Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2011

  Počet Rok
Počet titulů 2
BRABCOVÁ, D., BERAN, J., MIŇHOVÁ, J. Jak souvisí kvalita života epileptiků s jejich dispozicemi k neurotickým poruchám?. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, roč. 107, č. 2, s. 73-77. ISSN: 1212-0383
  Detail publikace
LOVASOVÁ, V., BRABCOVÁ, D. Reflexe studentů kombinované formy doktorského studijního programu psychologie. In PhD existence I : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. s. 190-196. ISBN: 978-80-244-2858-1
  Detail publikace

Patička