Přejít k obsahu

Konzultační hodiny vyučujících KPS

Konzultační hodiny KPS ve zkouškovém období 2017/18

platné od 21. 5. do 29. 6. 2018

Konzultace mimo níže uvedené termíny jsou možné po dohodě s vyučujícím. Kontakt na vyučující naleznete na webu KPS ve složce: "Lidé na katedře".

 

Doc. PhDr. Jana MIŇHOVÁ, CSc. – kancelář CH 221 nebo CH 210
vedoucí KPS

středa 11.00 – 13.00

 

doc. MUDr. Jiří BERAN, CSc.

Pouze po předchozí mailové domluvě - BERAN@fnplzen.cz

 

Mgr. Aneta BOHÁČOVÁ - kancelář CH 223

Pouze po předchozí mailové domluvě - bohacova@students.zcu.cz 


Mgr. Dana BURŠÍKOVÁ, Ph.D. - kancelář CH 210 a nebo KL 407

Tajemnice KPS

Pouze po předchozí mailové domluvě - dbrabcov@kps.zcu.cz

 

PhDr. Václav HOLEČEK, Ph.D. - kancelář CH 210a

Zástupce vedoucí KPS

středa 11.00 – 13.00


Mgr. Václava KLIMTOVÁ - kancelář CH 210b
úterý 11.00 – 12.00

 

PhDr. et PaedDr. Věra KOSÍKOVÁ, Ph.D. - kancelář CH 210a

Bude doplněno.


Mgr. Kateřina KUBÍKOVÁ, Ph.D. - kancelář CH 219

Bude doplněno.


PhDr. Mgr. Kateřina LOHROVÁ, Ph.D. - kancelář CH 225

Bude doplněno.


Mgr. Vladimíra LOVASOVÁ, Ph.D. - kancelář CH 225

středa 10.00 – 12.00

 

PhDr. Veronika Anna POLIŠENSKÁ, Ph.D., MSc. - kancelář CH 225
Pouze po předchozí mailové domluvě - polisen@kps.zcu.cz

 

PhDr. Michal SVOBODA, Ph.D. - kancelář CH 210b

Vedoucí Oddělení psychologie zdraví a výchovy ke zdraví

Bude doplněno.

 

PhDr. Alena SZACHTOVÁ - kancelář CH 219

Bude dopněno.


externí vyučující:

PhDr. Alexandra AIŠMANOVÁ - kancelář CH 223 - aismanov@kps.zcu.cz

Mgr. et. Mgr. Petra ŠPAČKOVÁ - spackovap@plzen.eu


 

 

Patička