychopatologie Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PSPAB Poruchy motivačních procesů Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PSPAB Podklady pro výuku Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012

Psychologie zdraví

KPSPSZD-Sylabus přednášky_2.část 03.12.2015
KPS/PSZD-Sylabus přednášky_1.část PhDr. B. Jiřincová 16.11.2015
KPS/PSZD doporučená literatura PhDr. B. Jiřincová 17.10.2012
KPS/PSZD problémové okruhy ke zkoušce PhDr. B. Jiřincová 17.10.2012

Psychologie pro FZS

výkonové vlastnosti 06.12.2013

Psychologie práce a organizace

Přehledová studie 13.11.2014
Přehledová studie 05.11.2014
Nezaměstnanost 06.12.2013
Osobnost vedoucího pracovníka 24.04.2013
KPS/PSPO Otázky ke zkoušce Mgr. K. Kubíková 27.11.2012

Psychologie osobnosti - přehledy pro přednášky

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Reakce na frustraci, druhy deprivací 17.10.2012
Inteligence - její druhy a pásma 17.10.2012
Kretschmerova typologie temperamentu 17.10.2012
Třídění potřeb 17.10.2012
Přístupy k psychologii osobnosti 17.10.2012
Struktura osobnosti 17.10.2012

Psychologie osobnosti - pokyny

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

KPS/PSOSO: Stručný sylabus přednášky z Ps.osobnosti (pouze základní učivo) 11.05.2016
KPS/PSOSO Psychologie osobnosti - požadavky pro studenty CŽV PhDr. V. Holeček, Ph.D. 03.03.2016
KPS/PSOSO Požadavky k zápočtu a zkoušce PhDr. V. Holeček, Ph.D.; Mgr. K. Šámalová 03.03.2016
KPS/PSOSO Titulní strana a šablona příloh sem.práce 25.02.2016
KPS/PSOU Psychologie osobnosti učitele (1.st.ZŠ) - požadavky k zápočtu 06.02.2014
KPS/PSOU Psychologie osobnosti učitele (1.st.ZŠ) - sylabus přednášky PhDr. V. Holeček, Ph.D. 06.02.2014
KPS/PSOS Požadavky k zápočtu a ke zkoušce PhDr. V. Holeček, Ph.D. 11.10.2013
KPS/PSOS materiály k přednášce (pro učitelství prakt.vyuč. a odborného výcviku) PhDr. V. Holeček, Ph.D. 11.10.2013

Psychologie osobnosti - dotazníky sebepoznání (na zápočet)

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Sebehodnocení_3 obrazy "Já" 08.10.2015
Dotazník sebehodnocení_profil osobnosti 08.10.2015
Vzorec temperamentu Eysenckův osobnostní dotazník online na http://www.temperament.wladik.net 03.04.2013
Normy pro testy ze semináře PSOS 17.10.2012
Styly řešení konfliktů 17.10.2012
Dotazníky ke stresu - popis a normy 17.10.2012
Stupeň stresové zátěže 17.10.2012
Stres neničí jen duši, ale i tělo 17.10.2012
Náchylnost ke stresu 17.10.2012
Zdroj a úroveň stresu 17.10.2012
Dotazník o temperamentu (sémantický diferenciál, slouží výzkumu) 17.10.2012
Vlastnosti klasické typologie temperamentu 17.10.2012
Test potřeb 17.10.2012
Normy dotazníku "Vzorec temperamentu" 17.10.2012
Typ představivosti 17.10.2012

Pedagogická psychologie

Okruhy ke zkoušce z RPEPS (Mgr. K. Kubíková, Ph.D.) 03.12.2015
KPS/PEPS Pedagogická psychologie (pro uč. 1. st. ZŠ) - okruhy ke zkoušce PhDr. A. Aišmanová 16.05.2015
KPS/RPEPS: Pokyny k sem.práci (náhradní způsob plnění studijních povinností) PhDr. A. Aišmanová 23.09.2014
KPS/PEPSB - Pedagogická psychologie - okruhy ke zkoušce PhDr. V. Kosíková, Ph.D. 06.02.2014
KPS/RPEPS Pedagogická psychologie - literatura PhDr. A. Aišmanová 08.10.2013
KPS/PEPS Pedagogická psychologie (pro MŠ) - okruhy ke zkoušce PhDr. A. Aišmanová 17.10.2012

Náslechová praxe

Požadavky k zápočtu z NASPX PhDr. V. Holeček, Ph.D. 16.11.2015
Formulář pro hospitační záznam 25.11.2013
Reflexe NASPX (formulář pro zápočtovou práci) 25.11.2013

Management stresu

KPS/MNS: Požadavky k zápočtu PhDr. V. Holeček, Ph.D. 10.12.2015
Copingové strategie a literatura k MNS 11.11.2014

Krizová intervence

KPS/KRI Otázky ke zkoušce 30.04.2016
Prezentace - Krizová intervence 30.04.2016

Interkulturní psychologie

KPS/INKPS požadavky ke zkoušce, materiály k přednáškám PhDr. V.Kosíková, Ph.D. 17.10.2012

Ekonomika a řízení pomáhajících profesí

KPS/ERPP Tématické okruhy k přednášce Ing.Gustav Šlechta 17.10.2012

Didaktika psychologie

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Formulář pro didakt.analýzu učiva (didanuc) 15.02.2016
KPS/DIPSA _ požadavky k zápočtu 06.11.2015
KPS/DIPSB - požadavyk k zápočtu 07.09.2015
KPS/DIPSB Požadavky ke kombinované zkoušce 30.10.2014
Didaktika psychologie - sylabus přednášky 21.09.2014
Inventář výukových metod - ispirace pro tvorbu did.analýzy učiva 15.10.2013
Spektrum vzdělávacích cílů - slovesa očekávaných výstupů 15.10.2013
Psychologie v RVP pro gymnázia 29.09.2013
Didaktika psychologie - literatura 29.09.2013
Aktivní slovesa pro formulaci očekávaných výstupů 26.09.2013

Dětská psychopatologie

KPS/DPSPA okruhy ke zkoušce, požadavky k zápočtu PhDr.L.Novotná 17.10.2012