Přejít k obsahu

Oborové sekce

Literárněvědná skupina

 

Prof. Dr. habil. Elke Mehnert, d.h.c. – vedoucí
elke.mehnert@t-online.de
Německá literatura 20. století a literárněvědná komparatistika, stylistika

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
dana.pfeiferova@gmail.com
Novější rakouská literatura, migrační literatura, německá poválečná literatura

Mag. phil. Jürgen Ehrenmüller
juergen.ehrenmueller@oead-lektorat.at
Starší německá literatura, vybrané kapitoly německé literatury, praktická jazyková cvičení a reálie, kreativní psaní

Dr. Clemens Tonsern
oead_lektor_tonsern@yahoo.de
Úvod do studia literární vědy, praktická jazyková cvičení, kapitoly z německé literatury.

 

Jazykovědná skupina

 

Mgr. Hana Menclová, Ph.D. – vedoucí
menclova@knj.zcu.cz
Lexikologie, fonetika, gramatická cvičení 

Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
vera.hoppnerova@vse.cz
Frazeologie a idiomatika němčiny, překlad odborného textu. 

Dr. phil. Michaela Voltrová
voltrova@voltr.eu, www.voltrova.voltr.eu
Textová gramatika, odborný jazyk, syntax 

 

Didaktická a zeměvědná skupina

 

Mgr. Václav Salcman, Ph. D. – vedoucí
salcman@knj.zcu.cz
Konverzace, překlady a tlumočení, vývoj německého jazyka 

PhDr. Jiří Stočes, Ph. D.
jstoces@knj.zcu.cz, www.albumjuristarum.zcu.cz/resitel.php
Reálie německy mluvících zemí, medievistika 

Mgr. Julia Průcha-Wittmann
daadlektorin.pilsen@gmail.com
Didaktika německého jazyka, praktická jazyková cvičení 

Mgr. Eva Salcmanová 
salcmano@knj.zcu.cz
Praktická jazyková cvičení, didaktika německého jazyka, praxe

Mgr. et Mgr. Iva Motlíková
motli1@knj.zcu.cz

 

 

Lektorát DAAD, vedení praktikantů

 

Mgr. Julia Průcha-Wittmann
daadlektorin.pilsen@gmail.com 

 

Lektorát OeAD, vedení praktikantů

 

Mag. phil. Jürgen Ehrenmüller
juergen.ehrenmueller@oead-lektorat.at

 

 

Sekretariát

 

Mgr. Irena Chavíková
ichavik@knj.zcu.cz

Patička