Přejít k obsahu

Výuka

Zkratka Název Semestr
KPG/AVO Aktivity v oboru Letní
KPG/ANO Andragogika Letní
KPG/AP Asistentská praxe Letní
KPG/DPGM Dějiny pedagogického myšlení Letní
KPG/DGPD Diagnostika předškolního dítěte Letní
KPG/DEVZ Didaktika elementárního vzdělání Zimní
KPG/DPMS1 Didaktika přírod. vzdělávání pro MŠ 1 Letní
KPG/DPMS2 Didaktika přírod. vzdělávání pro MŠ 2 Letní
KPG/DISE Diplomový seminář Letní
KPG/DS2 Diplomový seminář 2 Letní
KPG/DVMŠ3 Dramatická výchova pro MŠ 3 Letní
KPG/DV1 Dramatická výchova 1 Zimní
KPG/DV2 Dramatická výchova 2 Letní
KPG/DV3 Dramatická výchova 3 Zimní
KPG/DV4 Dramatická výchova 4 Letní
KPG/EPRV Exkurze k didaktice prvouky Zimní
KPG/EPŘ Exkurze k didaktice přírodovědy Letní
KPG/HMSMP Hra a její možnosti ve školním prostředí Letní
KPG/INKLP Inkluzivní pedagogika Letní
KPG/IPV Inkluzivní přístupy ve vzdělávání žáků Letní
KPG/MNTR Mentoring romských žáků Letní
KPG/MDV Metodika dramatické výchovy Zimní
KPG/MPV2 Metodika předškolního vzdělávání 2 Zimní
KPG/MET Metodologie pedagogického výzkumu Letní
KPG/MTV Moderní technologie ve vzdělávání Letní
KPG/MLKV Multikulturní výchova Letní
KPG/MKVVZ Multikulturní výchova a vzdělávání Letní
KPG/MKVV Multikulturní výchova a vzdělávání Letní
KPG/NAPXB Náslechová praxe - bakalářská Letní
KPG/OBDIS Obecná didaktika pro SŠ Letní
KPG/OBDIZ Obecná didaktika pro ZŠ Letní
KPG/OTVV Obecná teorie výchovy a vzdělávání Letní
KPG/OSR2 Osobnostní a sociální rozvoj 2 Letní
KPG/PEX Pedagogická exkurze Letní
KPG/PPVÝ1 Pedagogická praxe - výstupy Letní
KPG/PPVÝ2 Pedagogická praxe - výstupy Letní
KPG/PPN Pedagogická praxe náslechová, 1. třída Letní
KPG/PGNSA Pedagogika pro učitele NŠA Zimní
KPG/PGNSB Pedagogika pro učitele NŠB Letní
KPG/PAŠ Právní aspekty školství Letní
KPG/XPV2 Praxe - výstupy 2 Letní
KPG/PNPN1 Průběžná náslechová praxe NŠ - 1 Letní
KPG/PNPN2 Průběžná náslechová praxe NŠ - 2 Letní
KPG/DPŘI Prvouka, přírod., pěstitel. s didakt. I Zimní
KPG/DPŘII Prvouka,přírodověda,pěstit. s didakt. II Letní
KPG/PPG2 Předškolní pedagogika 2 Letní
KPG/RHV Reflexe a hodnocení kvality výuky Letní
KPG/SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní
KPG/SBP2 Seminář k bakalářské práci 2 Letní
KPG/SEXZ Sexuál. vých. v kontextu vých. ke zdraví Letní
KPG/SEXA Sexuální výchova Letní
KPG/SEXV Sexuální výchova Letní
KPG/SDP Skupinový dramatický projekt Zimní
KPG/SPGSS Sociální pedagogika SŠ Letní
KPG/SCZS Sociální pedagogika ZŠ Letní
KPG/SPGZS Sociální pedagogika ZŠ Letní
KPG/SPVT Sociální práce v terénu pro pedagogy Letní
KPG/XPS1 Souvislá praxe 1 Letní
KPG/XPS2 Souvislá praxe 2 Letní
KPG/SPEC Speciální pedagogika Letní
KPG/SPNS1 Speciální pedagogika NŠ1 Zimní
KPG/SPNS2 Speciální pedagogika NŠ2 Letní
KPG/SPMZ1 Speciální pedagogika pro MŠ a ZŠ Zimní
KPG/SPMZ2 Speciální pedagogika pro MŠ a ZŠ 2 Letní
KPG/SPEUS Speciální pedagogika pro učitele SŠ Letní
KPG/SPEUZ Speciální pedagogika pro učitele ZŠ Letní
KPG/SPUCH Specif. vývojové poruchy učení a chování Letní
KPG/SRPN Srovnávací pedagogika Letní
KPG/PGPSM Státní závěrečná zkouška - 1. část Letní
KPG/PGM Státní závěrečná zkouška MŠ Letní
KPG/PGPSS Státní zk. z pedagogiky a psychologie SŠ Letní
KPG/PGPSZ Státní zk. z pedagogiky a psychologie ZŠ Letní
KPG/PGSS Státní zkouška z pedagogiky Letní
KPG/TPDV Tělo jako prostředek dramatického výrazu Zimní
KPG/TPKD Teorie a praxe komunitního divadla Letní
KPG/UDP Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy Letní
KPG/USPG Úvod do studia pedagogiky Letní
KPG/VZSK Vedení žáků k sebeřízení Letní
KPG/VTI1 Videotrénink ve škole 1 Zimní
KPG/VTI2 Videotrénink ve škole 2 Letní
KPG/VKDM Vybrané kapitoly z dějin moder. divadla Letní
KPG/VYVSK Výchova a vzdělávání v sociál. kontextu Letní
KPG/VPAR Výchova k partnerství a rodičovství Letní
KPG/VZZS Výchova ke zdravému životnímu stylu Letní
KPG/VDD Výtvarně dramatická dílna Letní
KPG/ZDP Základy divadelního pojmosloví Letní
KPG/ZALOA Základy logopedie Letní
KPG/ZRHV Základy reflexe a hodnocení kval. výuky Letní
KPG/ZSILT Základy scénické interpretace lit. textu Letní
KPG/ZZCD Závěrečná zkouška z dramatické výchovy Letní

Patička