Přejít k obsahu

Přijímací zkoušky

Pro rok 2017/2018 se nekonají přijímací zkoušky ani přípravné kurzy do oborů:

1) Bakalářský obor Psychologie se zaměřením na vzdělávání

2) Navazující magisterský obor Učitelství psychologie pro SŠ   

3) Bakalářský obor Výchova ke zdraví

4) Navazující magisterský obor Učitelství výchovy ke zdraví                              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navazující magisterské studium učitelství všech aprobací ZŠ a SŠ

Obecné informace o přij. řízení pro akademický rok 2017/18 najdete na www stránkách FPE:
http://www.zcu.cz/study/applicants/

Písemná zkouška z pedagogiky a psychologie se skládá z 20 otázek. Ze 4 nabízených možností je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se neodečítá žádná hodnota. Jedná se o zkoušení znalostí z oblasti základů pedagogiky (10 otázek) a obecné, sociální a vývojové psychologie (10 otázek). Maximum dosažených bodů je 20. Délka trvání zkoušky je 20 minut. V případě, že uchazeč splnil závěrečnou zkoušku z bloku pedagogicko-psychologických předmětů (KPG/ZZK) na FPE ZČU v Plzni, je mu přiděleno 20 bodů a písemnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nekoná. Student splnění zkoušky nedokládá.

Přípravný kurz na tento písemný test z Pg a Ps organizuje katedra pedagogiky (v případě dostatečného počtu zájemců)

K psychologické části písemného testu doporučujeme sestudovat alespoň následující základní literaturu:
HOLEČEK,V.,MIŇHOVÁ,J.,PRUNNER,P. Psychologie pro právníky.Plzeň: Čeněk,2007.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.

Patička