Přejít k obsahu

Konzultační hodiny

ve zkouškovém období ZS 2017/2018 (od 2.1. do 11.2.2018)

(Na konzultace je vhodné se objednávat předem nejlépe prostřednictvím e-mailu!)

 Mgr. et MgA. Roman Černík CH-227 St 08:00 – 09:00
 MgA. Eva Gažáková, Ph.D. CH-227 Út 09:00 – 10:30
 prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH CH-224 4.1. (12:00 – 13:00)
5.1., 19.1. a 25.1. (18:00 – 19:00)
 Mgr. Šárka Káňová, Ph.D. CH-206 Út 09:00 – 10:00
 doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. CH-206 Pouze dle dohody mailem
(kocurova@kpg.zcu.cz)
 PhDr. Josef Levý CH-224 Po 15:00 – 16:00
jinak dle dohody mailem
 Mgr. Milan Podpera, Ph.D. CH-227 Po 11:00 – 12:30
 doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. CH-218 3.1., 4.1., 8.1., 9.1., 11.1., 12.1.
16.-18.1., 23.-25.1. a 30.1.
(vždy 09:00 – 11:00)
jinak dle dohody mailem
 PhDr. Josef Slowík, Ph.D. CH-226  5.1. (11:00 – 12:30)
11.1., 25.1. a 8.2. (vždy 10:30 – 12:00)
15.1. a 1.2. (vždy 08:30 – 10:00)
 Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D. CH-226  Po 11:00 – 12:30
 PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. CH-220 Út 09:00 – 10:30
16.1. jsou KH zrušeny!
jinak dle dohody mailem
 doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. CH-206  Pouze dle dohody mailem
(jan.siska@pedf.cuni.cz)
 prof. PaedDr. G. Švejda, CSc. dr.h.c. CH-222 Pouze dle dohody mailem
(gsvejda@seznam.cz)
 PhDr. Markéta Zachová, Ph.D. CH-222 St 09:00 – 11:00
kromě 3.1. a 17.1.!
jinak dle dohody mailem

Patička