Přejít k obsahu

Konzultační hodiny

ve zkouškovém období LS 2016/2017 (od 22.5. do 30.6.2017)

(Na konzultace je vhodné se objednávat předem nejlépe prostřednictvím e-mailu!)

 Mgr. et MgA. Roman Černík CH-227 Čt 08:00 – 09:00
 MgA. Eva Gažáková, Ph.D. CH-227 24.5. (09:00 – 11:00)
29.5. (13:00 – 14:30)
5.6. a 20.6. (09:00 – 10:30)
15.6. a 26.6. (11:00 – 12:30)
 prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH CH-224 25.5. (12:00 – 12:30 / 15:30 – 16:00 /
19:00 – 19:30)
31.5. a 1.6. (16:00 – 17:00)
12.6. (15:30 – 17:00)
 Mgr. Šárka Káňová, Ph.D. CH-206 St 09:00 – 10:00
jinak dle dohody
 doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. CH-206 26.5. a 23.6. (12:00 – 14:00)
9.6. (12:00 – 13:00)
15.6. (13:00 – 14:00)
 PhDr. Josef Levý CH-224 Po 15:00 – 16:30
jinak dle dohody mailem
 JUDr. Karel Mošna CH-224 Pouze dle dohody mailem
(karel.mosna@seznam.cz)
 Mgr. Milan Podpera, Ph.D. CH-227 Út 10:30 – 12:00 (kromě 23.5.)
 doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. CH-218 Pouze dle dohody mailem
(lapo@kpg.zcu.cz)
 PhDr. Josef Slowík, Ph.D. CH-226  23.5., 6.6., 15.6. a 23.6. (08:30 – 10:00)
1.6. (11:00 – 12:30)
28.6. (09:30 – 11:00)
 Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D. CH-226  Út 10:30 – 12:00
 PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. CH-220 Pouze dle dohody mailem
(safran@kpg.zcu.cz)
 doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. CH-206  Dlouhodobě nepřítomný
 prof. PaedDr. G. Švejda, CSc. dr.h.c. CH-222 Pouze dle dohody mailem
(gsvejda@seznam.cz)
 PhDr. Markéta Zachová, Ph.D. CH-222 Út 13:00 – 15:00 (kromě 23.5. a 6.6.)
jinak dle dohody

Patička