Přejít k obsahu

KPS/SBP1

Jak jsme se domluvili v průběhu semestru, další konzultace ke statistickým výpočtům v bak.pracích budou probíhat takto:

1) ve středu  4.1. 2017 od 10.30 hod. - výpočet t-testů
2) ve středu 11.1. 2017 od 10.30 hod. - výpočet chí-kvadrátu
3) ve středu 25.1. 2017 od 10.30 hod. - výpočet korelačních koeficientů

Prosím autory BP, aby zaslali předem všechny hodnoty v excelu. Sraz před sekretariátem KPS - učebna bude upřesněna.

 

Zápočet z předmět SBP1, DISE a DISE1 

uděluji po předložení těchto dvou dokumentů:

1) "Zápočtového protokolu" - podepisuje autor a vedoucí práce + sekretářka katedry

2) "Projektu BP/DP" - vypracuje podle formuláře autor ve spolupráci s vedoucím práce.

Formuláře k těmto dokumentům jsou k dispozici níže ke stažení. V písemné podobě nutno odevzdat řádně vyplněné oba dokumenty - jinak nebude zápočet udělen. Požadavky k zápočtu jsou podrobně vysvětleny na seminářích (uvedeny jsou také v obou dokumentech, které nutno předložit). Než pošlete mail s dotazem, znovu si prosím prostudujte na těchto www stránkách uvedené pokyny. Věřím, že tam naleznete všechny odpovědi na vaše otázky.

Projekt BP/DP i zápočtový protokol možno odevzdávat sekretářce katedry kdykoliv v jejích úředních hodinách.

Poslední zápočty z předmětu KPS/SBP1 bych rád udělil nejpozději do začátku LS 2017!!!

 

KPS/DISE1 a KPS/DISE

termíny seminářů budou oznámeny na začátku LS 2017, zápočet bude udělován v červnu 2017.

PhDr. V. Holeček, Ph.D., vyučující SBP1, DISE a DISE1

 

Citování literatury a pramenů - odkaz na prezentaci:

http://home.zcu.cz/~firstova/PED_psych_citace.ppt

 

 

Upozornění:

Termíny obhajob v akad.roce 2016/2017 zde

 

Materiály k BP a DP

Pokyny k psaní BP a DP
Projekt BP/DP
Zápočtový protokol
Žádost o povolení výzkumu
Elektronické informační zdroje
Archív

Bakalářské práce

Vzor zadání BP
Bakalářské práce - zadání
Vyhlášená témata BP pro akademický rok 2016-17
Desky bakalářské práce
Šablona pro psaní bakalářské práce
Titulní strana BP a prohlášení
Postup vypracování BP
Archív

Diplomové práce

Diplomové práce - zadání
Temata DP 2016 17
Desky diplomové práce
Šablona pro psaní diplomové práce
Titulní strana DP a prohlášení
Postup vypracování DP
Archív

Patička